Det har vrimlet med historier om fejl i de foreløbige ejendomsvurderinger for 2022, der er blevet offentliggjort i september 2023, hvor mange mener, at deres bolig og grund er blevet vurderet alt for højt. Flere eksperter peger på, at der er en del fejl i de foreløbige ejendomsvurderinger.  

Tjek vurderingen af din bolig på Vurderingsportalen 

Den såkaldte skatterabat sikrer, at du ikke kommer til at betale mere i boligskatter i 2024, selv om vurderingerne er for høje, hvis du står som ejer af boligen før 2024. 

Alligevel kan der være grund til at få ændret den foreløbige vurdering – fx, hvis du skal sælge din bolig, da vurderingen kan få betydningen for den pris, du kan få for boligen. Specielt, hvis boligen sælges fra 2024 og frem, da køberen her ikke vil få nogen skatterabat og altså risikerer at skulle betale meget mere i ejendomsværdiskat og grundskyld, og derfor må forventes at ville betale mindre for boligen.

Kan man klage over den foreløbige ejendomsvurdering for 2022?

Umiddelbart er det ikke muligt at klage over den foreløbige ejendomsvurdering for 2022. Men i helt særlige situationer er det muligt at bede Vurderingsstyrelsen om at få ændret den foreløbige vurdering. 

– Det helt klare udgangspunkt er, at den foreløbige vurdering står fast – fordi den netop er foreløbig og vil blive reguleret efterfølgende ved den endelige vurdering (som vil blive udsendt fra 2025 og frem, red.). Men der kan være helt særlige tilfælde, hvor boligejeren kan få efterprøvet den foreløbige vurdering, hvis den afviger markant eller i øvrigt opfylder en række andre kriterier, siger underdirektør i Vurderingsstyrelsen, Claus Houmann i en pressemeddelelse. 

Du kan kontakte Vurderingsstyrelsen i disse situationer: 

  • Markant afvigelse: Hvis den foreløbige vurdering har en markant afvigelse i forhold til en forventet pris.
  • Køb og salg: Hvis boligen skal sælges, og ejendomsmægleren forventer en handelspris, der afviger fra den foreløbige vurdering med mere end 20 procent, kan ejeren kontakte Vurderingsstyrelsen og anmode om, at den foreløbige vurdering ændres til den forventede handelspris. En køber, der køber boligen til en pris, der afviger mere end 20 procent fra den foreløbige vurdering, har ret til at få ændret den foreløbige vurdering til den pris, som boligen er købt for.
  • Nybyg, ombygning og andre større ændringer: Hvis du har lavet en tilbygning eller en ombygning, som har øget eller sænket boligens værdi, vil det ikke altid være indregnet i den foreløbige vurdering. Er det tilfældet, kan du få ændret den foreløbige vurdering, hvis det kan dokumenteres, at ejendommen er blevet ændret i et omfang, så den almindeligvis ville blive omvurderet".
  • Fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering: Hvis du kan dokumentere, at der er en årsag til hel eller delvis fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering – og der ikke allerede er taget højde for det i den foreløbige vurdering.
  • Grundværdi fastsat af domstol eller anden højere instans: Hvis du kan dokumentere, at en højere instans som et vurderingsankenævn, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten eller en domstol, har boligens grundværdi til en bestemt størrelse pr. 1. januar 2022. 

Vurderingsstyrelsen kan i helt særlige tilfælde også tage de foreløbige vurderinger op til revision af egen drift. Fx, hvis der er markante fejl i beregningen.

Muligt at klage over den endelige ejendomsvurdering

Når den endelige vurdering sendes ud fra 2025, bliver det muligt at klage over den.