Det har vrimlet med historier om fejl i de foreløbige ejendomsvurderinger for 2022, der blev offentliggjort i september 2023. Mange mente, at deres bolig og grund er blevet vurderet alt for højt. Flere eksperter har peget på, at der er en del fejl i de foreløbige ejendomsvurderinger.  

Tjek vurderingen af din bolig på Vurderingsportalen 

Den såkaldte skatterabat sikrer, at du ikke kommer til at betale mere i boligskatter i 2024 end i 2023, selv om vurderingerne er for høje, hvis du står som ejer af boligen før 2024. 

Alligevel kan der være grund til at få ændret den foreløbige vurdering – fx hvis du skal sælge din bolig, da vurderingen kan få betydningen for den pris, du kan få for boligen. En potentiel køber får nemlig ingen skatterabat og risikerer altså at skulle betale meget mere i ejendomsværdiskat og grundskyld, og må derfor forventes at ville betale mindre for boligen.

Sådan kan du få ændret din foreløbige vurdering ved køb og salg af bolig

Hvis du har købt eller skal sælge en bolig, hvor den foreløbige vurdering er meget skæv, kan du ansøge om at få ændret den.

Ejendomsværdien i den foreløbige vurdering kan kun ændres, hvis den er 20 procent højere eller lavere end den omregnede udbudspris/handelspris i 2022-niveau. Er det tilfældet, vil grundværdien også blive ændret.

Grundværdien kan ændres, hvis den er "åbenlyst forkert". Henvend dig til Vurderingsstyrelsen og bed dem om at se på grundvurderingen.

Hvis du vil sælge din bolig, kan du få ændret den foreløbige vurdering, så den svarer til den pris, som ejendommen ville have haft, hvis den var sat til salg den 1. januar 2022. Hvis din bolig vurderes i 2023, skal udbudsprisen tilbageindekseres til 2023-niveau.

Hvis du har købt ny bolig, kan du ændre den foreløbige vurdering, så den afspejler den pris, du har givet, omregnet til 2022-niveau (eller 2023-niveau i enkelte tilfælde).

Sådan får du den foreløbige ejendomsvurdering for 2022 ændret

Hvis du opfylder ovenstående betingelser, skal du udfylde en ansøgning og vedhæfte dokumentation. Hvis du skal sælge din bolig, kan du fx sende salgsopstillingen, mens du som køber fx kan sende købsaftalen. Vurderingsstyrelsen omregner herefter priserne til 2022-niveau (eller 2023-niveau i enkelte tilfælde).

Hvis I er flere ejere, skal alle give samtykke til ændringen.

Ansøg om at få ændret din foreløbige ejendomsvurdering for 2022 hos Vurderingsstyrelsen her

Kan man klage over den foreløbige ejendomsvurdering for 2022?

Det er ikke muligt at klage over den foreløbige ejendomsvurdering for 2022. Men i helt særlige situationer er det muligt at ansøge Vurderingsstyrelsen om at få ændret den foreløbige vurdering. 

– Det helt klare udgangspunkt er, at den foreløbige vurdering står fast – fordi den netop er foreløbig og vil blive reguleret efterfølgende ved den endelige vurdering (som vil blive udsendt fra 2025 og frem, red.). Men der kan være helt særlige tilfælde, hvor boligejeren kan få efterprøvet den foreløbige vurdering, hvis den afviger markant eller i øvrigt opfylder en række andre kriterier, siger underdirektør i Vurderingsstyrelsen, Claus Houmann i en pressemeddelelse. 

Du kan lave en ansøgning til Vurderingsstyrelsen i disse situationer: 

  • Markant afvigelse: Hvis den foreløbige vurdering har en markant afvigelse i forhold til en forventet pris.
  • Køb og salg: Hvis boligen skal sælges, og ejendomsmægleren forventer en handelspris, der afviger fra den foreløbige vurdering med mere end 20 procent, kan ejeren kontakte Vurderingsstyrelsen og anmode om, at den foreløbige vurdering ændres til den forventede handelspris. En køber, der køber boligen til en pris, der afviger mere end 20 procent fra den foreløbige vurdering, har ret til at få ændret den foreløbige vurdering til den pris, som boligen er købt for. Læs mere i boksen.
  • Nybyg, ombygning og andre større ændringer: Hvis du har lavet en tilbygning eller en ombygning, som har øget eller sænket boligens værdi, vil det ikke altid være indregnet i den foreløbige vurdering. Er det tilfældet, kan du få ændret den foreløbige vurdering, hvis det kan dokumenteres, at ejendommen er blevet ændret i et omfang, så den almindeligvis ville blive omvurderet".
  • Fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering: Hvis du kan dokumentere, at der er en årsag til hel eller delvis fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering – og der ikke allerede er taget højde for det i den foreløbige vurdering.
  • Grundværdi fastsat af domstol eller anden højere instans: Hvis du kan dokumentere, at en højere instans som et vurderingsankenævn, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten eller en domstol, har boligens grundværdi til en bestemt størrelse pr. 1. januar 2022. 

Vurderingsstyrelsen kan i helt særlige tilfælde også tage de foreløbige vurderinger op til revision af egen drift. Fx hvis der er markante fejl i beregningen.

Samlet har det betydet, at Vurderingsstyrelsen i efteråret 2023 har ændret ca. 100.000 foreløbige ejendomsvurderinger.

Læs mere om, hvilke betingelser der skal være opfyldt i de forskellige tilfælde, og ansøg om at få ændret den foreløbige vurdering hos Vurderingsstyrelsen

Muligt at klage over den endelige ejendomsvurdering

Når den endelige vurdering sendes ud fra 2025, bliver det muligt at klage over den.