Hvis du er en af dem, der overvejer at handle bolig, købe en grund, eller er i gang med nybyggeri eller en om- eller tilbygning, kan der være god grund til at sætte ekstra skub i processen i den sidste del af 2023, så du når at blive helt færdig i 2023. Der kan nemlig være en skatterabat at hente.

Hvad er en skatterabat på boligskatten?

Med de nye boligskatteregler, der træder i kraft 1. januar 2024, er det intentionen, at skatten skal følge boligernes værdi i højere grad end i dag. Boligskatten udregnes fremover på baggrund af de nye ejendomsvurderinger for 2022, som indtil nu kun er foreløbige. 

Ifølge Vurderingsstyrelsen vil 4 ud af 5 opleve, at de skal betale mindre i boligskat fra 2024 på grund af lavere satser. Den sidste femtedel vil få en såkaldt skatterabat, så man ikke foreløbigt mærker en stigning.  

Nogle steder er huspriserne steget så meget, at skatterne stiger trods lavere satser. Hvis din samlede boligskat stiger på grund af de nye skatteregler, vil du derfor få en skatterabat, som sikrer, at du ikke skal betale mere, end du skulle med de nuværende regler. 

Rabatten beregnes ved overgangen til de nye regler i 2024 og fortsætter, så længe du ejer ejendommen. Hvis du er gang med at købe eller sælge, kan det derfor være en fordel at handlen afsluttes og overtagelsesdatoen ligger inden årsskiftet. 

OBS: Ejendomsvurderingerne, som boligskatterne er baseret på, er foreløbige, og de endelige kommer først fra 2025, hvor de reguleres, og der kan være mulighed for at klage.  

Du kan se din boligskat for 2024 på forskudsopgørelsen, som kommer i november 2023.  

Vær også opmærksom på, at grundskylden tidligere blev opkrævet af din kommune 2-3 gange om året. Men nu bliver både ejendomsværdiskat og grundskyld i stedet opkrævet samlet af staten via forskuds- og årsopgørelse, og er man to eller flere ejere, bliver den delt.

Skatterabat ved køb af ny bolig og overtagelse inden 1. januar 2024

Overtager du en ny ejerbolig inden årsskiftet, får du den føromtalte skatterabat, hvis boligskatten på den nye bolig står til at stige ved overgangen til de nye boligskatteregler i 2024. Omvendt skal du være opmærksom på, at hvis du overtager boligen efter årsskiftet, kan boligskatten på boligen være højere end den, der blev betalt året før, og det skal du tage højde for i dit rådighedsbeløb. 

Har du overtaget boligen senest 1. januar 2024, fortsætter skatterabatten, så længe du/I ejer den. Rabatten følger ejeren, så længe man bor i den bolig, man gjorde ved overgangen til de nye regler, og den bortfalder i det øjeblik, man sælger boligen igen. 

Overtagelsesdatoen er den dag, man som ny boligejer rent juridisk overtager boligen og derefter står for ansvaret og udgifterne. 

Tjek sandsynligheden for, om man får en lavere skat eller en skatterabat på en specifik adresse på Vurderingsstyrelsens boligskatbarometer

Skatterabat ved nybyggeri og køb af grund

For at få skatterabatten på boligskat ved nybyggeri, kræver det, at din bolig er færdigbygget, når de nye regler træder i kraft ved årsskiftet 2023/2024. Det er dog kun relevant med rabat, hvis de samlede boligskatter – grundskyld og ejendomsværdiskat – er højere, end de ville have været før årsskiftet. 

Du skal have færdigmeldt dit byggeri til kommunen senest 1. januar 2024 for at opnå rabatten. Efter den dato har du ikke mulighed for at få skatterabat.  

Har du købt en grund i 2023, men ikke kan nå at få færdigmeldt byggeriet på byggegrunden inden årsskiftet, kan du få skatterabat på grundskylden, men skal betale den fulde ejendomsværdiskat af huset, dog først fra 2025. 

Husk at være opmærksom på forskudsopgørelsen og få ejendomsværdiskatten med, selv om du endnu ikke har modtaget den endelige ejendomsvurdering. Så betaler du nemlig en foreløbig ejendomsværdiskat og kan bedre undgå at skulle betale restskat senere.

Skatterabat ved ombygning/renovering og tilbygning

Er du i gang med at renovere, bygge om eller til, der formentlig vil øge værdien af din bolig, kan du få skatterabat, hvis du færdigmelder din ombygning eller tilbygning senest 1. januar 2024. I så fald er der skatterabat på hele boligskatten, altså både grundskyld og ejendomsværdiskat. 

Der er også rabat på både grundskyld og ejendomsværdiskat, hvis du færdigmelder efter 1. januar 2024, men i dette tilfælde beregnes ejendomsværdiskatten af værdien på boligen, som den fremstod før ombygningen. 

Da der ikke foreligger en ny ejendomsvurdering efter om- eller tilbygningen, betaler man boligskat af et foreløbigt beskatningsgrundlag.

Skatterabat ved projektkøb

Skatterabatten ved projektkøb afhænger af, hvornår du overtager boligen. Har du købt og overtaget et projektsalg senest 31. december 2023, er du omfattet af skatterabatten på både ejendomsværdiskat og grundskyld. At få fuld rabat på ejendomsværdiskatten kræver dog også, at byggeriet er færdigmeldt til kommunen senest 1. januar 2024. 

Har man købt et projektsalg i løbet af 2023, som man først overtager ejerskabet af efter 1. januar 2024, er der ikke mulighed for skatterabat.  

Det er overtagelsesdatoen på købskontrakten eller tinglyste skøder, der afgør, hvornår en bolig er overtaget.