Dine pligter som grundejer, når der falder sne

Regler for snerydning og glatførebekæmpelse kan variere fra kommune til kommune. Tjek derfor altid din kommunes hjemmeside for de præcise for dit område. 

De overordnede regler er:

  • Bor du ud til offentlig vej, har du ansvaret for at rydde fortovet for sne. I princippet skal det ifølge den gældende lov ske ”snarest muligt efter snefald”. Dog tolkes det som regel på den måde, at der skal været ryddet i tidsrummet 07.00-22.00 mandag til lørdag og 08.00-22.00 på søn- og helligdage.
  • Bor du ud til privat fællesvej, har du ansvaret for hele arealet ud for din grund ud til midten af vejen. Det gælder i de samme tidsrum som ovenfor.
  • Selv om du og naboerne går sammen i en snerydningsordning, har du som grundejer altid ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse ud for din grund.
  • En grundejerforening har pligt til at sørge for, at der sker snerydning og glatførebekæmpelse på de områder, der alene er grundejerforeningens ansvarsområde. Det kan fx være cykelstier ind over foreningens fællesarealer.
  • Du har som grundejer ansvar for at advare forbipasserende og opsætte forsvarlige afspærringer, hvis der er fare for, at sne, istapper, tagsten eller lignende kan falde ned fra husets tag. Derudover skal du hurtigst muligt sørge for at få fjernet sne og istapper.
  • Som grundejer er det din pligt at sørge for, at pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering til ”enhver tid holdes ryddet for sne”.

Snerydning

Der findes forskellige redskaber, du kan bruge til at rydde fortov og lign. for sne. Hvilket redskab, der er mest hensigtsmæssigt at hive frem fra skuret, afhænger af mængden af sne. 

Kost

Er der ikke faldet så meget sne, og er den nyfalden og endnu ikke blevet komprimeret af færdsel, når den skal ryddes, er det i de fleste tilfælde nemmest at bruge en stiv kost til at feje sneen væk.

Sneskovl

Er der faldet meget sne, eller er den blevet komprimeret, skal du have fat i en sneskovl, når du skal rydde fortovet.

'Sne på fortovet er dit ansvar'

Hvad sker der, hvis en nogen kommer til skade på fortovet ud for din grund?

Falder en person og kommer til skade på din grund på et areal, hvor færdsel kan forventes – fx en sti op til din hoveddør - eller på fortovet ud for din grund grundet manglende snerydning eller glat føre, gælder de almindelige erstatningsretlige regler.

Den, der kommer til skade, skal kunne bevise, at du har forsømt at leve op til dine forpligtelser som grundejer. Bliver du dømt ansvarlig, skal du som skadevolder dække personens skader og udbetale erstatning for fx tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, varige mén, tab af erhvervsevne eller erstatning af ødelagt tøj.

Glatførebekæmpelse

Når sneen er ryddet af vejen, er det også dit ansvar at sikre, at fortov, trapper og lignende er sikre at færdes på. Hvis underlaget er glat, når du har ryddet sneen af vejen, findes der en række forskellige midler, du kan bruge til at gøre underlaget farbart.

Vejsalt

Salt er det mest anvendte tømiddel. Det kan holde fortovet isfrit, så længe temperaturen ikke kommer under -6-8 ˚C. Den anbefalede mængde salt er 5-10 gr. per m2, men du kan nemt komme til at bruge mere end det, hvis du spreder med løs hånd.  Derfor kan du med fordel lave en saltlage, hvis du gerne vil spare på saltet. En saltlage har desuden den fordel, at den virker ned til -15 ˚C. 

Salt fungerer bedre, hvis du spreder det, før der falder sne.

Salt kan skade planter, så pas på med at strø det for tæt på hække mv. 

Saltlage

Hvis du vil spare på saltet, kan du lave en saltlage. Du skal bruge 1 del vejsalt til 4 dele lunkent vand. Sørg for at saltet er helt opløst i vandet, før du spreder lagen på fortov eller trapper. Du kan bruge en vandkande – gerne påsat et brusehoved – eller en ukrudtssprøjte til at sprede lagen.

Du kan også bruge saltlagen præventivt, hvis du ved, at der kommer sne senere på dagen eller i løbet af natten.

’Sådan laver du en saltlage’

Grus

Grus er ikke et tømiddel, men kan bruges til at skabe et skridsikkert lag oven på sne eller is. Før du strør grus ud, skal du fjerne det meste af sneen. For at få en skridsikker overflade kan det være nødvendigt at strø grus flere gange.

Du kan evt. blande salt i gruset. Brug 1 del salt til 10 dele grus.

I nogle kommuner kan du gratis afhente grus på genbrugspladser.

CMA

CMA-tømidler er fremstillet af hvedekorn. Det er et granulat, som skal spredes på samme måde som salt. 

I forhold til salt har CMA-tømidler den store fordel, at det ikke er skadeligt for miljøet. Nogle CMA-tømidler har Svanemærket, som tildeles de mindst miljøbelastende i den produkter i en varegruppe. Dog er CMA-tømidler væsentlig dyrere end vejsalt.

Urea

Urea kaldes også urinstof, fordi det kan udskilles som affaldsprodukt i opløst form i dyrenes urin. Det meste urea bliver i dag fremstillet syntetisk og altså ikke af dyreurin.

Grundet et højt indhold af kvælstof anvendes urea som gødning i landbruget, men det kan altså også bruges til at tø is og sne op. 

Urea er effektivt som tømiddel ned til -5 ˚C. Det skal spredes før snefald, hvis det skal være effektivt.

Det høje indhold af kvælstof (46%) betyder, at du skal passe på med at sprede for store mængder nær hække, træer og andre planter, da det i værste fald kan slå planterne ihjel. 

Urea kan købes i byggemarkeder og havecentre.

’Gode råd før snestorm’

Hvad synes du om Husets Kalender?

Vi arbejder løbende på at gøre Husets Kalender bedre, så du som bruger får endnu mere ud af appen. I den forbindelse vil vi bede dig om at svare på dette korte spørgeskema.

På forhånd tak

Deltag i undersøgelsen