Hvad er dit ansvar som boligejer ved oversvømmelser?

Som boligejer har du ansvar for din ejendom. Dit hus skal været tæt mod vand og dine kloakker skal være i god stand. Du har pligt til at forsøge at undgå at der kommer vand ind i boligen fra kloakken eller fra overfladevand på terrænet.

Hvis du allerede har oplevet problemer med vand på din grund eller i dit hus, så vil du med stor sandsynlighed opleve det igen. Der er derfor behov for, at regnvandet bliver samlet op og ledt væk på en kontrolleret måde. 

Hvilket ansvar har dit forsikringsselskab, hvis der sker oversvømmelser efter skybrud og stormflod?

Husforsikring dækker vandskader på ejendommen som følge af regn. Men der skal være tale om så kraftigt et skybrud, at vedligeholdte afløbssystemer uden tilstopninger ikke kan aflede vandet.

Tommelfingerreglen er, at den almindelige husforsikring dækker, hvis vandet ikke kan få afløb, hvor der normalt er afløb. Det betyder, at husforsikringen også dækker skader, der opstår fordi vandet bliver presset op og ud fra toilettet eller fra gulvafløb. Der er så stort et pres på kloakledningerne, at vandet ikke kan komme ud, og derfor kommer det tilbage og op igennem eksempelvis gulvafløb.

Nogle selskaber har desuden en meteorologisk definition af, hvad de betragter som et tilstrækkelig kraftigt skybrud, nemlig 30-50 mm regn i løbet af 24 timer eller 1-2 mm regn i minuttet Med en husforsikring får du dækket skader på huset som følge af skybruddet, og mange selskaber dækker desuden også udgifterne til at få pumpet vand væk, så der ikke opstår yderligere skader.

Hvis vandet kommer ind ad kælderdøre og vinduer, fordi afløbet i kælderskakten eller i lyskassen ikke kan lede vandet bort, vil der typisk også være dækning. Hvis vandet kommer ind i huset, fordi vandet ikke kan komme væk via vejristene, vil der typisk også være dækning. Dette gælder som regel for huse, der ligger tæt på vejen. Og hvis vandet bliver presset op igennem gulvafløb eller ud af toilettet vil forsikringen også dække.

Du skal være opmærksom på, at forsikringsselskabet kan have en politik om, at de kun dækker skader efter oversvømmelse én gang, hvis du fx erstatter et ødelagt trægulv med et nyt trægulv frem for en løsning med fliser, der ikke på samme måde er sårbar overfor oversvømmelse. 

Hvilket ansvar har kommunen og andre parter for at begrænse skader ved oversvømmelser?

Udenfor din matrikel er det spildevandsforsyningsselskabernes ansvar at følge de krav som din kommune stiller til afledning af spildevand og klimasikring.

Når vandet kommer, har kommunen og spildevandsforsyningsselskabet flere håndtag at dreje på for at mindske presset på kloaksystemet, herunder at:

  • Bygge regnvandsbassiner, der mindsker presset på kloaknettet og leder vandet væk fra bebyggelse
  • Bygge nye og større kloakrør
  • Tage højde for klimahensyn ved planlægning af nyt byggeri

Kommunen har ansvar for at lave en plan for, hvor godt kloakken skal fungere, mens forsyningsselskaberne har ansvaret for at føre planen ud i livet.

Udgifterne til kloakken finansieres af grundejere igennem et såkaldt spildevandsbidrag, der blandt andet dækker renovering, drift og udbygning af kloaksystemet.