Vil du gerne vælge et alternativ til vaskemiddel, findes der en række produkter, som går under flere navne, og som blandt andet kaldes sæbebær, sæbenødder, vaskeæg eller vaskebolde.

Men vasker disse produkter lige så godt som traditionelt vaskemiddel? Og er de helt uden kemikalier?

Rengøringsekspert, Anne Grete Rasmussen, har testet et vaskeæg fra Ecoegg og ”Sæbebær Vaskenødder” fra That Red House.

Sæbebær og vaskeæg indeholder ikke blegemidler og er mest velegnet til vask af kulørt tøj. 

Om testen

Rengøringsekspert Anne Grete Rasmussen har foretaget en række test med vaskeæg og sæbebær. De alternative vaskemidler er blevet sammenlignet med traditionelle, miljømærkede vaskemidler uden blegemiddel samt vask i rent vand. 

Der er foretaget en test af midlernes evne til at vaske en række pletter, nemlig rødvin, saft, kaffe, sovs, ketchup, olie, chokolade, remoulade, pudder og læbestift. Herudover pletter, der typisk kan komme på tøjet til en børnefødselsdag, nemlig ketchup, remoulade, solbær, banan, olie og jord. Pletterne er lavet på hvidt stof, da smuds bedre kan ses på hvidt tøj. 

Derudover har rengøringseksperten vasket en række grå strimler, som er rester af kunstigt tilsmudset bomuld, der anvendes i internationale test af vaskemidler. De er tilsmudset med olie/sod. 

Både stofstykker med pletter og de tilsmudsede bomuldsstrimler er vurderet subjektivt. 

Forbrugerrådet Tænk har tidligere testet vaskeægget og konkluderet, at den godt kan fjerne pletter på niveau med Svanemærkets effektivitetskrav for vaskemidler. Forbrugerrådet Tænk skriver, at testen er foretaget på en ny vaskebold, og at vaskeeffekten vil aftage efter flere ganges brug. Denne test er derfor gentaget med 32 vaske. 

Hvad er sæbebær og vaskeæg?

Der findes en række naturlige alternativer til vaskemiddel. De er kendt under mange navne, fx vaskenødder, sæbebær, vaskeæg eller sæbenødder. 

Planter som sæbeurt, kastanjer, efeu og vaskenødder indeholder saponniner, der har egenskaber som vaskeaktive stoffer. De kan skumme, opløse og binde fedtholdigt smuds, men de har ingen blegende effekt. 

  • Sæbebær kommer fra træet Sapindus mukorossi, der bl.a. vokser i Indien og Nepal. Skallerne fra sæbebær indeholder saponin, som skummer, når det kommer i kontakt med vand. Ved tøjvask lægger du 4-5 skaller i en pose sammen med tøjet i vaskemaskinen. De kan genanvendes 4-5 gange.
  • Et vaskeæg fyldes med to slags kugler med forskellige egenskaber. Den ene slags kugler indeholder mineraler, mens den anden slags indeholder vaskeagtige stoffer, der er skadelige i vandmiljøet. 
  • Ingen af de to alternative midler har de officielle miljømærker, Svanen eller Blomsten.

Samlet konklusion

Både vaskeægget og sæbebærrene kan opfriske let tilsmudset mørkt tøj. Ved vask af hvidt og lyst tøj kan de to alternativer ikke komme på højde med et gennemsnitligt traditionelt, miljømærket vaskemiddel.

Vaskeægget og sæbebærrene har til gengæld svært ved at klare en række forskellige pletter, og i nogle tilfælde klarer de ikke pletterne bedre end rent vand. 

Rengøringsekspert Anne Grete Rasmussen har foretaget en række test med vaskeæg og sæbebær. Hun har blandt andet testet de alternative vaskemidlers evne til at fjerne smuds og pletter, der kan komme på tøjet til en fødselsdagsfest.

Det er ikke en videnskabelig test, men resultaterne er i overensstemmelse med undersøgelser fra andre lande, bl.a. Tyskland og Sverige (se links i boksen med henvisninger nederst i artiklen).

Svar fra producenter og forhandlere 

Producenten af vaskeægget, Ecoegg, henviser til andre test af produktet: 

– I videnskabelige laboratorietests udført på linje med andre tests inden for industrien, herunder fra Good Housekeeping Institute, fjernede Ecoegg 90 procent af pletterne på bomuldstøj, herunder blod, babymad og talg, skriver Ecoegg til Videncentret Bolius med henvisning til den vurdering, der er kommet på det britiske site goodhousekeeping.com, der bringer forbrugerbaserede anmeldelser. 

Ecoegg importeres til Norden af GreenGenius og forhandles bl.a. af søsterselskabet Suztain. GreenGenius henviser også til andre danske og udenlandske tests, bl.a. fra det tyske Hermes, der laver sikkerheds- og kvalitetstest, hvor Ecoegg klarede sig på niveau og lige under niveau med to traditionelle vaskemidler.  

– Ecoegg er det mest solgte alternativ til traditionelle vaskemidler i Skandinavien og Tyskland. Der er i dag over 250.000 brugere, med en gennemsnitlig tilfredshed på 95 %+. Produktet sælges i over 3.000 butikker med høje kvalitetskrav. Hertil kommer, at Ecoegg både er særdeles billigt i brug, samt en kæmpe gevinst for miljøet. Ved brug af Ecoegg spares både plastik og udledning af vaskestoffer. Vi kan desværre ikke genkende testresultatet, som er ude af trit med såvel brugernes oplevelser som anden dokumentation og saglige tests. Vi vælger at tro, at det beror på, at Ecoegg ikke er brugt korrekt og stiller gerne vore egne hygiejneeksperter til rådighed, lyder det fra GreenGenius. 

Det påpeges, at anvisningerne er fulgt af rengøringsekspert. 

Virksomheden That Red House, der står bag sæbebærrene i testen, henviser til danske forhandlere. En af dem er GreenGoods, hvis erfaring med sæbenødderne er sammenlignelig med resultaterne i testen.

På hjemmesiden skriver GreenGoods, at "sæbebær vil rengøre dit tøj for daglig snavs, mens genstridige pletter skal behandles før vask. En forbehandling af pletter kan fx bestå i, at man lægger det plettede tøj i blød i vand, med et par sæbebær, i nogle timer inden vask."

Derudover har GreenGoods flere kunder, som er hyperallergikere, der i sæbebærrene har fundet et vaskemiddel, som ikke udløser allergiske reaktioner. GreenGoods er ved at erstatte sæbenødderne fra That Green House med et tilsvarende produkt fra danske Care By Nature. 

Kan vaskeæg og sæbebær vaske tilsmudset tøj rent?

I denne test er familiens naturligt tilsmudsede tøj blevet vasket med vaskeægget fra Ecoegg 21 gange, og renheden er blevet subjektivt vurderet og sammenlignet med kulørte vaskemidler, der tidligere blev anvendt i familien. 

I de første vaske med vaskeægget fra Ecoegg blev resultatet ved vask af let tilsmudset mørkt tøj ved 40 grader acceptabelt, og flere af tekstilerne var bløde. Men der var tydelige smudsrester på skjortekraver, der kom stadig flere pletter, og tøjet lugtede ikke rent, men var rimeligt blødt. Vaskenødder blev vurderet som acceptabelt på mørke eller farvede tekstiler, hvor skidtet ikke er så tydeligt. 

Rengøringsekspert Anne Grete Rasmussen har vasket en række strimler, som er rester af bomuld, der er tilsmudset med olie/sod. De bruges normalt i internationale test af vaskemidler, hvor farveændringen efter vask måles med et reflektometer, men i denne test er strimlerne vurderet subjektivt. 

På billedet er de lagt op i den rækkefølge, de har klaret sig i testen. Jo lysere, strimlen er, desto bedre har vaskemidlet klaret smudset. De traditionelle vaskemidler klarer sig bedst. De alternative midler, sæbebær og vaskeæg, klarer sig på samme niveau som vask i rent vand. 

Kan vaskeæg fjerne smuds og pletter?

I hvor høj grad fjerner vaskeæg eller sæbebær pletter fra ketchup, remoulade, solbær, banan, olie og jord? 

Det har rengøringsekspert Anne Grete Rasmussen testet. I skemaet nedenfor ser du en subjektiv vurdering af forskellige vaskemidlers effektivitet. Der er givet point fra 1-5, hvor 1 betyder, at pletten slet ikke er fjernet, og 5 betyder, at pletten er helt fjernet. 

Som reference er anvendt to miljømærkede, traditionelle kulørt vaskemidler fra Änglamark og Grøn Balance. Konklusionen er, at vaskeægget og sæbebær klarer flere af pletterne dårligere end de traditionelle vaskemidler, og de fleste pletter er fjernet på næsten samme niveau som en vask kun med rent vand.

 

Ketchup

Remoulade

Solbær

Banan

Olie

Jord

I alt

Sæbenødder

2,5

1

1

1

2

2

9,5

Vaskeæg

2

0,5

1

1

1,5

2

8

Änglamark

4,5

2,5

2

2

4

3

18

Grøn Balance

5

2,5

2,5

2

3,5

2

17,5

Rent vand

2

1

1

1

2

1,5

8,5

Pletterne er forsøgt fjernet ved en vask på 30 grader. Ved testen med sæbenødder er anvendt 5 nye sæbenødder. Ved vaskeægget er testen foretaget ved 27. vask (kuglerne i vaskeægget kan ifølge fabrikanten klare 70 vaske). Der er brugt 0,9 dl af de traditionelle vaskemidler, og alle er foretaget på Miele W 5781 med en vandhårdhed på 17-18 °dH. 

Problemer med vaskeæg og sæbebær ved hårdt vand

De to alternative vaskemidler indeholder ikke mange kalkbindende stoffer, der findes i traditionelle vaskemidler. Bor du i et område med meget kalk i vandet, kan det betyde, at der kommer kalkbelægninger i vaskemaskinen. Du kan evt. anvende ekstra kalktabs. 

Testen af de alternative vaskemidler er gentaget adskillige gange ved forskellige temperaturer. En gennemgående tendens er, at sæbenødder og vaskeæg ikke klarer pletterne markant bedre end vask med rent vand. 

På billedet ses stykker med pletter fra rødvin, saft, kaffe, sovs, ketchup, olie, chokolade, remoulade, pudder og læbestift vasket ved 60 grader. Ingen af pletterne er fjernet helt med hverken rent vand, sæbenødder eller vaskeæg, men de alternative vaskemidler klarer det ikke synligt bedre end rent vand.