Inden du tager skridtet og flytter sammen med voksne børn, forældre eller svigerforældre, er det en rigtig god idé, at I alle tager en god snak, hvor I får afstemt jeres forventninger til familiebofællesskabet.

Skriv alle jeres aftaler ned og gennemgå evt. med en jurist. Det kan spare jer for bekymringer og konflikter senere hen.

1. Beslut hvor meget familiefællesskab, I ønsker

Afstem jeres forventninger til, hvor meget I vil være sammen, inden I flytter sammen. Hvor ofte vil I fx spise sammen, hvem køber ind og laver mad, og hvordan betaler I? Hvad med rengøring af fællesområder, og hvor meget hjælp til børnepasning kan I forvente?

2. Besøg andre familiefællesskaber

Det er en god idé at besøge andre familiefællesskaber og høre om deres erfaringer i forhold til de praktiske rammer. Men også i forhold til det at skulle flytte sammen med svigerforældre eller svigerbørn, der måske har helt andre forestillinger om, hvordan en familie skal fungere.

3. Lav rammer for konfliktløsning i familiefællesskabet

Find ud af, hvordan I løser konflikter og træffer fælles beslutninger. Holder I fx et ugentligt fællesmøde?

4. Acceptér flere opdragere af børnene

Hvis du og dine børn flytter sammen med dine forældre eller svigerforældre, skal du være villig til at acceptere, at de også opdrager på dine børn.

5. Bliv enige om ejerforhold i familiefællesskabet

Hvordan skal ejerforholdet af jeres bolig være? Køber én part hele ejendommen, mens den anden part lejer sig ind? Eller skal boligen være to ejerboliger, ideel-anparter eller andelsboliger?

6. Opdel jeres faste udgifter

Opdel de faste udgifter i boligen som fx varme, vand og el, i mit, dit og fælles med separate målere. Brug såkaldte bimålere, hør nærmere hos jeres elselskab. I kan også vælge at dele udgifterne pr. beboer eller pr. m2.

7. Få styr på reglerne ved uforudsete situationer

Få juridisk og økonomisk rådgivning i forhold til, hvad I gør ved fx dødsfald eller skilsmisse. Hvis forældre og børn fx ejer en bolig sammen, hvad sker der så, hvis fx forældrene dør, kan andre søskende kræve arven i huset udbetalt?

8. Afklar, hvilke ting i boligen, der er fælles

Aftal, hvad der er fælles i boligen, fx vaskemaskine, tørretumbler, haveredskaber og værktøj. Aftal også, hvordan I køber ind og betaler for de fælles ting.

9. Aftal planer for vedligeholdelse

Tag en snak om, hvad jeres planer er for istandsættelse, vedligeholdelse m.m.

10. Hvordan fordeler I udendørsområder?

Afklar om udendørsarealerne er fælleseje eller skal deles op i mit, dit og fælles. Gå de enkelte områder igennem - have, terrasse, garage og skur. Bliv også enige om, hvordan og hvor meget de udendørs arealer skal passes.

11. Lav turnusordninger

Lav en turnusordning for faste fællesopgaver som fx snerydning, græsslåning, beskæring og affaldssortering.

12. Aftal regler, hvis den ene part flytter fra familiefællesskabet

Har den anden part forkøbsret? Skal de andre beboere have indflydelse på, hvem der flytter ind?

LÆS OGSÅ: Bofællesskab