Inden, du tager skridtet og flytter sammen med børn og børnebørn, er det en rigtig god idé, at I alle tager en god snak, hvor I får afstemt jeres forventninger til familiebofællesskabet. Se her, hvad I bør have styr på, inden flyttekasserne pakkes.

1. Beslut hvor meget familiefællesskab, I ønsker

Afstem jeres forventninger til, hvor meget I vil være sammen, inden I flytter sammen. Hvor ofte vil I fx spise sammen, hvem køber ind og laver mad, og hvordan betaler I? Hvad med rengøring af fællesområder, og hvor meget skal I hjælpe til med børnepasning?

2. Besøg andre familiefællesskaber

Det er en god idé at besøge andre familiefællesskaber og høre om deres erfaringer i forhold til de praktiske rammer. Men også i forhold til det at skulle flytte sammen med svigerforældre eller svigerbørn, der måske har helt andre forestillinger om, hvordan en familie skal fungere.

3. Lav rammer for konfliktløsning i familiefællesskabet

Find ud af, hvordan I løser konflikter og træffer fælles beslutninger. Holder I fx et ugentligt fællesmøde?

4. Få afklaring omkring børneopdragelsen

Hvis du flytter sammen med både børn og børnebørn, vil du blive en del af hjemmets børneopdragelse. Få derfor lagt rammer for, hvordan det skal foregå – er der fx ting, du som bedsteforælder skal overlade helt og aldeles til forældrene?

5. Bliv enige om ejerforhold i familiefællesskabet

Hvordan skal ejerforholdet af jeres bolig være? Køber én part hele ejendommen, mens den anden part lejer sig ind? Eller skal boligen være to ejerboliger, idéel-anparter eller andelsboliger? I kan eventuelt søge hjælp fra en boligadvokat for at finde ud af, hvad der er den bedste løsning for jer.

6. Opdel jeres faste udgifter

Opdel de faste udgifter i boligen som fx varme, vand og el i ’mit’, ’dit’ og ’vores’. Brug separate målere – de såkaldte bimålere - eller del udgifterne pr. beboer eller pr. m2.

7. Få styr på reglerne ved uforudsete situationer

Få juridisk og økonomisk rådgivning i forhold til, hvad I gør ved fx dødsfald eller skilsmisse. Hvis forældre og børn ejer en bolig sammen, hvad sker der så, hvis fx forældrene dør – kan andre søskende kræve arven i huset udbetalt?

8. Afklar, hvilke ting i boligen der er fælles

Aftal, hvad der er fælles i boligen. Det kan være vaskemaskine, tørretumbler, haveredskaber og værktøj. Aftal også, hvordan I køber ind og betaler for de fælles ting.

9. Aftal planer for vedligeholdelse

Tag en snak om, hvad jeres planer er for istandsættelse, vedligeholdelse og lignende.

10. Hvordan fordeler I udendørsområder?

Afklar om udendørsarealerne er fælleseje eller skal deles op i ’mit’, ’dit’ og ’vores’. Gå de enkelte områder igennem - have, terrasse, garage og skur – og bliv også enige om, hvordan og hvor meget de udendørs arealer skal passes.

11. Lav turnusordninger

Lav en turnusordning for faste fællesopgaver som snerydning, græsslåning, beskæring og affaldssortering.

12. Aftal regler, hvis den ene part flytter fra familiefællesskabet

Har den anden part forkøbsret? Skal de andre beboere have indflydelse på, hvem der flytter ind?