Spørg Bolius

Udgift på 200.000 til omlægning af privat fælleskloak – selvom der i salgsopstilling stod offentlig kloak – hvem skal betale?

Hej Bolius

Jeg skriver til jer, da jeg håber, I har nogle input til, hvordan vi skal forholde os omkring nedenstående.

Jeg bor i et område som indenfor de næste 2-3 år skal omlægges til 2-strenget kloaksystem i Aarhus.

Boligejer betaler selvfølgelig omlægningen på egen grund. Kommunen har dog meddelt os, at området vi bor i (ca. 70 husstande) har en privat fælleskloak. Da vi købte huset for 4 år siden, stod der i salgsopstillingen, at kloakken var offentlig. Dertil er de fleste boligejere også forundrede, da vi aldrig selv har vedligeholdt kloaken eller lign. Udgiften løber potentielt op i 200.000-300.000 pr husstand.

Har I input/forslag til en videre dialog med kommunen/Aarhus Vand? Er der noget at hente ift. den forkerte salgsopstilling? Eller er der intet at stille op udover at betale gildet? :-)

Mvh Peter

Hej Peter.

Jeg tillader mig at gå ud fra, at den private fælleskloak er tinglyst på jeres ejendom. Endvidere tillader jeg mig at gå ud fra, at der i det tinglyste dokument står noget om ansvars- og omkostningsdeling imellem husstandene.

Ejendomsmægleren har en selvstændig forpligtelse til at sikre, at oplysningerne i salgsopstillingen er korrekte. Jeg vil derfor anbefale, at du over for mægleren rejser et krav om betaling af de udgifter, som går ud over det forventelige. En ejendomsmægler er dækket af en ansvarsforsikring. Derfor antager jeg også, at mæglerens ansvarsforsikringsselskab vil vende tilbage med et svar på din henvendelse. Efter omstændighederne kan det principielt også være en mulighed, at din egen boligadvokat - hvis du anvendte en sådan - kan have et (med)ansvar. Dette har jeg dog ikke grundlag for at vurdere ud fra de foreliggende oplysninger.

Du skriver, at I købte huset for 4 år siden. Da der som udgangspunkt gælder en regel om 3-årig forældelse, er det muligt, at ejendomsmægleren (m.fl.) vil påberåbe sig forældelse. Forældelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor du kunne have gjort dig bekendt med forholdene. Forældelsesfristen afbrydes reelt først, når der måtte være indgivet stævning imod den eller de potentielt ansvarlige part(er). Ud fra oplysningerne i dit spørgsmål kan jeg ikke udtale mig endeligt om, hvorvidt en domstol vil finde, at et eventuelt krav på denne baggrund er forældet.

Hvis ovenstående henvendelse(r) ikke fører noget med sig, vil jeg anbefale at indlede en dialog med Aarhus Vand om overtagelse af den private fælleskloak. Det kræver selvfølgelig, at de 70 husstande står sammen og hører mulighederne for, at Aarhus Vand overtager kloakken

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Nikolaj Wessel Tromborg, advokat

Aktuelt på forsiden