Spørg Bolius

Udskudt generalforsamling, hvem har adgang - ejeren ved indkaldelsen eller ved afholdelsen?

Hej Bolius

Hvem har adgang til udskudt generalforsamling ? ejer på det tidspunkt hvor indkaldt er udsendt og planlagt generalforsamling skulle afholdes eller den nye ejer der har købt og overtaget når den udskudt generalforsamling kan afholdes

VH Bjarne C

Hej Bjarne C

Nu kender jeg ikke vedtægterne i din forening, som dog sandsynligvis ikke afviger fra normalvedtægterne på dette punkt.

Men af Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger § 6 stk. 1 fremgår det, at ”ethvert medlem har stemmeret”. Af stk. 2 fremgår det, at ”Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil”. Af stk. 3 fremgår det videre, at ”afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen”.

Da kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, vil en ny ejer først have stemmeret til generalforsamlingen, hvis han er medlem af ejerforeningen på tidspunktet for afholdelse af generalforsamling.

En køber bliver automatisk medlem af ejerforeningen fra den dag, hvor han juridisk overtager lejligheden. Fra denne dato indtræder han med alle forpligtelser og rettigheder, herunder pligten til at betale ejerbidrag og retten til at stemme på en generalforsamling.

Ud fra lovgivningen må vi slutte, at det ikke har nogen betydning, om der er tale om en ordinær generalforsamling, en ekstraordinær generalforsamling eller en Corona-udskudt generalforsamling. Alene tidspunktet for indtrædelse i ejerforeningen er afgørende for, om den nye ejer kan opnå stemmeret på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden