Det må du (ikke) bruge til at bekæmpe mos

Jernvitriol er ikke godkendt som mosbekæmpelse. Fra 1. juni 2018 blev reglerne skærpet, så du som privat haveejer ikke længere må købe produkter af jernvitriol til bekæmpelse af mos i græsplænen.

Tre produkter er dog godkendt af Miljøstyrelsen til at bekæmpe mos som privat haveejer. 

  • Mosfri N – er baseret på pelargonsyre og må kun bruges i græsplænen
  • Trim mod mos Extra – er baseret på jern(II)sulfat og må kun bruges i græsplænen
  • Keeper Quick mos ukrudt og mos – er baseret på eddikesyre og må kun bruges på udyrkede arealer

Du kan undersøge godkendte bekæmpelsesmidler i Miljøstyrelsens bekæmpelsesdatabase.

Derudover kan du fjerne mos på mere naturlig vis, fx med en rive, mosfjerner eller vertikalskærer. Læs mere om bekæmpelse af mos i græsplænen her.

Mos er for mange private haveejere en pestilens, der skal fjernes. Udover naturlige bekæmpelsesmetoder vælger mange danskere at bruge jernvitriol til at fjerne mosset fra havens grønne områder. Men egentlig er det slet ikke lovligt for private haveejere at bruge produkter lavet af jernvitriol til at bekæmpe mos med jernvitriol. 

Bekæmpelsesmidler til fx at fjerne mos i haven, skal nemlig være godkendt at Miljøstyrelsen, og det er jernvitriol ikke oplyser Miljøstyrelsen.

Markedsføring og brug af jernvitriol som mosbekæmpelse straffes

Når det alligevel har været muligt for private at købe produkter med netop jernvitriol, skyldes det, at Miljøstyrelsen ikke har været opmærksom på, at jernvitriol er blevet solgt som et mosbekæmpelsesmiddel. Det er de nu, og derfor er det fra 1. juni 2018 ulovligt for virksomheder at sælge produkter af jernvitriol til bekæmpelse af mos i græsplænen.  

- Det vil fremover ikke være lovligt at markedsføre jernvitriol som pesticid og det må heller ikke anvendes med det formål. For det første er det ikke godkendt til det formål, for det andet kan jernvitriol pga. en høj koncentration af jern(II)sulfat ikke opfylde de sundhedsmæssige kriterier for pesticider, der bruges af ikke-professionelle, siger Anita Fjeldsted, specialkonsulent hos Miljøstyrelsen.

Det betyder helt praktisk, at du godt må købe jernvitriol til mosbekæmpelse, hvis du kan finde det, men da det ikke er godkendt til formålet, må du som privat haveejer uden sprøjtecertifikat ikke bruge det til at bekæmpe mos i græsplænen. Hvis du gør, kan du skade miljøet og naturen i højere grad end hvis du bruger godkendte produkter eller alternative metoder til at fjerne mos i græsplænen.

Du må godt bruge produkter af jernvitriol til andre formål, så længe de er godkendt til det. Du kan undersøge om et produkt er godkendt af Miljøstyrelsen på produktets etikette eller på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fjern mos med kemi

Haveejere, der sværger til pesticider kan dog tage stramningen nogenlunde roligt. Afløseren for jernvitriol står måske allerede klar. 

I hvert fald er to pesticid-baserede produkter til private haveejere allerede godkendt af Miljøstyrelsen til at bekæmpe mos i græsplænen. Et middel baseret på fedtsyren pelargonsyre og et på jern(II)sulfat ligesom jernvitriol. Dertil kommer et produkt på eddikesyre, der dog kun må bruges på udyrkede områder, som fx fliser og terrasser.

Det nye produkt baseret på jern(II)sulfat hedder Trim mod mos Xtra og det har en mindre koncentration af jern end jernvitriol, da den mængde, der er i jernvitriol, ifølge Miljøstyrelsen er for høj til at blive godkendt til private haveejeres mosbekæmpelse. Ifølge Borup Kemi, der distribuerer Trim mod mos Xtra i Danmark, har det godkendte produkt et jernindhold på 3,6 % i modsætning til jernvitriol, der normalt indeholder omkring 20 % jern. Produktet indeholder derudover 14 % kvælstof og derfor vurderer producenten, at produktet er ligeså effektivt til at bekæmpe mos som jernvitriol.

- Mos kan ikke tåle jern, så mængden i Trim mod mos Xtra er rigeligt til at bekæmpe mosset. Dertil giver kvælstoffet et boost til grokraften, så det er med til at ””kvæle”” mosset, siger Sander Voss, produktchef hos Borup Kemi.

Om det nye produkt virker ligeså effektivt som jernvitriol kan ifølge haveekspert Jesper Carl Corfitzen være svært at bedømme uden at teste dem mod hinanden. Men når Miljøstyrelsen har godkendt det til netop bekæmpelse af mos i græsplænen bør det fungere efter hensigten.

- Umiddelbart kunne man godt tro, at det nye produkt er mindre effektivt grundet et lavere koncentrat af jern, men det behøver ikke hænge sådan sammen. Jernvitriol kan fx have været overkoncentreret, så det kunne skade græsplænen, eller Trim mod mos Xtra kan indeholde andre stoffer, der kan bidrage til processen, siger Jesper Carl Corfitzen, der i samme moment anbefaler, at du hellere bruger naturlige bekæmpelsesmetoder fremfor pesticider. 

'Brug riven til at fjerne mos'

Lad mosset være – eller fjern det naturligt

I Jesper Carl Corfitzens egen naturlige have bliver mosset ikke fjernet fra græsplænen og fliserne, men bringer i stedet glæde frem for bekymring. Han anbefaler derfor, at hvis du vil fjerne mosset i græsplænen, at du gør det med henblik på, hvad der er bedst for miljøet. Du kan fx bruge en rive, mosfjerner eller vertikalskærer i stedet for pesticider.  

Salget af pesticider til mosbekæmpelse er faldet

Uanset de pesticid-baserede produkters effektivitet, så glæder Jesper Carl Corfitzen sig over, at der i samfundet er et øget fokus på at mindske brugen af pesticider i haven – og bifalder Miljøstyrelsens beslutning om at stramme op på håndhævelsen. 

Faktisk er det officielle salg af sprøjtemidler til private generelt faldet fra 81 tons i 2011 til blot 20 tons i 2016. Én af de primære grunde er, at en række bekæmpelsesmidler mod mos har mistet deres godkendelse. Så mens der i 2011 blev solgt 47 tons mosmidler, blev der i 2016 kun solgt to tons. Tallene afspejler kun godkendte produkter, og tager derfor ikke højde for salget af fx jernvitriol.