Kort resumé

  • Det er ulovligt at bruge almindelig eddike eller eddikesyre til at bekæmpe ukrudt, men flere ukrudtsmidler baseret på eddikesyre er godkendt til brug.
  • Hjemmelavede produkter og almindelige eddiker er ikke godkendt til brug, og det er ulovligt at bruge produkter, der ikke er godkendt af Miljøstyrelsen til ukrudtsbekæmpelse. 
  • Den bedste løsning for miljøet og din pengepung er at bekæmpe ukrudt manuelt uden brug af pesticider eller lade det være.

Brug eddike mod ukrudt. Sådan lyder et gammelt husråd. Men først i december 2015 er det rent faktisk blevet lovligt for private at bruge eddikesyre som ukrudtsmiddel.

Du må dog ikke bare gå ned i dit lokale supermarked og købe en flaske med eddikesyre eller den brune husholdningseddike og hælde det over ukrudtet, da disse produkter ikke er lovliggjort af Miljøstyrelsen.

For at et produkt må bruges til bekæmpelse af fx ukrudt, kræver det en godkendelse af Miljøstyrelsen, der tester produktets skaderisiko på mennesker, dyr og natur samt evne til at bekæmpe ukrudtet. Miljøstyrelsen tester løbende godkendte og nye produkter, så forbrugeren nemt og sikkert kan købe de lovlige produkter på markedet.

4 ukrudtsmidler baseret på eddike er godkendt i 2023

Flere produkter baseret på eddikesyre er dog godkendt af Miljøstyrelsen til bekæmpelse af ukrudt. I august 2023 er drejer det sig om følgende ukrudtsmidler:

  • Biltema Ukrudtsmiddel klar til brug
  • Keeper Quick mod ukrudt og mos
  • Linds All Gone
  • No Weed Special Klar til brug

Eddikesyre mod ukrudt - hvor og skal du lade være?

Produkterne er kun godkendt til at bekæmpe ukrudt og mos på fx fortov, terrasser, udyrkede områder og fliser og må altså ikke bruges i græsplænen eller andre dyrkede områder. Det er også vigtigt kun at bruge det i moderate mængder, helst i en klar til brug-udgave, så du undgår at overdosere og dermed skade naturen eller dig selv.

Den bedste løsning for miljøet og din pengepung er at bekæmpe manuelt uden brug af pesticider eller hjemmelavede opløsninger. Eller lade det stå til. Ukrudt og alger gør sjældent skade.

Brug kun sprøjtemidler, der er godkendt af Miljøstyrelsen

Det er ulovligt at købe og anvende sprøjtemidler, der ikke er godkendt af Miljøstyrelsen. For at være godkendt, skal produktet bl.a. være fra Danmark og kun indeholde stoffer, der er tilladt i Danmark.

Du kan se, om produktet er godkendt af Miljøstyrelsen på produktets etikette og på Miljøstyrelsens liste.

Derudover anbefaler Miljøstyrelsen, at du altid overholder instrukserne samt køber klar til brug-produkter, der mindsker risikoen for spild.

Brug ikke husholdningseddike eller hjemmelavede opskrifter som ukrudtsmiddel

Hjemmelavede produkter og almindelige eddiker, fx lager- og husholdningseddike, er fortsat ikke godkendt. Dermed må du ikke bruge dem i din private have, da deres skade på miljøet og naturen ikke er testet.

Så længe Miljøstyrelsen ikke har givet godkendelser til andre produkter, kan de ikke stå inde for produktets sikkerhed og påvirkning af miljøet. Derfor anbefales du altså ikke at bruge andre midler end de godkendte. Af samme årsag må du heller ikke bruge hjemmelavede løsninger af fx eddikesyre, salt og/eller opvaskemiddel. Eddikesyre er ætsende på bl.a. mennesker og dyr samt diverse metaller.

Og faktisk er der ikke bare tale om anbefalinger. Det er decideret ulovligt at bruge produkter, der ikke er godkendt af Miljøstyrelsen til fx ukrudtsbekæmpelse, da Miljøstyrelsen i så fald ikke kender evt. påvirkninger på miljøet og menneskets sundhed.

Eddikesyre må ikke bruges som algemiddel

Udover at fjerne ukrudt, bruger mange også eddike til at fjerne alger fra fx terrassen. Men det er ikke lovligt ifølge Miljøstyrelsen. De eddikebaserede sprøjtemidler, der er godkendt til det danske marked, er kun godkendt til bekæmpelse af ukrudt. 

I stedet for at bruge eddike, kan du fjerne alger på fx stenterrassen eller havegangen ved at sprede fugesand ud på fliserne og feje jævnligt med en stiv kost de næste par uger. Du kan også bruge et produkt, der er godkendt som algefjerner.