Brug eddike mod ukrudt. Sådan lyder et gammelt husråd. Men først i december 2015 er det rent faktisk blevet lovligt for private at bruge eddikesyre som ukrudtsmiddel.

Du må dog ikke bare gå ned i dit lokale supermarked og købe den grønne Borup-flaske med eddikesyre eller den brune husholdningseddike og hælde det over ukrudtet, de produkter er nemlig ikke lovliggjort af Miljøstyrelsen.

For at et produkt må bruges til bekæmpelse af fx ukrudt, kræver det en godkendelse af Miljøstyrelsen, der tester produktets skaderisiko på mennesker, dyr og natur samt evne til at bekæmpe ukrudtet. Miljøstyrelsen tester løbende godkendte og nye produkter, så forbrugeren nemt og sikkert kan købe de lovlige produkter på markedet.

Kun få produkter baseret på eddike er godkendt i 2021

Tror du på eddikens virkning, har du kun få muligheder, der er lovlige. Og det er at bruge et af de produkter, der er godkendt af Miljøstyrelsen til ikke-professionel brug.

I marts 2021 er Keeper Quick, Linds All Gone, Natria mod ukrudt og No Weed de eneste godkendte ukrudtsmidler baseret på eddikesyre.

Eddikesyre mod ukrudt - hvor og skal du lade være?

Produkterne er kun godkendt til at bekæmpe ukrudt og mos på fx fortov, terrasser, udyrkede områder og fliser og må altså ikke bruges i græsplænen eller andre dyrkede områder. Det er også vigtigt kun at bruge det i moderate mængder, helst i en klar til brug-udgave, så du undgår at overdosere og dermed skade naturen eller dig selv.

Den bedste løsning for miljøet - og din pengepung - er at bekæmpe manuelt uden brug af pesticider eller hjemmelavede opløsninger. Eller lade det stå til. Ukrudt og alger gør sjældent skade.

Brug kun sprøjtemidler, der er godkendt af Miljøstyrelsen

Det er ulovligt at købe og anvende sprøjtemidler, der ikke er godkendt af Miljøstyrelsen. For at være godkendt, skal produktet bl.a. være fra Danmark og kun indeholde stoffer, der er tilladt i Danmark.

Du kan se, om produktet er godkendt af Miljøstyrelsen på produktets etikette og på Miljøstyrelsens liste.

Derudover anbefaler Miljøstyrelsen, at du altid overholder instrukserne samt køber klar til brug-produkter, der mindsker risikoen for spild.

Drop de hjemmelavede ukrudtsmidler

Natria No Weed Special var det første produkt baseret på eddikesyre, der blev blevet godkendt af Miljøstyrelsen som ukrudtsmiddel til private haveejere. At produktet er det første godkendte af sin slags, handler i højere grad om manglende ansøgninger end miljømæssig begrundelser.

Siden er flere produkter blevet testet og godkendt, men hjemmelavede produkter og almindelige eddiker fx lager- og husholdningseddike er fortsat ikke godkendt. Dermed må du ikke bruge dem i din private have, da deres skade på miljøet og naturen ikke er testet.

Brug ikke husholdningseddike som ukrudtsmiddel

Så længe Miljøstyrelsen ikke har givet godkendelser til andre produkter, kan de ikke stå inde for produktets sikkerhed og påvirkning af miljøet. Derfor anbefales du altså ikke at bruge andre midler end de godkendte. Af samme årsag må du heller ikke bruge hjemmelavede løsninger af fx eddikesyre, salt og/eller opvaskemiddel.

Og faktisk er der ikke bare tale om anbefalinger. Det er decideret ulovligt at bruge produkter, der ikke er godkendt af Miljøstyrelsen til fx ukrudtsbekæmpelse, da Miljøstyrelsen i så fald ikke kender evt. påvirkninger på miljøet og menneskets sundhed.

Eddikesyre er ætsende på bl.a. mennesker og dyr samt diverse metaller. Almindelig husholdningseddike indeholder normalt mellem 5 og 8 % eddikesyre, og eddike til syltning kan komme op på 18 % eddikesyre. Derfor er begge dele også no-go som ukrudtsmiddel.

Eddikesyre må ikke bruges som algemiddel

Udover at fjerne ukrudt, bruger mange også eddike til at fjerne alger fra fx terrassen. Men det er ikke lovligt ifølge Miljøstyrelsen. De eddikebaserede sprøjtemidler, der er godkendt til det danske marked, er kun godkendt til bekæmpelse af ukrudt. 

I stedet for at bruge eddike, kan du fjerne alger på fx stenterrassen eller havegangen ved at sprede fugesand ud på fliserne og feje jævnligt med en stiv kost de næste par uger. Du kan også bruge et produkt, der er godkendt som algefjerner.