Spørg Bolius

Vådrumszonen i lille badeværelse

Vores badeværelse er under 3,25 m2. Der er lukket glas brusekabine, håndvask og WC. Vi har fliser på gulv og vægge der støder op til brusekabinen og vask. Er det et lovkrav, at alle vægge skal forsynes med vådrumsmembran og fliser? Der kommer jo ikke stænk ud fra kabinen. Vi vil gerne bibeholde almindelige vægge hvis muligt. Skal de vådrumssikres?

Venlig hilsen Niels

Hej Niels.

Lovkrav er lidt udefinerbart i denne sammenhæng. Byggeloven er lov - Bygningsreglementet på lige fod med byggeloven (men ikke lov i ordets forstand), og Bygningsreglementet henviser til bl.a. SBI anvisninger, hvor der er angivet: "Hvis SBi-anvisning 252 følges, opnås en god sikkerhed for at overholde bygningsreglementets krav til vådrum."

Derved er der egentlig metodefrihed for udførelsen, blot funktionskravet er overholdt.

Det fremgår af Bygningsreglementets § 339:

Vådrum, herunder baderum samt bryggers og WC-rum med gulvafløb, skal opfylde følgende krav:

1) Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum.

...

6) Ved brug af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal der anvendes et egnet vandtætningssystem.

Og endvidere af vejledning: Den vandbelastede del af rummet er de områder, hvor der kan antages at være direkte påvirkning af vand på regelmæssig basis. Dette vil normalt være de dele af gulve og vægge der er i nærheden af brusere, badekar eller lignende. 

Det fremgår af SBI anvisning 252 - vådrum: 

Valg af vandtætningssystem og overfladebehandling på vådrumsvægge afhænger af den anvendte konstruktionsopbygning. Der er størst frihed mht. valg af vandtætningssystem, hvis konstruktionen er udført af uorganiske materialer og dermed anses for fugtsikker i sig selv.

Der skelnes mellem våd zone og fugtig zone. 

I badeværelser under 3,25 m2 eller smallere end 1,3 m er alle vægge vådzone.

Anvendes fastmonterede skærmvægge, der slutter tæt mod væggene, afgrænser disse vådzonen på væggene. Men dette er kun gældende for større badeværelser, over 3,25 m²

En konstruktion kan gøres vandtæt med:

  • Vandtæt flisesystem/beklædningssystem, dvs. en vandtætningsmembran, fx påført i flydende form, beskyttet mod mekanisk påvirkning af fliser eller anden færdig overfladebeklædning
  • Vandtæt beklædning, fx en PVC-gulvbelægning med vandtætte samlinger
  • Vådrumsmalesystem, dvs.et samlet system af maleprodukter, fx primer, klæber, glasfibervæv og maling, som tilsammen udgør en vandtæt overflade.

Om du kan nøjes med at male kommer an på underlaget.

I vådrum med skeletvægge med beklædning af gips- eller kalciumsilikatplader eller andre vægge, der indeholder organisk materiale, fx træ, må vandtætte malebehandlinger kun benyttes i fugtig zone.

På uorganisk underlag (beton, tegl, letbeton) bør brug af malebehandling undgås i vådzonen – eller i hvert fald kun benyttes i belastningsklasse L - fordi malebehandling i vådzone indebærer et stort vedligeholdelsesbehov, der stiger med belastningen. Klasse L (Lav) defineres som: Vådrum med lav vand- og fugtbelastning, dvs. få daglige bade og god udluftning efter brug. Lav vand- og fugtbelastning findes fx i vådrum i enfamiliehuse, sommerhuse til eget brug og bygninger med begrænset anvendelse.

Så nej - det er ikke et "lovkrav" at alle vægge skal have vådrumsmembran og fliser. Men alle vægge i det lille badeværelse betegnes vådzone (uanset om der er opsat skærmvægge), og skal udføres så de kan modstå de fugtpåvirkninger, eksempelvis som beskrevet i SBI 252.

Hvis vægge er af uorganisk materiale kan du nøjes med en malebehandling i enfamiliehuse/sommerhuse etc, mens der ved organiske vægge i vådzone skal anvendes vandtætningssystem (og så er det ikke alle typer plader som anbefales eller er velegnede).

Danske Malermestre har lavet en pjece omkring emnet, som også indeholder tabeller med kombinationer af vægopbygning og vandtætningssystem.

Vådrumspjece - MBA Site (malermestre.dk)

 

Se mere her:

Love og regler om badeværelse og vådrum - få styr på kravene her (bolius.dk)

Vådrumssikring af vægge i badeværelse | 6 krav til sikre materialer (bolius.dk)

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Christina Schjervig, fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden