Få fri passage gennem et stoppet afløb eller vask med denne nemme og miljøvenlige guide. 

Rens et stoppet afløb

  1. Rens prop i vask. Løft proppen i bunden af vasken op og rens den.
  2. Hæld kogende vand i afløb. Hæld kogende vand i afløbet, hvis der stadig er lidt gennemløb. Brug ikke kaustisk soda eller afløbsrens, da det er giftigt og i værste fald kan ætse mere. Da produktet er stærkt ætsende kan det gøre skade på aluminium, zink, tin, bly, og det ætser huden ved berøring.
  3. Brug en svupper. Er afløbet helt stoppet – brug en svupper. Sæt svupperen over afløbet, fyld vand i vasken, og hold en hånd eller en klud for overløbet. Tryk svupperen ned, og hiv op et par gange for at løsne proppen af skidt. Gentag øvelsen, indtil problemet er løst.
  4. Rens vandlås. Hvis det ikke virker, så luk for vandet ved hovedhanen, skru vandlåsen af og rens den. HUSK at sætte en spand under. Det kan godt lugte lidt grimt.
  5. Tjek evt. gulvafløb. Hvis afløbet er ført ned i gulvafløbet uden en vandlås, skal du rense gulvafløbet.
  6. Ring til en vvs-installatør. Hvis afløbet stadig er stoppet – ring til en vvs-installatør.