Spørg Bolius

Vil sælge en del af grunden, hvordan beregner vi skatten?

Hej Bolius

Vi har boet 45 år i vort hus og ønsker at udstykke ( sælge ) en grund på 700 m2 .

Nuværende grundstørrelse er 1525 m2.

Spørgsmålet er hvordan beregner vi skatten ved at udstykke en grund ?

Venligst Anders V

Hej Anders V

Skatten beregnes med udgangspunkt i Ejendomsavancebeskatningsloven, som du finder på Retsinformation: Retsinformation. Af loven fremgår det, at ”Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglerne i denne lov”.  Afhængig af dine indkomstforhold skal du betale op til cirka 56 procent i skat af en eventuel fortjeneste. En udstykning er i sig selv en kompliceret proces og skatteregnskabet er ikke mindre kompliceret.

Begge dele ligger uden for rammerne af Spørg Bolius. I stedet vil jeg foreslå, at du læser dig ind på de overordnede regler gennem fx dette website: Advokatgruppen

Efterfølgende har du muligvis brug for advokat til at hjælpe dig gennem helle processen.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert

Aktuelt på forsiden