1. Lad de visne blade beskytte de tidlige forårsplanter

Visne blade har en god isolerende egenskab, og du kan med fordel lade dem ligge i bedet, eller rive dem ind under hække, da de vil beskytte de tidlige forårsplanter mod frost.

2. Brug dem som værn mod frost

Brug visne blade til vinterdækning af de planter, der ikke er 100 procent modstandsdygtige over for frost, fx mammutblad. Læg et 30-50 cm tykt lag blade ovenpå planterne, alt efter størrelsen på planterne (planterne skal naturligvis ikke dækkes helt til) og hold eventuelt bladene på plads med et net, nogle sten eller et lag jord. Brug blade, der ikke er drivvåde, men nogenlunde tørre.

3. Benyt de rigtige redskaber

Brug en løvrive elle en løvsuger til at indsamle visne blade.

4. Findel bladene, så de hurtigere bliver til kompost

Riv bladene sammen i en bunke. Tag herefter en plæneklipper (rotorklipper) og kør henover dem. Det findeler bladene, og du kan efterfølgende lægge dem på kompostbunken. Når bladene er findelt i små stykker, bliver de hurtigere omdannet til kompost.

5. Lav kompost i en sort sæk med huller

Du kan også putte bladene i sorte plastsække og lave kompost i dem. Stik huller i sækkene for at undgå råd, og for at give ilt til komposteringen. Hvis der er meget tørt i sækkene, kan du vande nogle gange for at fremme komposteringsprocessen. Sækkene kan komme til at lugte, så sæt dem et tørt sted væk fra opholdsarealer.

6. Saml bladene i en bunke - og lav en 'omstikning'

Har du god plads i din have, kan du samle de visne blade i en bunke og lade dem nedbryde til kompost. Det tager to-tre år at kompostere blade til færdig kompost. Hvis du 'omstikker' bunken efter et år, sker nedbrydningen hurtigere. Ved en omstikning placeres det øverste lag blade nederst og det nederste lag øverst.

7. Brug bladkomposten i din have

Færdig bladkompost kan bruges til at forbedre jorden overalt i have og køkkenhave.

8. Brug gran- og fyrrenåle til at forbedre jorden

Gran- og fyrrenåle egner sig også til jordforbedring. Nåletræer mister i årets løb mange nåle, så har du mange gran- eller fyrrenåle, kan du rive dem sammen og blande dem i surbundsbedet, som du har rododendron i. Nålene er længe om at blive nedbrudt og giver jorden et større iltindhold.

9. Visne blade kan også bruges til at mindske ukrudt

De steder i haven, hvor det er muligt at have et tykt lag visne blade liggende hele året, vil der komme mindre ukrudt, da det har sværere ved at spire igennem et tykt lag blade.

10. Pas på med blade på græsplænen

Det eneste sted i haven, hvor visne blade kan være direkte skadelige, er på græsplænen. Ligger der et tykt lag blade på græsset, kan der under dem opstå sygdomme som sneskimmel, der kan gøre skade på græsplænen – derfor bør de rives sammen og fjernes. Hvis der kun ligger et tyndt lag blade på plænen, kan du køre hen over dem med plæneklipperen, så de bliver klippet i små stykker, der lettere kan formulde.