Du kan leje din bolig ud i en begrænset periode, hvis det er svært at få den solgt.

Rent økonomisk er det dog ofte en skidt forretning med udlejning af sit hus eller sin lejlighed. Faktisk kan det ofte bedre betale sig at sætte prisen på din bolig ned, så den bliver lettere at sælge inden for en overskuelig tidsperiode.

LÆS OGSÅ: Udlejning af helårshus du vil sælge - økonomi

Pas på faldgruberne, når du udlejer

Overvejer du imidlertid at udleje, er det vigtigt, at du har tænkt processen igennem. Ellers kan du risikere at komme til at hænge på dyre ekstraudgifter – eller en lejer, der ikke vil forlade din bolig igen.

10 gode råd, når du lejer din bolig ud

  1. Find selv lejerne. Sæt opslag op, annoncér online, kontakt store virksomheder, der har medarbejdere udstationeret i Danmark. Det er typisk en dyr fornøjelse at lade en udlejningsvirksomhed finde og administrere din lejer.
  2. Lav en standardiseret lejekontrakt. Lav en standardiseret lejekontrakt med din lejer. Du kan enten købe en lejekontrakt hos boghandlere eller hente lejekontrakt Typeformular A på www.sm.dk
  3. Få vigtige forbehold med i lejekontrakten. Husk at få med i aftalen, om der gælder særlige vilkår for lejemålet, som fx forbud mod husdyr og rygning. Aftal fx også, at lejer forpligter sig til at reetablere bolig og indbo i samme stand som ved lejemålets indgåelse – du er ikke forsikret mod slid og rødvinspletter.
  4. Sæt tidsbegrænsning på lejen. Lejer du dit hus ud uden tidsbegrænsning, er det i praksis umuligt at sætte lejeren på gaden, med mindre han har misligholdt lejeaftalen. Lav evt. også en skriftlig aftale med lejer om, at han skal flytte inden for fx 2 måneder i tilfælde af, at du får solgt huset.
  5. Lav fejl- og mangelrapport. Lav en liste over fejl og mangler, før lejer flytter ind, og igen når han er flyttet ud. Listen skal underskrives af begge parter og kan bruges som dokumentation for evt. skader, der skal udbedres for lejers regning. Det sker typisk via fradrag i depositum.
  6. Lav en indbofortegnelse. Lav en indbofortegnelse, inden lejer flytter ind, som begge parter underskriver. På den måde er der enighed om, hvilke af dine genstande der var i huset ved lejeperiodens begyndelse.
  7. Giv forsikringsselskabet besked. Udlejning af dit hus kan betyde ændring af dine dækningsforhold. Spørg dit forsikringsselskab, om der er særlige forhold, du skal tage højde for.
  8. Sæt den rigtige husleje. Er din bolig opført efter 31. december 1991, kan du tage såkaldt markedsbestemt leje – altså hvad lejer er villig til at betale - hvis du og lejer aftaler det i lejekontrakten. Er din bolig opført før denne dato, skal du som udgangspunkt tage omkostningsbestemt leje, der typisk er lavere og sjældent accepteres højere end 1.000 kr. årligt pr. m2.
  9. Regn med udgifter til vedligehold. Medmindre du og lejer aftaler andet, har du pligt til at sørge for løbende vedligehold - fx reparation af installationer og hårde hvidevarer, fuldstændig som hvis du selv boede i huset.
  10. Sæt salgsprisen ned! Ofte vil du tabe penge på at udleje dit hus, mens du venter på en køber. Derfor kan det tit svare sig at sætte salgsprisen yderligere ned for at få den solgt hurtigere.

LÆS OGSÅ: Udlejning af helårshus du vil sælge - praktik