Spørg Bolius

Udlejning af hus - hvordan sikrer jeg mig at huset passes og at jeg kan komme af med lejerne igen?

Kære Bolius

Jeg har købt min fars hus efter hans død og har i stand sat det, så nu ønsker jeg at leje det ud.

Jeg har læst meget om udlejning, men jeg synes ,at der er så meget at forholde sig til, som gør mig usikker.

1. Jeg ville egentlig gerne lave en tidsbegrænset lejemål således, at det er muligt at komme af med lejerne igen, men det har jeg læst, at man ikke rigtig kan mere, så mit helt store spørgsmål er, hvordan kommer man så af med en lejer?

2. Jeg vil også gerne have skrevet i udlejningskontrakten at vedkommende forpligter sig til at holde udenoms arealerne, og hermed menes havearbejde såsom hækklipning, græsslåning og fjernelse af ukrudt m.m. samt snerydning i vintertiden, men hvordan skal teksten forlyde for, at det er skrevet korrekt?

3. Er det muligt, såfremt det er skrevet i udlejningskontrakten at smide en lejer ud, som ikke overholder sine forpligtigelser og misligholder det indvendige af huset?

Det var vist det for denne gang måske at der opstår andre spørgsmål senere.

Med venlig hilsen

Karen P

Hej Karen P

Ad 1: Af Lejelovens § 80 fremgår det, at du kan udarbejde en tidsbegrænset lejeaftale med en lejer. Men af samme paragraf stk. 3 fremgår det også, at boligretten kan tilsidesætte tidsbegrænsningen, ”hvis den ikke må anses for tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold.” Med andre ord skal der være en gyldig grund til tidsbegrænsningen. Og et ønske om, til enhver tid at kunne slippe af med lejeren anses ikke for nogen gyldig grund.

Alternativt kan du opsige lejer, når du selv ønsker at benytte det lejede. Opsigelsen finder sted efter lejelovens § 82 stk. 1 C. Vær dog opmærksom på, at, at huslejenævnet kan tilsidesætte opsigelsen, hvis nævnet skønner, at der ikke foreligger en gyldig grund.

Ad 2: Jeg vil anbefale dig, at du downloader en standard lejekontrakt på borger.dk og skriver dine betingelser ind i lejekontrakten. Jeg kan ikke præcist beskrive, hvordan du skal formulere dig. Overvej derfor at få en advokat til at udarbejde lejekontrakten.

Ad 3: Efter gentagne advarsler har du principielt mulighed forn at opsige lejemålet, hvis lejer ikke overholder sine forpligtelser. Lejer kan dog altid klage over opsigelsen til retslige instanser som Huslejenævn, ankenævn og Boligretten. Så det er ikke givet, at du som udlejer, altid kan slippe af med en lejer. Igen vil jeg råde dig til at få rådgivning af fra en advokat med erfaring inden for Lejeloven og Boligreguleringsloven.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert

Aktuelt på forsiden