Hvis du har svært ved at få solgt din bolig, eller du står foran en længerevarende rejse eller studieophold, kan du udleje din ejerbolig for en tidsbegrænset periode.

Inden du lejer ud, er det vigtigt, at du har tænkt hele processen igennem. Ellers kan du komme til at hænge på store ekstraudgifter eller en lejer, der ikke vil forlade din bolig igen.

Her er din tjekliste ved udlejning

1. Find lejer

Brug fx Den Blå Avis eller sociale medier som Facebook og Instagram – eller dine egne netværk. Kontakt eventuelt store virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der har medarbejdere udstationeret i Danmark. En seriøs boligportal som boligportal.dk kan også være en mulighed.

2. Vær kritisk

Tjek din kommende lejer ud på de sociale medier og på Google. I sjældne tilfælde kan du ramle ind i en dubiøs lejer, som ikke passer ordentligt på din bolig.

3. Benyt en standard lejekontrakt

Du kan gratis hente en lejekontrakt på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside: Typeformular A.

4. Få vigtige forbehold med i lejekontrakten

Forbeholdene kan fx være forbud mod husdyr og rygning. Aftal fx også, at lejer forpligter sig til at efterlade bolig og indbo i samme stand som ved leje-målets indgåelse.

5. Sæt tidsbegrænsning på lejemålet

Lejer du din bolig ud uden tidsbegrænsning, er det i praksis umuligt at opsige lejemålet, med mindre lejer har misligholdt aftalen.

6. Forklar i lejekontrakten, hvorfor du udlejer i en tidsbegrænset periode

Det kan fx være udlandsophold i forbindelse med job eller studier eller et salg af boligen.  

7. To-års-fremleje-reglen gælder ikke for ejere

Vær opmærksom på. at den såkaldte "to-års fremleje-regel" kun gælder for lejere. Af
§ 70 i lejeloven fremgår det, at "en lejlighed, der udelukkende er udlejet til beboelse, har lejeren ret til at fremleje i indtil 2 år, når lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el. lign". Reglen har altså intet at gøre med dine rettigheder som udlejer.

8. Sørg for depositum, forudbetalt husleje og første måneds husleje

Sørg for at lejer indbetaler både tre måneders depositum, tre måneders forudbetalt husleje og en måneds husleje ved indflytning.

9. Tjek om du har fri fastsættelse af huslejen

Er din bolig opført efter 31. december 1991, er der fri fastsættelse af huslejen. Husk at indføje i lejekontrakten, at ”Lejeforholdet angår en beboelseslejlighed i en ejendom, der er taget i brug efter den 31. december 1991, jf. lejelovens § 53, stk. 3, hvorved reglerne i boligreguleringslovens §§ 5-10, § 11, stk. 2 og 3, og §§ 12-14 er fraveget, jf. boligreguleringslovens § 15a”.

10. Find den korrekte leje

Falder lejemålet ikke ind under lejelovens § 53, vil lejens størrelse normalt være omfattet af reglerne om det lejedes værdi. Læs nærmere om niveauet hos det lokale huslejenævn.

11. Opret en indbofortegnelse, som begge parter underskriver

På den måde er der enighed om, hvilke af dine møbler og øvrige genstande der var i boligen ved lejeperiodens begyndelse.

12. Er du i gang med at sælge: Overvej at sætte prisen på boligen ned

Er du i færd med at sælge boligen, så overvej om det bedre kan betale sig at sætte salgsprisen ned. Ofte vil du tabe penge på at udleje din bolig, mens du venter på en køber.

13. Lav en fejl-og-mangel-liste sammen med lejer

Gennemgå boligen sammen med lejer inden indflytningen og noter eventuelle fejl og mangler ned på en liste. Listen skal underskrives af begge parter og kan bruges som dokumentation for evt. skader, der skal udbedres for lejers regning.  

14. Giv forsikringsselskabet besked

Udlejning af dit hus eller lejlighed kan betyde ændring af dine dækningsforhold. Spørg dit forsikringsselskab, om der er særlige forhold, du skal tage højde for.

15. Regn med udgifter til vedligeholdelse

Medmindre du og lejer aftaler andet, har du pligt til at sørge for løbende vedligehold - fx reparation af installationer og hårde hvidevarer.

16. Overvej juridisk assistance ved udarbejdelse af lejekontrakt

Er du usikker på hele proceduren omkring udlejning, bør du kontakte en juridisk rådgiver.

17. Gennemgå lejligheden, når lejer flytter

Gennemgå lejligheden ved fraflytning sammen med lejer og noter ned, hvad der eventuelt skal udbedres. Hvis du har krav mod lejer, skal de sendes til lejer senest 14 dage efter flyttesynet.