1. Ukrudt

Det gælder primært ukrudt, der indeholder frø, samt ukrudt i blomst og rødder fra flerårigt ukrudt som fx skvalderkål. Smider du ukrudt i komposten, kan du øge risikoen for at sprede ukrudt der, hvor den færdige kompost bredes ud. 

Nogle planter, som er i blomst, kan udvikle frø, selv om de er hevet op af jorden. Det gælder fx mælkebøtter.

2. Syge planter

Det kan fx være planter med stråleplet, meldug eller lignende. Det kan også være planter, der er angrebet af skadedyr.

Syge planter kan, ligesom ukrudt, videreføre sine sygdomme igennem den færdige kompost.

3. Stikkende planter

Stikkende planter som roser, tidsler, tjørn, berberis, da de kan være ubehagelige at håndtere.

4. Visse typer madaffald

Kød og rester af tilberedt mad skal ikke i kompost. I det hele taget hører ingen animalske produkter hjemme i kompostbunken. De lugter og kan tiltrække skadedyr som fx rotter og ræve.

Andet organisk affald som fx grøntsager (også kogte), kaffegrums med filter, kartoffelskræller m.m. er i orden.

5. Ekskrementer fra katte og hunde

Disse kan indeholde parasitter, som smitter mennesker.

6. Skaller fra bananer og citrusfrugter

Hvis skaller og skræl fra bananer pg citrusfrugter som appelsiner og citroner Såfremt disse ikke er økologiske, kan skrællerne rumme sprøjtemidler, som kan hæmme nedbrydningen af komposten.

7. Aske fra brændeovn

Aske hører ikke hjemme i kompostbunken, medmindre du er helt sikker på, at du har brugt rent træ, da asken i modsat fald kan indeholde giftige tungmetaller.

8. Trykimprægneret træ og aviser og blade med tryksværte

Disse ting skal ikke i kompostbunken, da de kan indeholde giftige stoffer.

9. Støvsugerposer og cigaretskodder 

De to ting er dagrenovation og hører hjemme i skraldespanden til restaffald, hvor de kan komme til forbrænding.