1. Ukrudt. Det gælder primært ukrudt, der indeholder frø, samt ukrudt i blomst og rødder fra flerårigt ukrudt som fx skvalderkål. Smider du ukrudt i komposten, kan du øge risikoen for at sprede ukrudt der, hvor den færdige kompost bredes ud. Nogle planter, som er i blomst, kan udvikle frø, selv om de er hevet op af jorden. Det gælder fx mælkebøtter.

2. Syge planter. Det kan fx være planter med stråleplet, meldug eller lignende. Det kan også være planter, der er angrebet af skadedyr. Syge planter kan, ligesom ukrudt, videreføre sine sygdomme igennem den færdige kompost.

3. Stikkende planter, herunder roser, tidsler, tjørn, berberis, da de kan være ubehagelige at håndtere.

4. Visse typer madaffald, det være sig kød og rester af tilberedt mad. I det hele taget hører ingen animalske produkter hjemme i kompostbunken. De lugter og kan tiltrække skadedyr som fx rotter og ræve. Andet organisk affald som fx grøntsager (også kogte), kaffegrums med filter, kartoffelskræller m.m. er i orden.

5. Ekskrementer fra katte og hunde. Disse kan indeholde parasitter, som smitter mennesker.

6. Skaller fra bananer og citrusfrugter. Såfremt disse ikke er økologiske, kan skrællerne rumme sprøjtemidler, som kan hæmme nedbrydningen af komposten.

7. Aske fra brændeovnen hører ikke hjemme i kompostbunken, medmindre du er helt sikker på, at du har brugt rent træ, da asken i modsat fald kan indeholde giftige tungmetaller.

8. Trykimprægneret træ og aviser og blade med tryksværte, da disse kan indeholde giftige stoffer.

9. Støvsugerposer, mælkekartoner og cigaretskodder er dagrenovation og hører hjemme i skraldespanden, hvor det kan komme til forbrænding.