Om vinteren kan det til tider være svært at åbne sin affaldscontainer, fordi låsen oven på låget er frosset fast.

Det sker typisk for affaldsbeholdere på 190 liter og 240 liter på to hjul, og som har ’låg i låg’ – det vil sige: To låg, der gør, at du kan smide dit affald ned gennem det øverste låg i den ene side, og skraldemanden kan tømme hele beholderen ved at åbne det store låg i den anden side.

Hvad skal du gøre, hvis låget på affaldsbeholderen er frosset fast?

Hvis du kommer ud for, at du ikke kan åbne låsen på grund af frost, kan du gøre følgende:

  1. Prøv at lirke lidt på håndtaget og bank let på låget og på siden af beholderen.
  2. Prøv om du kan åbne beholderen fra den modsatte side af låget, som skraldemanden bruger, når han skal tømme hele containeren.
  3. Hvis det ikke hjælper, hæld da noget varmt vand på det frosne håndtag og i kanten af låget og tør det op så hurtigt som muligt, så vandet ikke efterfølgende fryser til og atter gør det svært at åbne låget.

Hvad skal du gøre, hvis låg eller skraldespand er beskadiget?

Hvis låget eller affaldsbeholderen er gået i stykker, kontakt da dit affaldsselskab/forsyningsselskab – der som regel er ejet af kommunen – så kommer de og reparerer eller udskifter beholderen.