Hvornår bliver affald ikke hentet?

Affald bliver normalt hentet på en fast dag eller dato, men nogle gange bliver skraldespanden stående urørt. Det kan bl.a. skyldes, at vejret er dårligt, eller at renovationsbilen ikke kan komme frem.

Afhentes skraldet ikke, kan renovationsarbejderne levere nye affaldssække, som bliver afhentet den følgende uge.

Skraldet bliver heller ikke hentet, hvis renovationsarbejderne strejker. I strejkesituationer skal du orientere dig hos kommunen om, hvilke regler der så gælder.

Affaldet bliver også stående, hvis adgangsforholdene til skraldespanden ikke overholder Arbejdstilsynets regler. Hver enkelt husstand skal ifølge reglerne bl.a. sørge for, at:

 • Fortov eller vej er ryddet, så renovationsarbejderne kan tømme dine skraldespande sikkert.
 • Biler, cykler eller barnevogne ikke står i vejen.
 • Affaldsbeholderne ikke er overfyldte - fyld ikke beholderen mere, end at låget kan lukkes tæt, eller over den stiplede linje, hvis det er en affaldssæk.
 • Vejen hen til skraldespanden har et stabilt og plant underlag af fx fliser, asfalt eller beton - brug ikke grus, græs eller brosten, stigninger, trin eller trapper, så affaldsbeholdere med hjul ikke kan køre på underlaget.
 • Der er lys, så renovationsarbejderne kan finde beholderen eller stativet i mørke.
 • Håndtagene på din skraldespand vender ud mod renovationsarbejderen. Har du sækkestativ, skal der være plads, så renovationsarbejderen ubesværet kan skifte sækken.
 • Skraldet er forsvarligt indpakket og forseglet.

Hvad gør du, hvis dit affald ikke bliver hentet?

Du må ikke aflevere skrald som køkkenaffald og anden dagrenovation på genbrugsstationen - det skal afhentes på din adresse. Men du må godt aflevere tomme flasker og aviser på genbrugsstationen.

Ekstra affald koster som regel ekstra, og derfor kan du ikke regne med, at renovationsarbejderne tager dit affald med, hvis du stiller ekstra poser ved siden af dit stativ.

Du har flere muligheder, hvis du har mere affald, end der er plads til i spanden eller stativet.

 • Sortér dit affald grundigt. Pap, papir, plast, glas, dåser og lign. kan du fx aflevere på genbrugsstationen i stedet.
 • Køb ekstra tømning. Mange kommuner tilbyder ekstra tømning, hvis du ved, at du i en periode har meget affald.
 • Køb en større affaldsbeholder. Kommunerne/forsyningsselskaberne tilbyder normalt skraldespande i forskellige størrelser - jo større, jo dyrere er de.

Hvis du mener, at renovationsarbejderne har begået en fejl ved ikke at afhente dit affald, så tag fotos, der dokumenterer det, og send dem til kommunen. Fotografér fx, at vej og fortov er ryddet for sne, så affaldet kan hentes sikkert.

Hold dig orienteret hos din kommune i forbindelse med strejker. Nogle kommuner tillader under særlige omstændigheder, at du må aflevere dagrenovation på genbrugsstationen.

Hvordan undgår du rotter, hvis affald hober sig op?

Ekstra affald kan tiltrække rotter og ræve. Gør følgende, hvis du vil minimere risikoen for, at rotter og ræve går i dit affald, mens du venter på, at det bliver hentet:

 • Begræns dit affald - kom fx ikke papir i sækken i skraldestativet, og læg grønsagsrester og andet organisk affald i kompostbunken.
 • Køb ekstra affaldssække, og læg overskydende affald deri.
 • Snør toppen af de ekstra sække godt sammen.
 • Stil sækkene i dit lukkede skur eller garagen.
 • Stil sækkene et sted, der er hævet fra jorden, hvis du ikke har skur eller garage.
 • Tag handsker på, hvis du vil rydde op i affald, som dyr har rodet i - så undgår du smitte

Kontakt omgående kommunen, hvis du ser rotter i dit område.

Fakta: Sådan sorterer du affald i din kommune

Der kan være forskel på, hvordan affaldssorteringen fungerer i kommunerne. Derfor skal du altid undersøge de gældende regler i din kommune.

Find informationerne på din lokale genbrugsplads eller på internettet. Søg fx på affaldssortering. København, hvis du vil kende reglerne for København. Flere kommuner, fx Odense, Kolding og Randers, har lavet en app til din telefon, der fortæller dig, hvordan du sorterer affald i deres kommune.

Hvad kan du selv gøre for at sikre, at dit affald altid bliver hentet?

Som hus- og grundejer er det dit ansvar at sørge for, at adgangsvejen til skraldespanden er ryddet for sne i vinterhalvåret, så renovationsarbejderne kan komme til. Ifølge arbejdsmiljøloven må renovationsarbejderne ikke udføre deres job, hvis der er risiko for ulykker eller andre skader.

Sørg derfor for at:

 • Rydde for sne og is hele vejen fra kørebanen, ind gennem port eller havelåge og frem til affaldsbeholder eller afhentningssted for storskrald.
 • Den ryddede bane er minimum 1 meter i bredden (så der er plads til både beholder og renovationsarbejder).
 • Sikre, at der er gennemgang i snevolden langs kantstenen helt ud på kørebanen.
 • Fjerne is og gruse eller salte, så der ikke er glat - hverken på kørebane eller fortov.
 • Bor du på en privat fællesvej, skal du sikre, at vejen er ryddet, så skraldebilen kan komme ind på vejen.

Hvem klager du til, hvis dit affald ikke hentes?

Hvis du er utilfreds med, at dit affald ikke bliver hentet, kan du klage til kommunen. Afviser kommunen din klage, kan du ikke anke den.

Det er forskelligt, hvad kommunerne gør. I Københavns Kommune skal renovationsarbejderne tage billeder af forholdene, hvis de ikke vil hente affald på en adresse. Kommunen tager efterfølgende ud og kontrollerer nogle af stederne, og i enkelte tilfælde er renovationsarbejderne blevet sendt af sted igen.

Kan du få penge tilbage, hvis affald ikke bliver hentet?

Som boligejer har du mulighed for at klage til kommunen, hvis dit affald ikke bliver hentet. Men mange kommuner vælger ikke at tilbagebetale penge til boligejere, der klager over ikke at få afhentet skrald, da logikken er, at skraldet blot bliver hentet på et senere tidspunkt.