Affaldssortering er godt for kloden, fordi det giver mulighed for at genanvende ressourcer som pap, plast, glas og metal. Men over halvdelen af danskerne oplever ofte at komme ud til affaldsbeholdere, der er så fyldte, at det er svært at stoppe mere i dem – og så risikerer ressourcerne at gå til spilde i stedet for at blive genanvendt.

I en undersøgelse foretaget af Yougov for Videncentret Bolius i maj 2022 svarer 58 procent, at en eller flere affaldsbeholdere på deres grund eller i deres gård ofte er overfyldt.

Undersøgelsen viser også, at det især er beholdere til plast og til papir/aviser, der er overfyldte hos dem, der bor i parcelhus eller villa, mens det i etageejendomme især er beholderne til pap, der bliver fyldt for hurtigt.

Plast og pap fylder meget

Resultaterne kommer ikke som en overraskelse for Dansk Affaldsforening, der er interesseorganisation for kommuner og fælleskommunale affaldsselskaber.

– Vi hører jævnligt om overfyldte affaldsbeholdere, og vi kan godt genkende det billede, at det særligt gælder beholderne til plast og pap, siger kommunikationschef i Dansk Affaldsforening Niels Toftegaard.

Ifølge ham er der i de fleste tilfælde en naturlig forklaring:

 – Vi producerer generelt meget plastikaffald, og det er et materiale, der fylder meget i affaldsbeholderen. De fleste sorterer både blød og hård plast, og derudover er mange også begyndt at sortere mad- og drikkekartoner i samme beholder som plasten, forklarer han.

Også papaffald bliver der genereret store mængder af, blandt andet på grund af en støt voksende onlinehandel. Det lægger pres på beholderne til pap, ikke mindst i etageejendomme, hvor mange husstande bruger de samme beholdere.

– De fleste, der bor i lejlighed, har nok hørt, at man skal folde sit pap sammen, inden det kommer i affaldsbeholderen, så den ikke bliver fyldt op med luft. Her er man jo lidt afhængig af, at alle gør det, hvis man vil undgå, at den bliver overfyldt, siger Niels Toftegaard.

Kommunerne skal finde en balance

Men kan man ikke bare sætte større beholdere ud eller tømme dem lidt oftere, så de ikke når at blive overfyldt?

– Kommunerne skal hele tiden holde en balance, der handler om dels at have affaldsbeholdere i en størrelse, folk har lyst til at have stående i indkørslen, dels om økonomien i at få skraldet afhentet. Det er afhentningen, der er den største udskrivning: Lønnen til renovationsarbejderne, skraldebilerne og den el eller diesel, de kører på. Hvis affaldet skal hentes oftere, koster det også mere, siger Niels Toftegaard.

Han understreger samtidig, at kommunerne har stor opmærksomhed på at finde den rette balance, så affaldsbeholderne og tømningsfrekvensen passer til behovet hos så mange borgere som muligt.

– Der bliver lavet analyser af, hvor hurtigt beholderne fyldes op, og så justerer man undervejs, ofte i forbindelse med at nye ordninger rulles ud, siger han.

Går efter at dække behovet hos 90 procent

Det har de fx gjort i Roskilde Kommune, da kommunen fra 1. maj 2022 udvidede sin sorteringsordning til at omfatte alle ti typer affald. Det betød bl.a., at borgerne fik en ny todelt beholder på 370 liter med et rum til pap og papir og et andet til plast og mad- og drikkekartoner.

– Da beholderen skulle dimensioneres, så vi på erfaringer fra kommuner, der allerede sorterede pap og plast, og så kørte vi en forsøgsperiode i en af kommunens mindre byer. Her blev affaldsmængderne gennemgået og vejet, så vi kunne finde frem til den rette størrelse og tømningsfrekvens. Vi begyndte med en frekvens på fire uger, men endte på tre for at have plads nok ude hos borgerne, fortæller afsnitsleder for Affald og Genbrug i Roskilde Kommune, Jannik Lund Olsen.

De tre uger passer til behovet hos 90 procent af borgerne, og det er inden for det niveau, kommunen gerne vil ramme, fortæller han.

– Der vil altid være nogen, der stikker ud, men det er ikke meningen, at kommunen skal håndtere det ekstraordinære. Hvis man for eksempel har renoveret køkken og står med en masse ekstra papemballage fra nye elementer, er det ikke noget, vi kan aftage i vores affaldsordning. Der opfordrer vi til, at man selv afleverer det på genbrugspladsen, siger Jannik Lund Olsen.

Det kan du gøre, hvis din affaldsbeholder er overfyldt

Hvis du oplever, at der ikke er plads til mere affald i en beholder på din grund eller i din gård, er der flere ting, du kan gøre for at sikre, at det kan genanvendes.

Gem affaldet, til der er plads igen

Har du plads til at opbevare affaldet derhjemme, kan du gemme det, til beholderen er blevet tømt, og der igen er plads til at sortere det korrekt.

Kør det på genbrugspladsen

Her kan du aflevere små og større mængder af forskellige typer affald. Vær opmærksom på, at forskellige kommuner og genbrugspladser har forskellige regler for, hvad der må afleveres. En del genbrugspladser tager fx ikke imod rest- og madaffald.

Bestil en ekstra tømning

I de fleste kommuner kan du mod betaling bestille en ekstra tømning af en affaldsbeholder, hvis du periodevist har ekstra meget affald, fx efter en renovering eller en stor fest.

Bestil en større beholder eller hyppigere tømning

Hvis en eller flere af dine affaldsbeholdere ofte er overfyldte, er det i de fleste kommuner muligt at bestille en større beholder eller hyppigere tømning. En ny beholder betaler du typisk et engangsbeløb for, mens der er forskellige måder at betale for ændring af tømmefrekvensen på i de enkelte kommuner.

Hvis du bor i lejlighed: Tal med din vicevært eller bestyrelsesformand

Det er typisk viceværten eller bestyrelsesformanden i ejerforeningen, der har kontakt til kommunen om ejendommens affaldsordning. De kan bede om at få udskiftet affaldsbeholdere, hvis dem, I har, ikke passer til jeres aktuelle affaldsproduktion.