Plast

Vidste du … at vi sparer 2,2 kg CO2 for hvert kg plast, der bliver genanvendt?


Mad- & drikkekartoner

Vidste du … at vi kan spare 7,6 GJ energi pr. ton mad- og drikkevarekartoner, der bliver produceret med genanvendt pap og papir i stedet for nye råvarer? 


Madaffald

Vidste du … at et kilo madaffald indeholder energi nok til 33 timers lys? 


Metal

Vidste du … at når en dåse bliver genanvendt, sparer det energi nok til at bruge en computer i 17 timer?


Glas

Vidste du … at selvom der bliver brugt vand og energi på at gøre flasker rene, før de bliver genanvendt, så koster det syv gange så meget energi og dobbelt så meget vand at lave nye flasker?


Papir

Vidste du … at ved at lave papir af papiraffald i stedet for af nyt træ sparer vi to tredjedele af energien under produktionen, og vi halverer CO2-udledningen? 


Pap

Vidste du … at det sparer en tredjedel af energiforbruget, når man laver pap af genanvendt pap i stedet for af træer? 


Farligt affald

Vidste du … at vi kan gen­anvende stål fra fx batterier? Det sparer 87 procent CO2 i forhold til at producere nyt stål. 


Tekstilaffald

Vidste du … at det kræver 1.400 liter vand at producere én T-shirt?


Restaffald

Vidste du … at mængden af restaffald er faldet de seneste mange år, fordi vi sorterer mere og mere. Derfor importerer vi restaffald fra fx England, hvor deres regler ville sende affaldet til deponi, men i stedet kan vi omdanne det til energi og få mere ud af ressourcerne. 


Mængder af affald

I 2019 blev der i alt indsamlet 3.483.000 tons affald fra private husholdninger. Tallene forventes at ændre sig betydeligt de kommende år, efter at den nye ordning for affaldssortering trådte i kraft i juli 2021. 

Herunder er tallene for de forskellige typer af affald indsamlet i 2019. Tallene vil se anderledes ud med en ny opgørelse, men affaldsstatistikken fra 2019 er den nyeste officielle, samlede opgørelse. 

  • Plast: I 2019 blev der indsamlet og afleveret 55.000 tons plast og plastemballage fra de danske husholdninger. 
  • Mad- og drikkekartoner: Det er nyt, at vi skal indsamle mad- og drikkekartoner, og der er derfor endnu ikke data for mængden, der bliver sorteret og indsamlet. 
  • Madaffald: I 2019 blev der indsamlet og afleveret 130.000 tons madaffald fra de danske husholdninger. 
  • Metal: I 2019 blev der indsamlet og afleveret 150.000 tons jern, metal og emballagemetal fra de danske husholdninger.
  • Glas: I 2019 blev der indsamlet og afleveret 128.000 tons glas og emballageglas fra de danske husholdninger. 
  • Papir: I 2019 blev der indsamlet og afleveret 138.000 tons papir inkl. aviser og emballagepapir fra de danske husholdninger. 
  • Pap: I 2019 blev der indsamlet og afleveret 84.000 tons emballagepap og andet pap fra de danske husholdninger. 
  • Farligt affald: I 2019 blev der indsamlet og afleveret 7.000 tons batterier fra de danske husholdninger.
  • Restaffald: I 2019 blev der indsamlet og afleveret 1.155.000 tons restaffald fra de danske husholdninger. 

Kilde: Miljøstyrelsens affaldsstatistik 2019

Typer af affald

1. juli 2021 trådte nye og ens regler i kraft for sortering af affald i alle landets kommuner. 

Alle skal sortere i ni fraktioner, nemlig mad, papir, pap, metal, glas, plastik, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. På et senere tidspunkt skal vi også sortere tekstiler. 

En række kommuner har fået dispensation til at indføre ordningen senere end 1. juli 2021. 

Se, hvad der sker med dit affald, efter det er blevet sorteret. Videoerne er produceret af affaldsselskaberne ARC, Vestforbrænding, AffaldPlus og ARGO.