Tema

Affaldssortering

Få svar på, hvordan du sorterer affald som mælkekartoner, plast og og pizzabakker, så mest muligt affald kan genanvendes.
Fra 1. juli 2021 ensrettes affaldssorteringen i alle landets kommuner, så alle skal sortere 10 typer af affald. Indtil da kan du slå op, hvordan forskellige affaldstyper sorteres i din kommune på Borger.dk.

Hver dansker producerer årligt mere end et halvt ton affald. Målet er at halvdelen af affaldet skal genanvendes i 2022. Det er et ambitiøst mål, som kun kan nås, hvis alle bidrager.

Fra juli 2021 bliver affaldssorteringen i alle landets 98 kommuner ensrettet, så sorteringen er ens, uanset om du er hjemme hos dig selv, på besøg hos venner i nabokommunen, eller i sommerhus i den anden ende af landet. 
Det gør det også nemmere at håndtere affaldet og sikre en bedre genanvendelse.

Affaldssortering i praksis

Det kan være svært at gennemskue, hvordan tandpastatuben eller elpæren skal sorteres. Her bliver du guidet til at sortere dit affald korrekt og får tip til at holde styr på de forskellige affaldsbeholdere. 
Da kommunerne først ensretter affaldssorteringen fra juli 2021, er der tale om generelle råd. Affaldssorteringen i din kommune kan afvige.
Du kan tjekke affaldssorteringen i din kommune her.

Vores affald indeholder masser af ressourcer, som kan genanvendes, hvis det sorteres korrekt. I videoen her kan du blive klogere på, hvordan du sorterer dit affald, så vi kan spare ressourcer og råstoffer.