Tema

Affaldssortering

Hver dansker producerer årligt mere end et halvt ton affald. Meget kan genanvendes, hvis det sorteres korrekt. Kommunerne har gennem de seneste år indført affaldssortering i flere forskellige fraktioner.

Alle skal ifølge Miljøstyrelsen sortere 9 typer af affald. Præcis hvordan de forskellige affaldstyper skal sorteres i din kommune ændres stadig løbende. Du kan se reglerne for affaldssortering i de enkelte kommune på Borger.dk.

Guide: Se hvordan dit affald skal sorteres

Forskellige regler

Vær opmærksom på reglerne i din kommune. 

Papir

Vidste du, at papir kan genanvendes helt op til 10 gange? Hver husstand producerer ifølge Dansk Affaldsforening i gennemsnit 51 kg papiraffald om året. Når papir genanvendes, sparer det både træ, vand, CO2 og kemikalier. For at papiret kan genanvendes, er det vigtigt, at det kun er rent og tørt papir, der bliver sorteret.

Ja tak

 • Aviser
 • Reklamer
 • Tryksager
 • Magasiner
 • Brochurer
 • Kontorpapir
 • Kuverter med rude

Nej tak

 • Vådt og/eller snavset papir
 • Mælkekartoner
 • Bøger
 • Bagepapir
 • Foliebelagt papir

Hvad sker der med dit affald?

Se, hvad der sker med dit papiraffald, efter du har sorteret det. 

Pap

Pap kan bruges igen og igen. Derfor giver det god mening at sortere skotøjsæsker, køkkenruller, cornflakespakker, pappet fra pakkeposten osv. Vær opmærksom på, at pap fra pizzabakker og pap, som er blevet snavset eller vådt, skal sorteres som restaffald, da pappet skal være rent og tørt for at kunne genanvendes.

Ja tak

 • Papkasser
 • Bølgepap
 • Papemballage
 • Kartonemballage
 • Skotøjsæsker
 • Paprør fra køkken- og toiletruller
 • Karton
 • Æggebakker

Nej tak

 • Vådt og/eller snavset pap
 • Flamingo
 • Pizzabakker
 • Bøger
 • Plastbelagt pap

Hvad sker der med dit affald?

Se, hvad der sker med dit papaffald, efter du har sorteret det. 

Plast

En dansk husstand smider i gennemsnit 50 kg plast ud. Plast er lavet af olie, og produktionen af ny plast kræver meget energi, som kan spares, når vi genanvender plastaffald. For hvert 1 kg plastaffald, som genanvendes frem for at blive sendt til forbrænding, sparer vi ifølge Miljøstyrelsen energi svarende til en gennemsnitlig husholdnings standby-forbrug til alle elektriske apparater i 14 dage.

Ja tak

 • Bobleplast
 • Husholdningsfilm (plastfolie)
 • Plastemballage fra mad
 • Plastflasker, -bøtter, -bakker, -dunke, og -spande
 • Plastbestik og -service
 • Plastlegetøj (uden elektronik)
 • Plastlåg
 • Plastposer

Nej tak

 • Faremærket emballage fra kemikalier, maling, fugemasse, silikone og lign.
 • Flamingo og gummi
 • Medicinemballage med indhold
 • Melamin fra fx hårde plastiktallerkener og -kopper/-skåle
 • Plast med elektronik
 • Poser fra chips, kaffe og frostvarer med metalinderside (medmindre der er et ’sorteres som plast’-piktogram på posen)
 • PVC, fx regntøj, badedyr og VVS-rør

Hvad sker der med dit affald?

Se, hvad der sker med dit plastaffald, efter du har sorteret det. 

Glas

Glas er et af de materialer, vi har en lang tradition for at genbruge og genanvende i Danmark. Flasker med pant er selvfølgelig bedst at aflevere i supermarkedet, men andre glas og flasker af glas skal i glasbeholderen. Når beholderen tømmes, køres glas og flasker til et glasværk, hvor glasset sorteres i farver, vaskes og smeltes om. Porcelæn må ikke komme i glascontaineren, da det ødelægger glasproduktionen.

Ja tak

 • Glasflasker
 • Konservesglas og glasemballage (er der låg på, skal det tages af og sorteres som metal eller plast)
 • Drikkeglas
 • Glasskår fra ovenstående

Nej tak

 • Porcelæn
 • Planglas (fx vinduesglas)
 • Keramik
 • Kemikalieflasker
 • Spejle
 • Elpærer
 • Ildfast glas 
 • Ægte krystalglas
 • Medicinglas med indhold

Hvad sker der med dit affald?

Se, hvad der sker med dine glas, efter du har sorteret dem. 

Metal

Konservesdåser, leverpostejsbakker og gamle gryder kan sagtens genanvendes og smeltes om til nye produkter. Det er langt bedre for miljøet end udvinding af nye metaller. Derfor er det en god ide at sortere metalaffald for sig. Det kan desuden give problemer, hvis metalaffaldet havner sammen med restaffaldet til forbrænding, fordi det smelter fast i anlæggene.

Ja tak

 • Konservesdåser
 • Drikkedåser uden pant
 • Mindre metalgenstande
 • Fyrfadslysholdere
 • Kapsler 
 • Gryder og pander
 • Søm og skruer
 • Metallåg
 • Bestik
 • Sakse
 • Knive
 • Armaturer og blandingsbatterier
 • Stanniol
 • Foliebakker

Nej tak

 • Spraydåser
 • Metal med elektronik
 • Chips- og kaffeposer
 • Kaffekaspler med kaffe i 
 • Trykflasker/beholdere
 • Stort metal 
 • Gasflasker
 • Metal med kemikalier
 • Medicinemballage
 • Ledninger og kabler
 • Batterier

Hvad sker der med dit affald?

Se, hvad der sker med dit metalaffald, efter du har sorteret det. 

Madaffald

Madaffald bliver blandt andet udnyttet til biogas og naturgødning. Biogassen kan erstatte fossil naturgas. Den afgassede biomasse bliver til naturgødning, der kan erstatte kunstgødning. På den måde bidrager madaaffald til at vi bruger færre nye ressourcer. 

Ja tak

 • Frugt og grønt
 • Kaffe- og tefiltre
 • Æggeskaller
 • Fisk og skalddyr
 • Brugt køkkenrulle
 • Afskårne blomster
 • Brød og kager
 • Knogler
 • Kød
 • Ris og pasta
 • Fedt og sovs
 • Ost og mælkeprodukter
 • Nedfaldsfrugt

Nej tak

 • Emballage
 • Vatpinde og bleer
 • Pizzabakker
 • Jord 
 • Aske og cigaretskod
 • Hygiejneaffald
 • Tøj og sko
 • Stanniol
 • Kattegrus
 • Haveaffald

Hvad sker der med dit affald?

Se, hvad der sker med dit madaffald, efter du har sorteret det. 

Restaffald

Restaffald er det affald, som er tilbage, når du har sorteret de andre typer. Det er affald, som er for snavset eller svært at adskille til at det kan genanvendes. Restaffald afbrændes på forbrændingsanlæg, som producerer elektricitet og fjernvarme.

Ja tak

 • Bleer
 • Pizzabakker
 • Aske og cigaretskod
 • Kattegrus
 • Hygiejneaffald
 • Chips- og kaffeposer
 • Snavset papir og pap
 • Kæledyrsstrøelse- og afføring
 • Tomme tubeemballager
 • Vatpinde 
 • Opfej
 • Støvsugerposer

Nej tak

 • Genanvendeligt affald 
 • Genbrugeligt affald
 • Batterier
 • Elektronik
 • Kemikalier
 • Spraydåser
 • Elpærer
 • Sten

Hvad sker der med dit affald?

Se, hvad der sker med dit restaffald, efter du har sorteret det. 

Tekstiler

Produktionen af tøj og tekstiler er en af de mest miljøbelastende industrier i verden. Derfor er der store miljøgevinster at hente ved at genanvende tøjfibre. I Danmark har vi tradition for at aflevere tøj til genbrug, men tøj med huller eller pletter er typisk blevet sendt på forbrændingen. Målet er, at tekstilfibrene i tøj, der ikke kan genbruges, skal kunne genanvendes.

Ja tak

 • Ødelagt tøj
 • Genbrugeligt tøj, som man ikke vil sælge eller donere    
 • Hullede sokker og undertøj
 • Hullet sengetøj og linned
 • Ødelagte sko, tasker og bælter
 • Ødelagte tøjdyr    
 • Slidte håndklæder
 • Plettede og slidte gardiner og duge
 • Garnrester

Nej tak

 • Dyner og puder
 • Vådt, fugtigt og muggent tekstil
 • Bleer
 • Tekstil med maling og kemikalier på
 • Tekstiler med elektronik 
 • Gulvtæpper
 • Afskær

Hvad sker der med dit affald?

Se, hvad der sker med dit tekstilaffald, efter du har sorteret det. 

Farligt affald

Affald, der er skadeligt for mennesker eller miljøet, brandfarligt eller eksplosivt, betegnes som farligt affald. Det indsamles for sig, så det sikres, at det behandles miljømæssigt forsvarligt. Du kan ofte se på emballagen, om der er tale om farligt affald, ved at kigge efter faresymboler.

Ja tak

 • Batterier
 • Malingrester
 • Spraydåser
 • Kemikalier med faremærker
 • Termometre
 • Elpærer
 • Plantegift
 • Olierester
 • Plantegødning
 • Gift til skadedyr
 • Træbeskyttelse
 • Printerpatroner
 • Makeup-rester, neglelak og parfume
 • Afkalkningsmidler
 • Fugepatroner
 • Lak og lim
 • Engangslightere
 • Småt elektronik

Nej tak

 • Selvantændelige klude og væsker
 • Trykflasker
 • Sprængstoffer
 • Fyrværkeri
 • Ammunition
 • Medicinrester og kanyler (skal afleveres på apoteket)
 • Skarpe og spidse genstande
 • Oxiderende affald
 • Organiske peroxider

Hvad sker der med dit affald?

Se, hvad der sker med dit farlige affald, efter du har sorteret det. 

Mad- og drikkekartoner

Mad- og drikkekartoner er lavet af karton og plastikfolie. Når folien er blevet adskilt fra kartonen, kan papirfibrene i kartonen genanvendes i nye produkter. 

Ja tak

 • Mælkekartoner
 • Yoghurtkartoner
 • Juice- og saftkartoner
 • Kartoner fra flåede tomater, kikærter og andre grøntsager

Nej tak

 • Konservesdåser
 • Pizzabakker
 • Tørt pap

Hvad sker der med dit affald?

Se, hvad der sker med dine mad- og drikkekartoner, efter du har sorteret dem. 

Affaldssortering i køkkenet

Det kan være sin sag at holde styr på sorteringen af både bioaffald, plast og metal på en fornuftig måde i køkkent. Mange samler affaldet under køkkenvasken, men med affaldssortering kan det kræve mere plads. 
Få inspiration til, hvordan du kan sortere affaldet i hjemmet.

Test dig selv: Ved du hvordan affaldet skal sorteres

Klik og se, om du sorterer de forskellige typer affald korrekt.

Pizzabakke

Restaffald

Pizzabakken er godt nok lavet af pap, men den er for snavset, til at pappet kan genanvendes.

Juicekarton

Plast eller restaffald

I nogle kommuner indsamles drikkekartoner sammen med plast. Hvis de endnu ikke bliver indsamlet, kan du aflevere dem på genbrugsstationen eller sortere dem som restaffald.

Flamingo

Godt spørgsmål...

Flamingo sorteres forskelligt i kommunerne. Det kan fx være som restaffald, sammen med plast eller sammen med storskrald. Tjek din kommunes hjemmeside.

Fritureolie

Bioaffald

Mad- og fritureolie skal ikke hældes ud i vasken. I de fleste kommuner kan du sortere det som bioaffald - gerne sammen med andet affald (fx brød), der kan suge olien.

Tyggegummi

Restaffald

Tyggegummi skal smides i restaffaldsspanden og ikke sorteres som madaffald.

Kosmetik

Restaffald eller farligt affald

De fleste kosmetikrester kan smides ud som restaffald. Dog skal spraydåser under tryk og visse neglelakker sorteres som farligt affald. I så tilfælde er de mærket med et symbol.

Affaldssortering i praksis

Det kan være svært at gennemskue, hvordan tandpastatuben eller elpæren skal sorteres. Her bliver du guidet til at sortere dit affald korrekt og får tip til at holde styr på de forskellige affaldsbeholdere. 
Da kommunerne håndterer affald forskelligt er der tale om generelle råd. Affaldssorteringen i din kommune kan afvige.
Du kan tjekke affaldssorteringen i din kommune her.

Vores affald indeholder masser af ressourcer, som kan genanvendes, hvis det sorteres korrekt. I videoen her kan du blive klogere på, hvordan du sorterer dit affald, så vi kan spare ressourcer og råstoffer.