Tema

Affaldssortering

Få svar på, hvordan du sorterer affald som mælkekartoner, plast og og pizzabakker, så mest muligt affald kan genanvendes.
Fra 1. juli 2021 ensrettes affaldssorteringen i alle landets kommuner, så alle skal sortere 10 typer af affald. Indtil da kan du slå op, hvordan forskellige affaldstyper sorteres i din kommune på Borger.dk.

Hver dansker producerer årligt mere end et halvt ton affald. Målet er at halvdelen af affaldet skal genanvendes i 2022. Det er et ambitiøst mål, som kun kan nås, hvis alle bidrager.

Fra juli 2021 bliver affaldssorteringen i alle landets 98 kommuner ensrettet, så sorteringen er ens, uanset om du er hjemme hos dig selv, på besøg hos venner i nabokommunen, eller i sommerhus i den anden ende af landet. 
Det gør det også nemmere at håndtere affaldet og sikre en bedre genanvendelse.

Affaldssortering i praksis

Det kan være svært at gennemskue, hvordan tandpastatuben eller elpæren skal sorteres. Her bliver du guidet til at sortere dit affald korrekt og får tip til at holde styr på de forskellige affaldsbeholdere. 
Da kommunerne først ensretter affaldssorteringen fra juli 2021, er der tale om generelle råd. Affaldssorteringen i din kommune kan afvige.
Du kan tjekke affaldssorteringen i din kommune her.

Vores affald indeholder masser af ressourcer, som kan genanvendes, hvis det sorteres korrekt. I videoen her kan du blive klogere på, hvordan du sorterer dit affald, så vi kan spare ressourcer og råstoffer.

Se hvordan dit affald skal sorteres

Papir

Vidste du, at papir kan genbruges helt op til 10 gange? Hver husstand producerer i gennemsnit 51 kg papiraffald om året ifølge Dansk Affaldsforening. Papir som kan genanvendes til nyt papir. Når papir genanvendes sparer det både træ, vand, CO2 og kemikalier. Papir må ikke forveksles med pap og karton.

Ja tak

 • Aviser
 • Reklamer
 • Tryksager
 • Magasiner
 • Brochurer
 • Kontorpapir
 • Kuverter med rude

Nej tak

 • Vådt og/eller snavset papir
 • Pap
 • Mælkekartoner
 • Bøger
 • Pizzabakker
 • Gavepapir
 • Kartonemballage

Pap

Pap og karton kan bruges igen og igen. Derfor giver det god mening at sortere pap, hvadenten det er skotøjsæsker, køkkenruller, cornflakespakker eller pappet fra pakkeposten.
Vær opmærksom på at pap fra pizzabakker, mælke- eller juice-kartoner, og pap som er blevet snavset eller vådt, skal sorteres som restaffald.

Ja tak

 • Papkasser
 • Bølgepap
 • Papemballage
 • Kartonemballage
 • Skotøjsæsker
 • Paprør fra køkken- og toiletruller
 • Karton
 • Æggebakker

Nej tak

 • Vådt og/eller snavset pap
 • Mælkekartoner
 • Flamingo
 • Pizzabakker
 • Gavepapir
 • Bøger
 • Plastbelagt pap

Plast

En dansk husstand smider i gennemsnit 50 kg. plast ud. For hvert 1 kg plastaffald, som genanvendes frem for at blive sendt til forbrænding, sparer vi energi svarende til en gennemsnitlig husholdnings standby-forbrug til alle elektriske apparater i 14 dage. 
Affaldssortering af plast varierer frem mod sommeren 2021 fra kommune til kommune. Nogle sorterer kun hård plast, andre både blød og hård plast, og nogle steder frabeder kommunen sig sort plast.

Ja tak

 • Bobleplast
 • Husholdningsfilm (plastfolie)
 • Omslag fra CD'er og DVD'er
 • Plastembalage fra mad
 • Plastflasker, -bøtter, -bakker, -dunke, og -spande
 • Plastbestik og -service
 • Plastlegetøj (uden elektronik)
 • Plastlåg
 • Plastposer

Nej tak

 • CD'er og DVD'er
 • Faremærket emballage fra kemikalier, maling, fugemasse, silikone og lign.
 • Flamingo og gummi
 • Medicinemballage med indhold
 • Melamin fra fx hårde plastiktallerkener og -kopper/-skåle
 • Plast med elektronik
 • Poser fra chips, kaffe og frostvarer med metalinderside
 • PVC, fx regntøj, badedyr og VVS-rør

Glas

Glas er et af de materialer vi har en lang tradition for at genbruge i Danmark. Flasker med pant er selvfølgelig bedst at aflevere i supermarkedet, men andre glas og flasker af glas skal i glasbeholderen.

Når beholderen tømmes, køres glas og flasker til et glasværk, hvor glasskårene sorteres i farve, vaskes og smeltes om.

Porcelæn må ikke komme i glascontaineren, da det ødelægger glasproduktionen. 

Ja tak

 • Glasflasker
 • Konservesglas
 • Glasemballage 
 • Drikkeglas
 • Glas med låg
 • Glasskår fra ovenstående

Nej tak

 • Porcelæn
 • Planglas ( ex. vinduesglas)
 • Keramik
 • Kemikalieflasker
 • Spejle
 • Elpærer
 • Ildfast glas 
 • Ægte krystalglas
 • Medicinglas med indhold

Metal

Konservesdåser og gamle gryder kan sagtens genanvendes og smeltes om til nye produkter. Det er langt bedre for miljøet end udvinding af nye metaller. Derfor er det en god idé at aflevere metalaffald for sig. 

Metalaffald der havner sammen med det øvrige restaffald til forbrænding, giver desuden problemer, fordi det smelter fast i anlæggene.  

Ja tak

 • Konservesdåser
 • Drikkedåser uden pant
 • Mindre metalgenstande
 • Fyrfadslysholdere
 • Kapsler 
 • Gryder og pander
 • Søm og skruer
 • Metallåg
 • Bestik
 • Sakse
 • Knive
 • Armaturer og blandingsbatterier
 • Stanniol
 • Foliebakker

Nej tak

 • Spraydåser
 • Metal med elektronik
 • Chips- og kaffeposer
 • Kaffekaspler med kaffe i 
 • Trykflasker/beholdere
 • Stort metal 
 • Gasflasker
 • Metal med kemikalier
 • Medicinemballage
 • Ledninger og kabler
 • Lithiumbatterier

Madaffald

Madaffald bliver blandt andet udnyttet til biogas og naturgødning. Biogassen kan erstatte fossil naturgas. Den afgassede biomasse bliver til naturgødning, der kan erstatte kunstgødning. På den måde bidrager madaaffald til at vi bruger færre nye ressourcer. 

Ja tak

 • Frugt og grønt
 • Kaffe- og tefiltre
 • Æggeskaller
 • Fisk og skalddyr
 • Brugt køkkenrulle
 • Afskårne blomster
 • Brød og kager
 • Knogler
 • Kød
 • Ris og pasta
 • Fedt og sovs
 • Ost og mælkeprodukter
 • Nedfaldsfrugt

Nej tak

 • Emballage
 • Vatpinde og bleer
 • Pizzabakker
 • Jord 
 • Aske og cigaretskod
 • Hygiejneaffald
 • Tøj og sko
 • Stanniol
 • Kattegrus
 • Haveaffald

Restaffald

Restaffald er de materialer, som er for snavsede eller for svære at adskille, til at de kan genanvendes. Restaffald afbrændes på forbrændingsanlæg, som producerer elektricitet og fjernvarme. 

Ja tak

 • Mælke- og juicekartoner
 • Bleer
 • Pizzabakker
 • Aske og cigaretskod
 • Snavset flamingo*
 • Kattegrus
 • Hygiejneaffald
 • Gavepapir
 • Chips- og kaffeposer
 • Snavset papir og pap
 • Kæledyrsstrøelse- og afføring
 • Tomme tubeemballager
 • Vatpinde 
 • Opfej
 • Støvsugerposer

Nej tak

 • Farligt affald
 • Genanvendeligt affald 
 • Genbrugeligt affald
 • Batterier
 • Elektronik
 • Kemikalier
 • Elpærer
 • Sten

Tekstiler

Produktionen af tøj og tekstiler er en af de mest miljøbelastende industrier i verden. Derfor er der store miljøgevinster at hente ved at genanvende tøjfibre.

I Danmark har vi tradition for at aflevere tøj til genbrug, men tøj med huller eller pletter er typisk blevet sendt på forbrændingen. Her er målet, at tekstilfibre fremadrettet skal kunne genanvendes.

Ja tak

 • Ødelagt tøj
 • Genbrugeligt tøj, som man ikke vil sælge eller donere    
 • Hullede sokker og undertøj
 • Hullet sengetøj og linned
 • Ødelagte sko, tasker og bælter
 • Ødelagte tøjdyr    
 • Slidte håndklæder
 • Plettede og slidte gardiner og duge
 • Garnrester

Nej tak

 • Dyner og puder
 • Vådt, fugtigt og muggent tekstil
 • Bleer
 • Tekstil med maling og kemikalier på
 • Tekstiler med elektronik 
 • Gulvtæpper
 • Afskær

Farligt affald

Ja tak

 • Batterier
 • Malingrester
 • Spraydåser
 • Kemikalier med faremærker
 • Termometre
 • Elpærer
 • Plantegift
 • Olierester
 • Plantegødning
 • Gift til skadedyr
 • Træbeskyttelse
 • Printerpatroner
 • Neglelak og parfume
 • Afkalkningsmidler
 • Fotofilm, papir og negativer
 • Fugepatroner
 • Lak og lim
 • Engangslightere

Nej tak

 • Selvantændelige klude og væsker
 • Trykflasker
 • Sprængstoffer
 • Fyrværkeri
 • Ammunition
 • Medicinrester- og emballage
 • Kanyler
 • Skarpe og spidse genstande
 • Oxiderende affald
 • Organiske peroxider

Småt elektronik

Ja tak

 • Mobiltelefoner
 • Elektronisk legetøj
 • Elektronik med solceller < 50cm
 • El-tandbørster
 • Barbermaskiner
 • Lykønskningskort med batterier
 • Opladere
 • Sko med lys og batterier
 • Kameraer
 • Ledninger
 • Lomme- og cykellygter
 • Elektrisk værktøj
 • MP3-afspillere
 • Elektriske ure
 • Radioer
 • Stationære computere < 50cm

Nej tak

 • Bilbatterier
 • Industribatterier (f.eks. fra elcykler)
 • Elektronik

Batterier

Bærbare batterier, herunder:

Ja tak

 • Husholdningsbatterier
 • Genopladelige batterier
 • Knapcellebatterier
 • Mobiltelefonsbatterier
 • Små batterier

Nej tak

 • Løse batterier
 • Elektronik > 50cm
 • LED- og sparepærer
 • Skærmholdige produkter
 • Udstyr til temperaturudveksling