Du har tømt glasset med tomatsovs eller metaldåsen med bønner, men må du bare smide emballagen direkte i skraldespanden eller affaldsbeholderne bagefter? 

Det korte svar er, at det afhænger af, hvor i landet du bor. I hvert fald indtil videre.

Forskellige regler for om glas, dåser og emballage skal skylles og skrabes

Overordnet set er affaldshåndtering i Danmark reguleret af den såkaldte Affaldsbekendtgørelse, som alle kommuner skal overholde. Men inden for den ramme har kommunerne og affaldsselskaberne indtil videre haft mulighed for at lave deres egen sorteringsvejledning til borgerne. 

Det betyder blandt andet, at det i nogle kommuner er nok at tømme og skrabe emballagen. Det vil sige, at der fx godt må sidde lidt tomatsovs eller Nutella tilbage i glasemballagen eller en smule kødsaft fra plastbakken med hakket oksekød, når du sorterer emballagen til genanvendelse. 

I andre kommuner skal borgerne aflevere emballage som glas og konservesdåser, der er synligt rengjort og skyllet med vand. 

Derfor skal du altid tjekke din egen kommunes hjemmeside, hvor du som regel nemt kan finde en sorteringsguide for lige præcis dit område.

Affald skal sorteres i 10 fraktioner

1. juli 2021 trådte en ny affaldsordning i kraft, så alle danskere fremadrettet skal sortere deres affald næsten ens – uanset hvor i landet, de bor. I alle kommuner skal affaldet sorteres i 10 såkaldte fraktioner, så det kan blive genanvendt i så høj grad som muligt. De ti typer er mad, papir, pap, metal, glas, plastik, fødevarekartoner, tekstiler, restaffald og farligt affald. 

Enkelte kommuner har fået længere tid til at implementere den nye ordning. 

Yoghurtkartoner skal nogle steder rystes med vand

En af de nye typer af affald, der fremover skal sorteres til genanvendelse, er mad- og drikkevarekartoner. Det er fx kartoner fra juice, mælk og yoghurt. 

Mange kommuner siger, at de tømte yoghurtkartoner skal rystes med en smule vand, så man får alle rester tømt ud, inden emballagen smides ud. Ellers gælder reglerne fortsat, at emballagen skal skrabes og tømmes.