De fleste husholdninger samler bunkevis af plastikaffald i løbet af ugen. Men hvad skal egentlig sorteres som plastikaffald, og hvad skal ikke? 

Få svaret for 15 forskellige slags plastikaffald. Selvom affaldssortering er i gang med at blive ensrettet over hele landet, kan der stadig være forskel fra kommune til kommune. Tjek evt. din kommunes hjemmeside for at se, hvad der er gældende regler, hvor du bor.  

10 ting du IKKE skal putte i plastikcontaineren

 1. Gamle, hullede gummistøvler og utæt regntøj
  Begge dele kan indeholde PVC. De fleste steder skal det derfor afleveres til deponering på genbrugspladsen. Enkelte steder kan man genbruge PVC, så tjek din kommunes regler.
 2. Plastiklegetøj, der indeholder mekanik
  Alt plastiklegetøj, der er strøm- eller batteridrevet og indeholder en eller anden form for elektronik, skal sorteres som elektronik. Er der batterier i, skal de sorteres som farligt affald.
 3. Margretheskål, der er revnet
  Din gamle Margretheskål er lavet af melamin, så den skal ikke sorteres som plastik, men som restaffald. Det gælder også, hvis du har grydeskeer eller andet køkkenservice, der er lavet af melamin.
 4. Tomme håndsprit-flasker
  Selvom håndspritflasken er tom, kan der godt sidde små spritrester i, og det gør flasken brandfarlig. Derfor skal den sorteres som farligt affald.
 5. Smørbakke, chipspose, vatpind eller kaffekapsel, der har et metalfolielåg, metalfilm eller et andet materiale end plastik i sig
  Når en beholder eller en emballage indeholder et andet element end plastik, eller et materiale, du er i tvivl om, hvad er, bør du sortere det som restaffald. For hvis produktet ikke er af plastik, kan det forstyrre sorteringen af hele plastik-containerens indhold (fordi sorteringsanlægget måske ikke kan håndtere det), og så kan det ikke genanvendes. Hvis der er rene plastikdele, som du kan skille fra de andre elementer, kan du selvfølgelig sortere disse som plastik. Noge producenter af chips har fremstillet nye, genanvendelige poser, som kan sorteres som plast. I så fald vil chipsposen være markeret med plastlogoet.
 6. Toiletbørste, opvaskebørste og tandbørste
  Når dit plastikaffald bliver sorteret, er der altid et menneske inde over et eller andet sted i processen, fordi en del af sorteringen foregår manuelt. Derfor skal meget uhygiejniske ting som fx din toiletbørste sorteres som restaffald. Mange af disse børster er i øvrigt også sammensat af flere forskellige materialer – endnu en grund til, at de skal i restaffald.
 7. Hundelorteposer og bleer med indhold
  Hundelorteposen er måske nok af plastik, men er der indhold i, skal den selvfølgelig sorteres som restaffald. Det samme gælder alle former for bleer, selvom de skulle være lavet af et plastikmateriale. Igen skal du tænke over, at et andet menneske er ind over sorteringen af dit plastikaffald.
 8. Flamingo og presenning
  Mange antager, at flamingo og presenning skal sorteres som plastik, fordi begge dele er lavet af plasttyper. Men ingen af delene må sorteres som plastik. Små stykker flamingo kan du putte i dit eget restaffald, og større stykker kan nogle steder stilles til storskrald eller afleveres i særlige flamingo-containere på genbrugsstationen. Presenninger skal afleveres til deponering på genbrugsstationen, hvis de indeholder PVC – og ellers i containeren med stort brændbart. Tjek, hvad der præcist gælder i din kommune.
 9. Flasker og beholdere til skrappe rengøringsmidler eller insektbekæmpelse
  Selvom din afløbsrens eller myregift er i en plastikflaske, skal det sorteres som farligt affald, fordi der kan være rester af de skrappe midler i. Så er der et faresymbol på flasken, skal den sorteres som farligt affald. Du må dog gerne lægge plastflasker og -beholdere med udråbstegn som fx opvaskemiddel i plastbeholderen.
 10. Kasserede afløbsrør og tagrender
  Gamle afløbsrør, tagrender eller andre byggematerialer af plastik kan indeholde PVC. De fleste steder skal det derfor afleveres til deponering på genbrugspladsen. Enkelte steder kan man genbruge PVC, så tjek din kommunes regler.

5 overraskende ting, du SKAL putte i plastcontaineren

 1. Omslag til cd’er og dvd’er
  Har du gamle omslag til cd’er og dvd’er, må de gerne sorteres som plastik. Men husk at tage cd/dvd og papiret ud. Husk dog, at hvis du bor i en kommune, hvor man stadig skelner mellem hård og blød plast, skal du skille den hårde plastikkasse fra den bløde omslagsplastik.
 2. Plastflasker – med og uden pant
  Når man er vant til at pante flasker, kan det virke forkert at smide den slags flasker i plastikcontaineren. Men det er helt okay. Og ønsker du ikke at pante dine flasker, kan pantflasker faktisk også smides i plastikcontaineren. 
 3. Mayonnaise- og ketchupflaske af plastik
  Plastikemballage, der har indeholdt fødevarer, skal normalt tømmes og skylles så godt som muligt, inden det sorteres som plastik. Men når det gælder plastikflasker og beholdere, der har været mayonnaise, ketchup, dressing eller lignende i, kan du ikke rengøre dem for alle rester uden at skulle skære dem op. Dem må du dog godt sortere som plastik alligevel – fordi resterne er lukket inde.
 4. Bobleplast
  Indpakningsplastikken, der kan give de små sjove smæld, er plastik og derfor helt ok at putte i plastikcontaineren.
 5. Plastlåg fra kartoner og andet
  Når du står med en beholder, flaske eller karton, der består af flere forskellige materialer, er du måske tilbøjelig til bare at smide den i restaffaldet. Men skruer du plastiklåget af, kan det selvfølgelig sorteres som plastik.

Nye regler for indsamling af skrald

*Kommunerne skal som udgangspunkt sørge for, at der er etableret ordninger for indsamling af husholdningsaffald, som er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens krav (med nye nationale, fælles kriterier for sortering af affald) senest d. 1. juli 2021. Nogle kommuner har fået udskudt denne frist for at have tid til at implementere det nye system. 

Kommuner, der i dag indsamler metal, glas og hård plastik i samme ordning har dog helt frem til 1. januar 2025 til at udfase denne ordning. Kort sagt betyder det altså, at du kan opleve forskellige sorteringskriterier for affald i kommunerne frem mod 2025.

Når det kommer til plastik, betyder det blandt andet, at nogle kommuner stadig sorterer hård og blød plastik hver for sig, mens andre sorterer dem sammen. Og at nogle kommuner accepterer plastik i alle farver i plastik-containeren, mens andre kommuner fx ikke kan håndtere sort plastik heri.