Reglerne for affaldssortering kort fortalt

 • I alle kommuner skal der sorteres 10 fraktioner.
 • Der kommer ikke 10 affaldsspande ved hver husstand. Flere af fraktionerne bliver sorteret i samme spand i forskellige kamre. I etageejendomme er der større fælles affaldsspande.
 • Reglerne gælder for alle, også i sommerhusområder. Det kan dog variere fra kommune til kommune, hvordan fraktionerne helt konkret skal sorteres og indsamles.

Fra 1. juli 2023 skal vi sortere tekstilaffald på linje med andet affald i hjemmet, og dermed er affaldsordningen foreløbig fuldendt med sortering af 10 forskellige slags affald. Ifølge de nye regler skal vi alle sortere følgende: 

 • Mad
 • Papir
 • Pap
 • Metal
 • Glas
 • Plastik
 • Fødevarekartoner
 • Restaffald
 • Farligt affald.

I 2020 vedtog en bred vifte af Folketingets partier som en del af ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, at vi i Danmark skal sortere 10 fraktioner af husholdningsaffald, og at reglerne skal være mere ensrettede fra kommune til kommune.

De nye regler skulle efter planen træde i kraft 1. juli 2021, men i 2021 fik kommunerne dispensation, da ikke alle kommuner kunne nå at blive klar. Og fra 1. juli 2023 blev listen så udvidet til også at omfatte tekstiler. 

Tekstilaffald skal sorteres

Ifølge Miljøstyrelsen er tekstilaffald "slidte eller udtjente tekstiler som tøj, håndklæder og gardiner, der er hullede, plettede eller på anden måde ødelagt. Det kan også være en enlig sok, duge med rødvinspletter eller stofrester". 

Er tekstilerne ikke ødelagt, skal du stadig give dem til genbrug eller sælge dem videre og dermed forlænge levetiden. 

Hvert år køber danskerne i gennemsnit 13,2 kg tøj og tekstiler, og produktionen af nye tekstiler belaster klimaet. Ifølge Miljøstyrelsen bliver nye teknologier til at genanvende gamle tekstiler udviklet i takt med, at mere og mere tekstilaffald bliver sorteret og indsamlet. 

Tjek reglerne i din kommune

Nogle kommuner var godt i gang med sorteringsordninger, inden de nye og ensrettede regler blev rullet ud, mens andre kommuner ikke sorterede noget. Derfor er udrulningen af de nye regler også sket i forskellige tempi rundt omkring. 

Enkelte kommuner har fået dispensation og indsamler endnu ikke tekstiler. 

Tjek gerne reglerne i din kommune for at se, hvordan ordningen er udrullet. 

Her er nogle af hovedpunkterne i den nye affaldsordning 

 • Affald skal sorteres i 10 fraktioner: Mad, papir, pap, metal, glas, plastik, fødevarekartoner, tekstiler, restaffald og farligt affald. 

 • De 10 slags affald markeres med piktogrammer, som bruges i alle kommuner. 

 • Indsamlingen skal være ens i hele landet, og den skal gælde både helårsbeboelse og sommerhusområder samt på arbejdspladser. Det varierer fra kommune til kommune, hvordan affaldet helt konkret bliver sorteret. 

 • Meget af affaldet kan sorteres i spande med flere rum. Ideen er, at et almindeligt parcelhus i udgangspunktet højst skal have 2-4 spande med flere rum til de 10 fraktioner af affald.  

 • Enkelte fraktioner kan blive sorteret i midlertidige spande eller poser, fx farligt affald og tekstiler. 

Derudover kommer andre typer affald, der stadig skal genbruges eller genanvendes på anden vis, herunder haveaffald, storskrald, byggeaffald og genbrugelige materialer, fx tøj og byggematerialer. 

Hvorfor skal vi sortere mere affald? 

Aftalen vil føre til en reduktion på ca. 0,7 millioner ton af Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030. Det svarer til at fjerne 280.000 diesel- og benzinbiler fra vejene. Fx skal mere plastaffald genanvendes i stedet for at blive brændt.

Ifølge et EU-direktiv fra 2018 skal vi helt konkret genanvende 60 procent af vores affald i 2030. Ifølge Miljøstyrelsens seneste affaldsstatistik fra 2019 genanvendes halvdelen af vores husholdningsaffald.