1. Bobleplastkuverter

Når du får ting i kuverter, der er foret med bobleplast, skal du skille dem i bobleplast og papir og fordele dem i plast- og papircontaineren. Kan du ikke skille de to ting fra hinanden, skal de sorteres som restaffald.

2. Chipsposer

Som udgangspunkt skal chipsposer sorteres som restaffald, fordi de består af både plast og aluminium. Dog er der producenter, der har fremstillet nye, genanvendelige poser, som kan sorteres som plast. I så fald vil chipsposen være markeret med plastlogoet.

3. Elpærer

Er der ikke længere lys i pæren, skal den ikke smides i en af dine affaldscontainere på grunden. I stedet skal de sorteres for sig. I nogle kommuner har de en miljøkasse til fx elpærer, i andre kan de puttes i en pose og lægges på låget, når du får hentet restaffald næste gang. Tjek din kommunes regler for korrekt sortering.

4. Flamingo

Der er stor forskel på, hvordan flamingo håndteres i de forskellige kommuner. I nogle kommuner ses det som restaffald, i andre skal du stille flamingo ud sammen med storskrald, mens der også findes kommuner, der har indført, at du kan sortere det sammen med dit plastaffald. Tjek derfor, hvordan du skal sortere flamingo, på din kommunes hjemmeside, eller brug flamingocontainerne på genbrugspladsen.

5. Foliebakker

Du kan smide dine brugte foliebakker fra fx din grillmad i metalcontaineren. For at undgå, at containeren kommer til at lugte, bør du skrabe så mange madrester af som muligt, før du lægger den i metalbeholderen. Det er også fint at krølle stanniol/sølvpapir sammen og sortere sammen med metalaffaldet.

6. Kaffefilter

Du kan putte hele kaffefilteret med kaffegrums i din madaffaldsspand. Eventuelle papirrester vil blive siet fra senere i håndteringsprocessen. Har du en kompostspand eller -bunke, kan du også komme kaffefilteret heri.

7. Gavepapir

Selvom ordet ”papir” indgår i navnet, skal det ikke i papircontaineren, men derimod i restaffald i mange kommuner. Gaveindpakningen består nemlig af overfladebehandlet papir og indeholder meget farve. Dog er nogle kommuner begyndt at tillade, at man i hele eller dele af året smider gavepapir i papircontaineren.

8. Kaffekapsler

Hvis dine kaffekapsler er af metal, kan du smide dem i metalcontaineren. Er kapslerne af plastik, kan de puttes i plastcontaineren. I begge tilfælde skal de dog være tømt for kaffegrums. Hvis du ikke tømmer dem, skal de restaffald.

9. Kosmetik

Har du en rest makeup, skal du nøje overveje, hvor du smider det ud. Rester af neglelak og andre kosmetikprodukter kan indeholde miljøskadelige kemikalier. Er det tilfældet, vil der være et symbol på emballagen, der angiver, at det skal behandles som farligt affald. Også deodoranter og andre spraydåser håndteres som farligt affald. Læbestifter, øjenskygge og mascara er dog ikke farligt affald og kan sorteres som restaffald.

10. Mad- og fritureolie

Har du lavet fx pomfritter i olie, skal olien efterfølgende ikke bare hældes ud i vasken. I de fleste kommuner kan du smide olien ud sammen med madaffaldet. Pak det evt. ind i en ekstra grøn pose og gerne sammen med andet affald (fx brød), der kan suge olien.

11. Medicin

Har du ubrugt medicin, kan du aflevere det på apoteket, og så sørger de for, det bliver håndteret korrekt. Du kan også selv skaffe dig af med det ved at håndtere det som farligt affald og putte det i miljøkassen, hvis du har en sådan, eller aflevere det på genbrugspladsen.

12. Mælke- og andre drikkevarekartoner

I nogle kommuner sorteres mad- og drikkevarekartoner sammen med plast, og du skal blot sørge for, de er helt tomme, før de smides ud i plastcontaineren. Andre steder er dette ikke indført. Tjek din kommune, hvis du er i tvivl. De kan eventuelt afleveres på genbrugspladsen, indtil henteordningen er udrullet i din kommune.

13. Pizzabakken

Nok er pizzabakken lavet af pap, men da den har været i forbindelse med fødevarer og derfor ikke kan gøres helt ren, skal den smides i restaffald. Forklaringen er, at pap på rejsen mod genanvendelse ofte opbevares presset sammen i ”baller” – ligesom halmballer – inden de transporteres til papfabrikkerne. Alt for meget madsnask her vil ødelægge kvaliteten af pappet.

14. Porcelæn

Hvis en tallerken eller kop er gået i stykker, skal du smide skårene i containeren med restaffald. Du må IKKE smide porcelæn i glascontaineren, da selv et lille stykke porcelæn kan ødelægge store mængder genbrugsglas. Du kan naturligvis også aflevere det på genbrugspladsen, hvor du skal aflevere større porcelænsting som fx en håndvask.

15. Poser fra havregryn, mel og brødposer fra bageren

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan du skal sortere poser fra gryn, mel og bagerbrød. Nogle steder kan poserne ikke genanvendes, mens andre kommuner godt kan genanvende poserne, hvis de er rystet så rene som muligt og puttes i papirspanden. Tjek derfor hos din kommune, hvordan du skal sortere hjemme hos dig.

16. Sutter

Børnenes sutter er fremstillet af naturgummi eller silikone, som ikke kan genanvendes. Derfor skal du smide dem ud med restaffaldet.

17. Tegne- og skriveredskaber

Når dine kuglepenne, tuscher, blyanter og andre skriveredskaber er udtjente, består de af så mange forskellige materialer, at de ikke er mulige at genbruge. Derfor skal de i restaffald. Er du meget ihærdig, kan du dog vælge at pille eventuelle metaldele ud og smide dem i metalcontaineren.

18. Tomme blisterpakker fra piller

Selvom mange piller kommer i plast og skjult bag en metalfolie, så kan blisterpakkerne ikke genanvendes. Du skal derfor ikke smide dem i plast og metal, men derimod i restaffald.

19. Tyggegummi

Når du er færdig med at tygge på dit tyggegummi, skal det smides i restaffaldsspanden og ikke sorteres som madaffald.

20. Æggebakker

Er dine æggebakker af pap, skal de sorteres som pap, hvis de er tomme for æggerester. Hvis det er plastæggebakker, skal de sorteres som plast.

Vær opmærksom på ændringer i din kommune

Netop nu arbejder alle kommuner i Danmark på at strømline deres sorteringsordninger, så de flugter med Miljøstyrelsens regler. Derfor kan der ske ændringer for sortering ved din bolig. Tjek derfor reglerne hos din kommune, hvis du er i tvivl.