Klimaet har brug for, at vi genanvender alle de ressourcer, vi kan. Derfor er det nødvendigt, at affaldssortering bliver en lige så normal del af hverdagen som at handle ind og hente børn. Vi skal nok nå dertil, men det kræver en indsats fra både den enkelte, politikere og virksomheder, mener sociolog og specialkonsulent i Dansk Affaldsforening Lina Katan, der står bag et ph.d.-projekt om danskernes forhold til affaldssortering.

Hvordan har danskerne det med affaldssortering – og hvorfor?

Lina Katan er sociolog og specialkonsulent i Dansk Affaldsforening. Hun udfører i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) ved Aalborg Universitet et ph.d. projekt om affaldssortering.

I projektet undersøger hun vores forhold til affaldssortering i hverdagen – om vi gør det eller lader være, og hvorfor vi handler som vi gør.

Følg ph. d. projektet her.

Hvad er den største barriere for sortering, du er stødt på?

– Den barriere, der oftest bliver nævnt, er manglende tid og overskud. Men det handler jo i virkeligheden om, at man opfatter sortering som noget, der ikke er mere nødvendigt, end at det kan tilsidesættes. Vi gør mange ting i hverdagen, som tager tid, men som ikke er til forhandling for os. Vi henter for eksempel børn, handler ind og vasker tøj, uanset hvor lidt tid og overskud vi har.

Affaldsfraktioner som papir og glas, som vi har sorteret i mange år, er heller ikke til forhandling. Der er sortering bare måden, vi skiller os af med dem på. Det er også der, vi skal hen med de nye fraktioner. Sortering skal være det normale, ikke en ekstra indsats.

Mange synes, at der er for mange affaldsspande, som fylder og er grimme. Hvad tænker du om det?

– Det handler igen om, hvor nødvendigt vi opfatter sortering som. Vi fylder vores hjem, gårdanlæg og gader med mange andre effekter, som også tager meget plads og ikke nødvendigvis er pæne – for eksempel biler, vaskemaskiner og kaffekapselmaskiner. Men dem oplever vi som nødvendige for den måde, vi gerne vil leve på, og derfor er det ikke til forhandling, om vi skal finde plads til dem eller ej. 

Hvad kan være årsag til, at vi ikke ser affaldssortering som absolut nødvendigt?

– Mange af os er vokset op i et overflodssamfund med den forståelse, at ressourcerne derude er uendelige, så hvorfor påtage os et besvær for at genanvende dem i stedet for bare at gå ud og høste nye? Vi har i mange år haft en ekstremt høj udskiftning af ting i vores husholdning – emballage, tøj, elektronik og så videre nærmest suser igennem vores hjem. I supermarkeder og webshops ser vi endeløse rækker af produkter, og så er ressourceknapheden svær at få øje på – selvom den er en reel trussel.

Er det realistisk, at affaldssortering bliver det normale for os?

– Ja. Men det kræver et opgør med forståelsen af sortering som noget ekstra. Vi har en opgave, der handler om at gøre det forståeligt, at genanvendelse er så nødvendigt, at vi ikke kan tilsidesætte det. Her er det især vigtigt at skabe rammer, som gør det selvfølgeligt. Det er ikke en overbevisning om nødvendighed, som gør, at stort set alle sorterer glas og papir – det er selvfølgeligheden i, at det skal genanvendes. En normalisering af de øvrige fraktioner er bestemt mulig, men vi har brug for, at politikere og virksomheder sørger for, at genanvendelse bliver norm ved at sikre ordninger til sortering alle steder, samt at nye produkter fremstilles af genanvendt materiale.