Affaldscontainere til plast er over de seneste år rullet ind i indkørslen hos borgere i næsten alle landets kommuner. Formålet har været at få flere husstande til at sortere mere plast, så det kan genbruges, frem for at blive brændt sammen med restaffaldet. Nu viser det sig, at folk er blevet så flittige til at sortere, at containerne til plastikaffald mange steder fyldes alt for hurtigt. 

Udpluk fra Facebook

"En almindelig husstand producerer ca. dobbelt så meget plast affald som der kan være i containeren."

Claus Rittig, Aalborg

"Ja! Helsingør kommune, hvor plast kun tømmes hver 4. Uge ? Man bliver tvunget til at sortere en del plast som rest, hvilket ødelægger ideen med at sortere!"

Christina P. Dupont, Helsingør

"Vi har altid en overfyldt container med både plast/metal og pap/papir, så den sidste uge inden tømning, må vi smide det i spanden med husholdningsaffald. ?"

Mona Eksteen Nørgaard, Jammerbugt Kommune

"8800 Viborg kommune- plast/metal er fuld efter 14 dage, men tømmes kun hver 4. Uge"

Ida Skovsen Nørgaard; Viborg Kommune

Se flere kommentarer på Videncentret Bolius' Facebook-side

Der findes ikke data på, hvor mange borgere, der oplever overfyldte plastcontainere, men da Videncentret Bolius på sin Facebook-side spurgte, om det var et problem, folk oplevede, væltede det ind med langt over 4.000 kommentarer fra Facebook-brugere spredt ud over hele landet, der oplevede udfordringer med overfyldte plastcontainere.

Ny sortering gav femdobling af plastaffald

Sønderborg er en af de kommuner, som for nylig er gået over til kildesortering. Her afleveres plast i en todelt beholder på 240 liter, hvor de 60 %, altså 144 liter, er til blød og hård plast. Containeren tømmes hver fjerde uge.

- Vi er godt klar over, at det ikke er tilstrækkeligt til alle. Men der er jo stor forskel på, om man bor alene, eller om man er en husstand med to voksne og tre børn, og vi skal ramme et niveau, der passer de fleste. Skulle vi starte forfra med de erfaringer, vi har gjort os i dag, ville jeg optimalt set nok vælge at dedikere 70 % af beholderen til plast, siger Martin Frank Mogensen, specialkonsulent i Erhverv og Affald i Sønderborg Kommune.

Ordningen blev rullet ud i oktober 2020 og har allerede vist sig at være effektiv. Hvor husstandene i Sønderborg Kommune tidligere leverede 20 ton plast om året til genanvendelse, er tallet nu femdoblet til 100 ton - et resultat, de er stolte af i Sønderborg.

- Vi er rigtig glade for, at vi i dag kan sende så stor en andel af vores affald til genanvendelse, siger Martin Frank Mogensen.

Plastik fylder meget

Det er ikke nogen helt enkel manøvre at ramme det korrekte niveau. Tidligere blev plast sorteret sammen med metal i Sønderborg Kommune. Og det gør faktisk en forskel, at de to materialer er blevet skilt ad.

- Vi kan konstatere, at det tunge metal var med til at presse plastaffaldet sammen, så det fyldte mindre. Den fordel har vi ikke længere nu, hvor det sorteres hver for sig. Derfor kan der være behov for at presse plastaffaldet mere sammen i containeren for at få plads til samme mængde som før, forklarer Martin Frank Mogensen. 

Af samme årsag tillader Sønderborg Kommune, at plast pakkes sammen i mindre poser, inden det puttes i containeren, for, at det bliver mere komprimeret.

Det er også muligt at vælge en større container, men det er en løsning, som koster lidt ekstra.

- Man kan vælge en 2-delt container på 370 liter, hvis man oplever udfordringer med pladsen. Det er den løsning, jeg anbefaler, hvis man er en større husstand, siger han.

Besvær lægger dæmper på sorteringen

Også Dansk Affaldsforening kender til udfordringerne med at få dimensioneret plastcontainerne korrekt. 

- Ulempen er jo, at vi risikerer at en masse plastaffald går til spilde, fordi folk putter det i restaffald, hvis beholderen til plast er fuld. Vi ved fra undersøgelser, at nemhed er en afgørende faktor for at få folk til at sortere, siger Niels Toftegaard, kommunikationskonsulent i Dansk Affaldsforening. 

Han anbefaler derfor, at man i sin kommune undersøger, om det er muligt at få en større container eller hyppigere afhentning, hvis man oplever, at containeren til plastaffald ofte er fuld. Men han erkender, at det er en løsning med omkostninger.

- Udover at en større container fylder mere i indkørslen, så er der en ekstra udgift forbundet med en større container eller hyppigere afhentning. Og det er jo ærgerligt, at man bliver straffet for at være ekstra omhyggelig med sorteringen, siger han.

Dansk Affaldsforening forsøger på det område at komme i dialog med Miljøstyrelsen, som udstikker reglerne for, hvordan udgifterne til renovation opkræves. I dag er det nemlig ikke muligt for kommunerne helt at undlade at opkræve de ekstra omkostninger, hvis man afviger fra standardordningen.