Spørg Bolius

Afkast fra emhætte gennem ydervæg

Til Bolius

Jeg har et spørgsmål vedrørende placering af udsugning/træk fra en emhætte i nabo ejendom. Vi bor i et ganske alm villakvarter, mit problem er at min nabo har købt huset efter at en håndværker har haft købt det og renoveret stort set alt.

Køkkenet er nu placeret i modsat ende af huset og der er monteret udsugning i muren fra emhætten som blæser lige ind til os. Der er ca 6 m. fra udsugning til vores stuevindue, samt terrasse....og vi har madlugten blæsende lige ind.

Vinduet kan vi ikke holde åbent og de naturlige dufte fra haven er domineret af naboens mados samt vi er nødt til at lukke af til huset når vi er på terrassen. 


Mit spørgsmål er derfor.. Er der regler for hvor tæt og hvor man placerer udsugningen?. Jeg synes at der oftest er placeret udsugning i taget.... Håber på svar med dette spørgsmål, på forhånd tak

Venlig hilsen Evy

Kære Evy.

Du må gerne placere udsugning i ydervæggen på almindelige enfamiliehuse. Dog skal afkastet fra ventilatoren skal ske til det fri, uden andre bliver generet af det, fx op over bygningens tag eller ud gennem facaden.

Der står således i bygningsreglementet: "Emhætten skal have afkast til det fri, så det sikres, at forureninger fjernes fra boligen. Dette krav vil altid være gældende, når der etableres kogeplader eller emhætte i en bolig."

Se DS 447 Ventilation i bygninger - afsnit 6.7.2 om afkast over tag. - denne kan muligvis lånes på biblioteket.

I spørgsmål/svar til dette definerer Dansk Standard "Det er ikke en anbefalet løsning at føre afkast fra emhætte gennem facaden - hverken i den nuværende eller tidligere udgave af DS 447. I den nye udgave af DS 447 har det imidlertid været et ønske at gøre tydeligere opmærksom på dette og at emhætteafkast via facaden kun bør foretages undtagelsesvist, såfremt der ikke er andre mulige løsninger. I praksis fører emhætteafkast via facaden ofte til gener for beboerne i bygningen eller nærliggende bygninger. Hensynet, der skal opfyldes i pkt. 6.7.2, er, at afkastet fortyndes tilstrækkeligt således, at forureninger eller ubehagelig lugt ikke føres tilbage til bygningen eller til nærliggende bygninger. Den nødvendige filtertype vil derfor være afhængig af den konkrete installation."

Kontakt kommunen for yderligere tiltag omkring den konkrete situation. 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Christina Schjervig, fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden