Hvad er trykimprægneret træ?

Trykimprægneret træ er typisk grantræ, fx skovfyr, som har været udsat for en kemisk behandling. Træet imprægneres med kemiske midler for at forhindre naturens nedbrydning. Kemisk træbeskyttelse er et andet ord for trykimprægneret træ.

Trykimprægneret træ bruges ofte til udendørs byggeprojekter, hvis omgivelser kan kaldes et ’aggressivt miljø’. Træ bør beskyttes mod vejrliget, så det kan tåle regn og fugt uden at risikere svampeangreb og nedbrydning.

Hvilke alternativer er der til trykimprægneret træ?

Der findes en lang række alternativer til trykimprægneret træ. Du skal dog være opmærksom på, at det er de færreste træsorter, der kan holde til at være gravet ned i jorden i længere tid, så længe de er ubehandlede.

Hvis det ikke handler om økonomi, men om æstetik - og et ønske om at undgå imprægneret træ i et udendørs byggeprojekt - er der alternativer, som har de samme gode egenskaber som imprægneret træ.

Valget mellem de forskellige træsorter skal dog træffes efter, hvor i konstruktionen træet skal indgå. Nogle træsorter har gode egenskaber i forhold til nogle funktioner, mens de er mindre egnede til andre.

 • Egetræ (europæisk) er særdeles velegnet til stolper, som skal graves ned i jorden.
 • Western red cedar (canadisk cedertræ) er fremragende til facadebeklædning.
 • Lærketræ (sibirisk) egner sig særdeles godt til facadebeklædning.
 • Azobé kan bruges som erstatning for imprægneret træ i vand, ved havnebassiner osv.
 • Teak er særdeles velegnet til udendørs brug, men er rasende dyrt.
 • Accoya er ikke en decideret træsort, men en behandling med naturlig syre, der giver de samme stærke egenskaber som trykimprægneret træ.

Når du skal vælge et alternativ til trykimprægneret træ, er det vigtigt at skele lidt til disse forhold:

 • Hvor meget vil træet blive udsat for vind og vejr?
 • Hvad er den ønskede leve-/funktionstid?
 • Hvad er træets naturlige levetid uden imprægnering eller anden overfladebehandling?
 • Hvilken type overfladebehandling kan/skal træet have?
 • Hvor hyppigt skal træet vedligeholdes?
 • Æstetiske krav.

Hvordan er holdbarheden af træ, som ikke er trykimprægneret?

Holdbarheden af træ, som ikke er trykimprægneret, afhænger også af, hvordan konstruktionen udføres. Man kalder det ’konstruktiv træbeskyttelse’, når man tager hensyn til træets dårlige egenskaber ved at opbygge en konstruktion på en bestemt måde.

Det mest enkle er at udforme konstruktionen, så den selv kan holde sig tør. Det kan gøres ved hjælp af udhæng, overdækninger, vandnæser (en udvendig drypkant under et vindue) og god og tilstrækkelig ventilation.

Det er meget vigtigt, at træet får luft, så det har mulighed for at tørre, hvis det bliver fugtigt. Alle lodrette afskæringer af stolper eller andet skal fx skæres i smig, dvs. skæres skråt af, så vandet kan løbe af, når det regner.

Det største problem i forhold til træets holdbarhed i Danmark er luftfugtigheden. Det er svært at opnå en luftfugtighed under 15 procent, selv ved længere tids tørring under tag. Derfor har træet som regel et fugtindhold mellem 18 og 23 procent. Det er ikke optimalt, da træ er udsat for svampeangreb, allerede når fugtindholdet overstiger 20 procent.

Træinformation har lavet en tabel over levetiden for træ, som ikke er trykimprægneret, og som bruges udendørs:

Levetid for træsorter som rå ubehandlede brædder uden ’konstruktiv træbeskyttelse’

Mindre end 5 år

Ask, bøg, birk, el og poppel

5-10 år

Elm, rødgran, skovfyr og douglasgran

10-15 år

Lærk, tuja og cypres

15-25 år

Eg, teak og western red cedar

Kilde: Træinformation.

Hvilke byggeprojekter bør du ikke bruge trykimprægneret træ til?

Det er vigtigt, at du ikke bruger trykimprægneret træ til pæle eller hegn omkring køkkenhaven, kompostbeholder eller legeredskaber. Trykimprægneret træ indeholder mange kemiske affaldsstoffer, som absolut ikke er gode at få ind i organismen. 

Grøntsagerne i køkkenhaven suger næring fra jorden, og er der trykimprægneret træ i nærheden, kan det næsten ikke undgås, at nogle af affaldsstofferne vaskes ud af træet ned i jorden. Herfra kan de gå videre til grøntsagerne, som vi ellers indtager med stor nydelse.

Det samme gælder for den hjemmebyggede kompostbeholder. Komposten havner senere i køkkenhaven, og derfor bør kompostbeholderen heller ikke indeholde dele af trykimprægneret træ.

Et andet vigtigt sted hvor der heller ikke bør bruges trykimprægneret træ, er i forbindelse med legepladser, sandkasser eller legeredskaber i haven. Børn kan meget nemt komme i kontakt med det trykimprægnerede træ. Enten i form af splinter eller ved at sutte eller slikke på træet, som børn jo kan gøre. Der kan sidde overskydende imprægneringsvæske på træet, som de kradser af og dermed kommer i kontakt med.

Hvad koster holdbare, alternative materialer til trykimprægneret træ? 

Eg (europæisk)

Europæisk egetræ er oftest en bestillingsvare, og du skal derfor regne med en rimelig lang leveringstid, men forhør dig hos din lokale tømmerhandel.  Prisen ligger i den dyre ende. En 10x10 cm stolpe kan hurtigt koste 100-150 kr. pr. løbende meter (okt. 2021). 
Western red cedar |Western red cedar bruges oftest som facadebeklædning og er også i den dyre ende. Der er dog stor forskel mellem prisen på standardprofiler og specielt fremstillede profiler.  Heldigvis er der oftest tale om en engangsinvestering, da træet har lang holdbarhed - som dog forudsætter, at det bliver vedligeholdt efter forskrifterne.  Prisen for almindelige klinkebrædder til vandret beklædning koster ca. 100-150 kr. pr. løbende meter (okt. 2021). 


Teak

Teak er kendt for sin smukke farve, glød og særdeles stærke egenskaber. Det er et eksklusivt og dyrt materiale, og derfor bruges ofte andre knap så dyre eksotiske træsorter med næsten samme farve.  Teaktræ er et regnskovstræ og der er ikke så meget teak på verdensplan. Det kan fås som FSC-mærket plantagetræ.  Kvadratmeterprisen er omkring 1.300 kr. for en terrasseplanke i dimensionerne 120 mm x 21 mm (okt. 2021). 


Azobé

Azobé er meget svært at få fat i. Ofte er det ikke engang en bestillingsvare, og det kræver lidt kreativitet at opdrive forhandlere af den eksotiske træsort. Azobé indeholder i selve kernen nogle selvimprægnerende midler, og det anbefales derfor at bruge åndedrætsværn, når du skal skære i træet, for at undgå indånding af støv og affaldsstoffer fra træet.  Da træet oftest kommer i meget store dimensioner, er det svært at arbejde med. Den nøjagtige pris kendes ikke, men regn med, at den er høj.


Modificeret træ

Modificeret træ er træsorter, ofte forskellige typer nåletræ, der har gennemgået fx en acetylering eller varmebehandling. Ved acetylering bliver træet gennembehandlet med naturlige syrer, hvilket giver styrke og holdbarhed på samme niveau som trykimprægneret træ. Ved varmebehandling opvarmes træet til 220 grader, hvilket ændrer cellestrukturen, så træet optager mindre fugt fra omgivelserne og får større holdbarhed. Modificeret træ ses som et mere bæredygtigt alternativ til trykimprægneret træ, da det ikke indeholder giftige kemikalier eller tungmetaller, og derfor hverken skader mennesker eller natur. Det kan komposteres på lige fod med ubehandlet træ efter endt brug. Modificeret træ fås i forskellige farver, men skifter med tiden over til en mere sølvgrå nuance, med mindre det behandles med olie en gang om året. Varmebehandlet træ koster 50-100 kr. og acetyleret træ koster 100-150 kr. pr. løbende meter bræt (okt. 2021).