Spørg Bolius

Anneks ved sommerhus - skal afstand på 5 m måles fra fra vej eller fra skel?


Hej Bolius

Jeg har en sommerhusgrund. Aflang. Starter mod nord med en 3,77 m jordvej til naboen.

Jeg vil gerne bygge et annex til beboelse op til denne vej, men hvor langt fra skel og vej skal jeg lægge annexet?
5 m fra skel eller 5 m fra vej?

Tak for enhver hjælp.

I må meget gerne henvise til lovstof.

mvh Lise H


Kære Lise H

I sommerhusområder skal beboelses bygninger også annekser placeres minimum 5 meter fra skel.

Læs mere i Bygningsreglementet : Byggeret

Hvor der blandt anden står følgende:
"Ved sommerhuse i sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende en bygnings etageantal, højde og afstandsforhold, når betingelserne i nr. 1-3 er opfyldt.

1) Maksimalt etageantal: 1.
2) Maksimal højde: For tag på 5,0 m og for ydervæg langs mindst en langside på 3,0 m.

3) Mindste afstand til skel mod nabo, vej og sti: 5,0 m."

Du skal også være opmærksom på at der skal altid søges og opnås byggetilladelse inden byggeriet påbegyndes.

Og at der kan gælde særlige regler for området eller grunde, fx Lokalplan, servitutter eller lignende der yderligere begrænser hvad der må bygges på grunden.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden