Spørg Bolius

Hvor tæt på skel må jeg lægge en terrasse der er hævet 105 cm over terræn?

Hej Bolius.

Jeg er kommet i tvivl om, hvor tæt jeg må bygge på skel, hvis jeg ønsker at etablere end træterrasse i en højde af 105 cm.
 Når jeg kigger på jeres hjemeside kan jeg finde to forskellige svar. Det ene hedder 2,5 meters afstand til skel, hvor der på den anden snakkes om en afstand i forhold til højde.
Jeg kan se at hvis man er 1 meter fra skel må det byggede objekt ikke være højere end 1,4 meter, 2 meter 2,8 osv.
Jeg er derfor kommet i tvivl om, hvor tæt jeg kan opføre en terrasse på skel.? Det står ingenting i vores lokalplan.

på forhånd tak.

Anders F C

Hej Anders F C

En hævet terrasse (generelt hævet mere end 30 cm over terræn) skal altid holdes mindst 2,5 m fra skel. (for sommerhus endda mindst 5 m fra skel)

I Bygningsreglementet BR18 står i
 §179:
"For opholdsarealer i det fri, der er hævet mere end 0,30 m fra terræn, udestuer, udvendige trapper, altaner, skorstene, tagterrasser, svømmebassiner samt solcelleanlæg eller solfangere og lignende gælder følgende afstandskrav:
1) 2,50 m fra skel for fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse.
2) 5,0 m fra skel for sommerhuse."

Det er alene sekundære bygninger, som fx skure udhuse garager carporte ol de ikke benyttes til ophold der under visse omstændigheder må placeres nærmere end 2,5 m fra skel.
Det kan du læse mer om her: Love og regler for udhuse og skure

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden