Hvad skal du gøre med asken, når skuffen med aske fra brændeovnen er ved at være fyldt, eller når grillkullene er brændt ud?

Hvis du vælger at sprede asken i haven, risikerer du at ødelægge jord og planter, der kun kan tåle meget små mængder af aske. Derfor er det bedste at smide asken i skraldespanden - sørg dog for, at asken er helt afkølet og evt. puttet i en anden beholder, da varm aske kan ødelægge skraldespanden. 

Aske kan ødelægge planter

Aske fra både grillen og brændeovnen kan indeholde tungmetaller, der er skadeligt for plantelivet i din have. Selvom asken kommer fra naturligt træ, er der alligevel en ophobning af tungmetaller i træet. 

Hvis du bruger aske fra grillen eller brændeovnen som gødning, kan dine planter få fysiske skader, og i værste fald risikerer du, at jorden ikke længere er egnet til at dyrke planter. Spreder du store mængder aske - fx tømmer hele askeskuffen hver uge - i dit blomsterbed eller under hækken, risikerer du at skubbe til pH-værdien og mineralbalancen i jorden. Jorden bliver mere basisk, og det betyder, at planterne vokser dårligt, får gule blade og misfarvninger. 

Desuden risikerer du at svide rødderne - det gælder for de planter, der har et rodnet lige under jordoverfladen, fx stauder og blomster. Så kan du opleve, at planten pludselig kollapser, fordi koncentrationen er for voldsom. 

Om bioaske

Aske fra træ og halm fra større anlæg kan anvendelse i skove og på landbrugsjord. Anvendelsen er reguleret af bioaskebekendtgørelsen.

Den fastslår, hvilke mængder du må sprede, så indholdet af tungmetallet cadmium ikke bliver ophobet.

Kan du bruge aske som gødning?

Aske indeholder en del mineraler fra det træ, du brugte i din brændeovn. Så den kan virke som gødning til planterne - men kun i meget små mængder, omkring en halv spandfuld aske i løbet af et helt år pr. 100 kvadratmeter. (Bemærk, at der i videoen bliver angivet en spandfuld aske pr. 10 kvadratmeter - vi retter videoen hurtigst muligt). 

Vær opmærksom på, at aske kan danne en kemisk reaktion, når det kommer i kontakt med vand. Er der meget aske på et sted, vil det danne lud, som lægger sig som en hinde og forhindrer, at der kommer ilt nok til jorden. Det betyder, at mikrolivet i jorden - orme, svampe og andre mikroorganismer - ikke kan ånde under ludlaget og bliver slået ihjel. 

Har du allerede spredt et tykkere lag aske i din have, kan du fjerne det ved at skrælle det øverste askelag af med en skovl. Det tager lang tid, før det forsvinder af sig selv. 

Sådan slipper du af med asken

  • Sørg for, at asken er helt kold, inden du smider den i skraldespanden. Vent gerne minimum til dagen efter, du har grillet eller haft ild i brændeovnen.
  • Tøm asken på et stykke avispapir, pak den ind, og læg pakken ned i en plasticpose. Luk posen godt til, så den ikke støver ud over det hele. Smid posen ud sammen med restaffaldet / dagrenovation.
  • Du kan evt. lægge aske i din kompostbunke, da det øger næringsindholdet - men kun, hvis du ikke bruger komposten til at gøde jorden i køkkenhaven, hvorfra du spiser rå grøntsager. Brug højst en kvart spandfuld til en kubikmeter kompost.
  • Nogle steder er det i orden at aflevere asken sammen med haveaffald på genbrugsstationen. Haveaffaldet bliver lavet om til gødning, og via stikprøver bliver niveauet af tungmetaller målt, inden det sælges videre. Men hvis du vil være sikker på ikke at recirkulere tungmetaller, bør du smide asken i skraldespanden.
  • Tjek hos din kommune, om der er andre regler for bortskaffelse af aske. Flere kommuner har regler for, hvordan asken skal pakkes ind, før den bliver smidt ud, eller for aflevering af aske på genbrugsstationen.