Spørg Bolius

Bebyggelsesprocent carport

Vi har fået afslag på at bygge en carport (35 m2), idet vi overstiger en byggeprocent på 20 inkl. carport mm. Denne procent er meget lav og Hørsholm Kommune har tidligere dispenseret for denne. Vore tre nærmeste naboet har % på 23, 24 og 25. Jeg mener at have læst, at Ministeriet generelt anbefaler en bebyggelsesprocent på 30%, ned til 25%, og lavere procent skal være særligt begrundet. Kender I noget til dette eller anden lovgivning som kan hjælpe os i denne sag?

Tak for hjælpen

/Lene C.

Kære Lene C.

Når der for jeres område gælder en maksimal bebyggelsesprocent på 20% - så er det sandsynligvis fordi kommunen har udarbejdet en Lokalplan eller at der findes en gammel Byplanvedtægt hvori det er bestemt at man for området ønsker at holde den lave bebyggelsesprocent. Det er den enkelte kommune er sin fulde ret til, det kan skyldes at man ønsker at holde området åbent og grønt eller andet.
Kommunen har mulighed for give dispensation men er ikke forpligtiget, heller ikke selvom der er givet dispensationer tidligere.
Hvis du ikke mener at carporten går direkte imod lokalplanens bestemmelser -  er en mulighed  at få hjælp af en arkitekt der kan illustrere den ønskede carport og tage dialogen om dispensation med kommunen - men kommunen er på ingen måde forpligtiget til at dispensere fra gældende lokalplaner -  Det er man nogen gange tilfreds med, når det gælder hvad naboerne kan finde på at ønske at bygge. Læs mere om: Lokalplaner

Det er ikke sådan at ministeriet anbefaler en bebyggelsesprocent på 30%, men i det gældende Bygningsreglement BR10 - er angivet maksimale bebyggelsesprocenter generelt for forskellige typer område.  Men det vil altid være de skærpede bestemmelser i Lokalplaner eller lignende bestemmelser for bebyggelse der er gældende for det enkelte område.

I det nu gældende BR10, 2.7.1  Bebyggelsesprocent -  står blandt andet:
at bebyggelsesprocenten for fritliggende enfamiliehuse i parcelhusområder ikke må overstige 30%, og for sommerhuse i sommerhusområder må bebyggelsesprocenten ikke overstige 15% - o.s.v.

 

 

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden