Spørg Bolius

Bebyggelsesprocent/udnyttelsesgrad

Min fritidshusgrund er omfattet af en deklaration, hvor udtrykket udnyttelsesgrad er benyttet. Helt eksakt står der, at udnyttelsesgraden ikke må overstige 0,10. Er det det samme som at sige at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 10?
Jørgen J.

Hej Jørgen J.

Ja det er i princippet det samme når det drejer sig om et etplanshus, udnyttelsesgraden angiver forholdet mellem bebyggelsens samlede etageareal og grundens areal. Men reglerne for areal udregning har dog ændret sig noget gennem tiden, især når det gælder hvordan udhuse garager carporte m.v. skal indgå i beregningerne.

Begrebet "udnyttelsesgrad" har været anvendt fra 1939 og frem til 1977, hvor bebyggelsesprocentberegningen blev indført.

Hvis du vil bygge på grunden, er det ofte de regler for arealudregning der var gældende på det tidspunkt hvor en eventuel byplanvedtægt, lokalplan eller lignende blev vedtaget for området der skal regnes efter, men det er op til den enkelte kommune at vurdere.
Så hvis du påtænker at bygge til, opføre udhus, carport eller lignende, må du forhøre dig i byggesagsafdelingen i den aktuelle kommune om hvordan de konkret forholder sig til arealberegninger i forbindelse med et projekt på din matrikel.
Her kan du se beregningsreglerne i den nu gældende Arealvejledning.

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden