Kort resumé

 • Fjernelse af hvepsebo er den mest effektive metode til at bekæmpe hvepse i haven.
 • Hvepse kan være nyttige for haven, da de bestøver planter og spiser skadedyr.
 • Hvis du er generet af hvepse, kan du lave sukkerfælder eller sprøjte dem med vand.

Hvepse er en plage, når de er i nærheden af middagsbordet på terrassen eller i haven. Hvepsestik gør ondt, og det vil du selvfølgelig gerne undgå. Her kan læse, hvordan du bekæmper og kommer af med hvepse.

Hvornår er hvepse mest agressive?

Du mærker mest til hvepsene i sensommeren. Det er såkaldte arbejder-hvepse, der generer dig, og det skyldes, at de på dette tidspunkt ikke længere har travlt med at passe larver i hvepseboet. Derfor flyver de rundt i søgen efter mad.

De er glade for både sukkerstoffer og kød og fisk, og det finder de ofte, hvor der er mennesker. Og så kommer balladen.

Hvepse kan også blive mere aggressive af at indtage nedfaldsfrugter og bær, der har ligget længe på jorden, og derfor er begyndt at gære. Det påvirker hvepsene, der nærmest kan blive halvfulde.

Er hvepse nyttige?

Selv om hvepse kan være generende, er de også nyttedyr i haven.

De er med til at bestøve planter, og de fortærer fluer og sommerfuglelarver, som går i køkkenhavens planter.

Derfor bør du kun bekæmpe hvepse, hvis de for alvor generer dig.

Hvordan kommer man af med hvepse?

Bliver du generet af hvepse på dine grillaftener og i dine rosé-stunder, er den mest effektive bekæmpelse at finde frem til hvepseboet og fjerne eller uskadeliggøre det.

Det bør du gøre om aftenen. Her er alle individer hjemme i boet, og hvepsene er ikke lige så aktive, som de er om dagen. Mørket og de lavere temperaturer lægger en dæmper på hvepsenes aggressivitet.

Hvordan finder man hvepsebo?

Den nemmeste måde at finde et hvepsebo på er at lægge mærke til, hvor hvepsene flyver hen. Hvepse bygger ofte hvepsebo et beskyttet sted, som de samtidig nemt kan flyve ind i udefra – fx i/på:

 • Ubeboede bygninger som skure, garager og legehuse
 • Tagudhæng
 • Fuglehuse
 • Lofter.

Fjernelse af hvepsebo

Hvis du kan finde frem til hvepseboet, kan du fjerne det ved at putte en affaldssæk rundt om boet og pille det ned. Men vær forsigtig og tag nedenstående forholdsregler. Vi advarer mod bekæmpelse af hvepse, hvis du er allergisk overfor hvepsenes gift.

I videoen herunder viser biavler Susanna Hansen, hvordan du fjerner et frit hængende hvepsebo.

Klæd dig ordentlig på, hvis du skal fjerne et hvepsebo:

 • Tag en kraftig, tyk trøje på.
 • Pak din hals ind i et tykt halstørklæde.
 • Tag kraftige handsker på. Træk evt. trøjens ærmer ned over toppen af handskerne og sæt en elastik eller tape omkring, så du er sikker på, at hvepsene ikke kan komme ind under dine trøje.
 • Brug en hat med bred skygge, som du beklæder med et myggenet, så du ikke bliver stukket i ansigtet.

Brug en kraftig affaldssæk. Sørg for at gøre den klar, så du hurtigt kan få den rundt om hvepseboet og lukke til. Du kan se i videoen, hvordan du gør. Slå knude på sækken, så snart du har pillet boet ned. Læg sækken i fryseren. Det er en human måde at aflive hvepsene, og efter et par dage kan du blot smide sækken med hvepseboet til skrald.

Hvis hvepseboet hænger frit, kan du også uskadeliggøre det ved at sprøjte insektgift direkte op i indgangshullet i bundet af boet. Det vil hurtigt slå hvepsene ihjel, og efter 10-15 minutter kan du fjerne hvepseboet.

Du kan også bede et skadedyrsfirma om at fjerne hvepsebo.

Sådan fjerner du et hvepsebo

Fjern hvepseboet tidligt på sommeren

Fjernelse af hvepsebo er nemmere, hvis du gør det tidligt på sæsonen. Det skyldes, at hvepseboet simpelthen er mindre tidligere på sæsonen, og derfor er det også hjem for færre hvepse.

Forskellige arter af hvepse

I Danmark findes der syv forskellige arter af hvepse, som egentlig hedder gedehamse. Den mest almindelige art har det latinske navn Vespula vulgaris. Vulgaris er latinsk for ”almindelig” og derfor hedder den også almindelig gedehams på godt dansk. Arbejderhvepsense har typisk en størrelse på 11-14 mm.

I Danmark findes også den store gedehams – Vespa crabro - der kan blive op mod 25 mm.

Hvepse-samfund består af dronninger, hanner og arbejdere, der bo i et fælles hvepsebo.

Kilde: pestium.dk

Bekæmpelse af skjulte hvepsebo

Hvis det viser sig, at hvepseboet er skjult - fx i en hulmur i dit hus - så du ikke kan pille det ned eller sprøjte insektgift ind i det, må du ikke stoppe hvepsenes indgange til. Det vil få hvepsene til at søge efter andre veje ind og ud, og det kan betyde, at hvepsene kommer ind i dit hus.

I stedet kan du pudre med insektgift de steder, hvor hvepsene flyver ind og ud. På den måde tager hvepsene selv giften med tilbage til hvepseboet. Husk at bruge insektgift, der er godkendt til at bekæmpe flyvende insekter. Du kan tjekke, om et middel er godkendt, i Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase.

Denne bekæmpelse skal som regel gentages nogle aftener i træk. Det er mest hensigtsmæssigt at gøre i aftentimerne, når hvepsene er mindre aktive og aggressive end i dagtimerne. 

Hvis du opdager et hvepsebo på loftet, i en hulmur eller lignende, kan du med fordel sørge for at få lukket for hvepsenes adgang til stedet hen på efteråret, når hvepsene er døde, men inden næste forår. På den måde forhindrer du næste generation af hvepse-dronninger i at starte et nyt  hvepsebo i dit hus. 

Fjernelse af hvepsebo er nemt om vinteren

Du kan fjerne et hvepsebo om vinteren uden risiko for at blive stukket. På det tidspunkt er hvepsene døde.

At fjerne et hvepsebo om vinteren sikrer dig dog ikke mod en eventuel ny hvepseplage næste sommer. 

Hvepse er etårige insekter. Det vil sige, at alle arbejder-hvepsene (som er dem, der generer dig på terrassen) i et hvepsebo dør i løbet af efteråret. Kulden tager livet af dem. De eneste individer fra et hvepsebo, der overvintrer, er befrugtede hunner. De finder et sted at gå i dvale, indtil foråret kommer. Det kan fx være i et jordhul, et hult træ eller i en lun krog på et loft. Omkring midt-april kommer hunnerne frem fra vinterdvalen, og så går hver befrugtet hun i gang med at bygge sit eget nye bo. 

Det nye hvepsebo starter ud med at have størrelse svarende til en valnød, men bliver større og større hen over sommeren. Når hvepseboet er størst kan det rumme flere tusinde hvepse.

Men hvepsebo bliver altså kun brugt i én sæson. Derfor skal hvepsebo fjernes, mens hvepsene i boet stadig er aktive, hvis det skal have en effekt på antallet af hvepse i din have.

Sådan bygger hvepse deres bo

Hvepse bygger deres bo af en slags papir, som de selv laver. Hvepsene gnaver små stykker af tørt træ og blander det med spyt, så det bliver til en flydende masse. 

Materialet bruges enten til at forme de sekskantede celler, hvor dronningen lægger sine æg, eller til de tynde lag, som skærmer cellerne for vind og vejr og udgør hvepseboets ydre. 

Hvepse bygger ofte deres bo i hule vægge eller under udhæng på bygninger, fordi det giver beskyttelse mod regn og rovdyr.

Kilde: Statens Naturhistoriske Museum

Lav sukkerfælder mod hvepse

Hvis du ikke kan finde frem til hvepseboet, kan du nemt lave sukkerfælder, som kan være med til at holde hvepsene væk fra middagsbordet eller andre steder, hvor de generer dig. Selv om det er lovligt at drukne hvirvelløse dyr som hvepse, bør det dog være den sidste løsning, du bruger, da man skal skåne dyr – uanset hvilket – for undgåelig smerte og lidelse ved aflivning.

Sådan gør du:

 1. Find nogle flasker uden prop.
 2. Hæld en sukkerlage eller noget saftevand i flaskerne.
 3. Hæng flaskerne op i nærheden af de steder, hvor du bliver generet af hvepse. Den sukkerholdige væske vil lokke hvepsene ned i flaskerne.

”Regnvejr” får hvepsene til at fortrække

Bliver du generet af hvepse, skal du helst ikke forsøge at slå eller vifte dem væk. Det øger blot risikoen for, at du bliver stukket. 

I stedet kan du have en fyldt vandforstøver stående i nærheden. Sprøjter du hvepsene med forstøveren, vil de opfatte det som begyndende regnvejr og søge hjem mod deres bo. 

Er hvepsestik farlige?

Smerte er en relativ størrelse. Men de fleste, der har oplevet et hvepsestik, kan nok blive enige om, at det er smertefuldt.

Hvepsens gift er beslægtet med slangegift, men et hvepsestik er sjældent farligt for mennesker, da det er en meget lille mængde gift, du får pumpet ind i kroppen, når en hveps stikker dig. Typisk er det mellem 0,5 og 2,5 mikroliter (1 mikroliter er en milliontedel af en liter).

Et hvepsestik vil typisk medføre smerte og kløe omkring stikstedet, som også hæver op og bliver rødt. Det går som regel over i løbet af nogle timer.

Hvepsens brod sidder i de fleste tilfælde ikke fast i huden, når du bliver stukket – i modsætning til hvis du bliver stukket af en honningbi. Hvis hvepsens brod og giftkirtel sidder tilbage, skal du forsøge at skrabe dem af – enten med en negl eller med et kreditkort eller lignende.

Hvis du prøver at fjerne brod og giftkirtel ved at tage fat om dem med fingrene eller med en pincet, kan du komme til at klemme mere gift end højst nødvendigt ud af giftkirtlen.

Hvis hvepsestikket er så smertefuldt, at det er svært at holde ud, kan du behandle det med lokalbedøvende salve, som kan fås i håndkøb på et apotek.

Kan hvepse stikke flere gange?

Stik fra både honningbier og hvepse er smertefulde. Men bliver du stukket af en honningbi, kan du være sikker på, at den kun stikker dig én gang. Biens brod har modhager, så både brod og tilhørende giftkirtel bliver siddende i offeret, når bien flyver væk. Så mens et bi-stik er smertefuldt for et menneske, er det dødeligt for bien, der dør kort tid efter at have stukket.

Det er ikke tilfældet med hvepse – deres brod er glat, og en hveps kan stikke flere gange. 

Kilde: biavl.dk

Allergisk reaktion på hvepsestik

Nogle mennesker er dog allergiske overfor hvepsens gift, og kan opleve en allergisk reaktion, hvis de bliver stukket. Det kan være alt fra hudkløe og nældefeber til mere alvorlige reaktioner som problemer med at trække vejret, opkastning, fald i blodtryk, bevidstløshed eller kramper.

Bliver den stukne person bleg og føler sig utilpas med svimmelhed og kvalme, bør der straks søges lægehjælp.

I Danmark dør 1-2 personer pr. år efter insektstik.