Små bunker af sand nær sprækker og paneler kan være det første tegn på, at du har myrer i boligen. Herefter vil du hurtigt se myrerne myldre rundt på gulve og borde for at søge efter mad. Oftest forekommer myrer indendørs kun i huse.

Myrerne kommer typisk frem i marts og april, men de forsvinder som regel fra boligen i løbet af juli.

De myrer, der kommer indendørs for at søge efter føde, bor ofte i et myrebo, der ligger under gulvet i boligen eller langs soklen udenfor.  

Selvom myrerne meget sjældent gør skade på din bolig, kan de være til gene. Herunder kan du læse, hvordan du bekæmper myrer, der er kommet indendørs. 

Længere nede i artiklen kan du læse mere om de myre-arter, der typisk dukker op indendørs i boligen, og deres adfærd.

Metoder til bekæmpelse af myrer indenfor

Kort sagt har du kun to muligheder til at bekæmpe myrer:

  1. Fjern deres myrebo, fx med kogende vand eller gift.
  2. Brug gift, fx myrepudder.

Andre tricks som kanel, kaffe, kartoffelmel, gær og eddike virker sjældent tilstrækkeligt.

Sådan bekæmper du myrer i boligen

  1. Find myreboet. Hvis du vil være sikker på at slippe af med myrer i din bolig, er der kun én ting at gøre: Find myreboet og ødelæg det, hvis det er muligt.

  2. Hvis boet er i boligen under gulvet: Hvis myreboet findes under gulvet i din bolig, skal gulvet brækkes op for, at boet kan ødelægges.

  3. Hvis myreboet er andre steder i boligen: Læg myrepudder så langt ind i boet, du kan komme til. Fjern evt. paneler, dørlister eller gulvbrædder for at komme tættere på boet. Det gør bekæmpelsen mere effektiv. Husk at bruge myrepudder, der er godkendt til bekæmpelse af myrer og/eller krybende og kravlende insekter.

  4. Hvis boet er udendørs: Hvis boet er i jorden, kan du grave ned i boet og hælde kogende vand på boet. Er myreboet under fliser eller andre steder, hvor det er svært at grave op, kan du prøve at hælde kogende vand ned, hvor de ser ud til at komme fra. Det meget varme vand får æggene til at dø.

I mange tilfælde kan det ikke umiddelbart lade sig gøre at lokalisere et myrebo. Hvis problemet er så stort, at du ikke kan leve med det, kan du søge hjælp hos en professionel bekæmper. 

Find godkendte midler til bekæmpelse af myrer i Bekæmpelsesmiddeldatabasen

I Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase (BMD) kan du selv finde ud af, hvilke bekæmpelsesmidler, der er godkendt til brug mod myrer

  1. Gå i Bekæmpelsesmiddeldatabasen.
  2. Gå til "Søgning" på højre del af siden og skriv "Myre" i "Produktnavn"
  3. Tryk "Søg".

Bekæmpelse af myrer med insektmiddel

Hvis du ikke kan finde frem til myrernes bo, eller den sprække eller revne, de kommer ind gennem, kan du bekæmpe myrer i boligen med langtidsvirkende insektmidler.

Vælg et insektmiddel, der er godkendt til bekæmpelse af myrer og/eller krybende og kravlende insekter. Det er vigtigt, at der på midlet står, at det har en vis langtidsvirkning. Langtidsvirkning betyder, at midlet fortsat virker mod myrer og andre insekter i dage eller uger, efter du har sprøjtet det ud. Husk at følge producentens anvisninger.

Hvor lang tid insektmidlet virker, afhænger også af, hvilken overflade du sprøjter midlet på. Fx vil midler næsten ikke have nogen langtidsvirkning på rå beton, så her kan insekterne gå hen over overfladen igen i løbet af dage. På glaserede fliser virker midler meget længere, måske uger. Kommer der meget sollys på den overflade, du behandler med insektmiddel, bliver de aktive stoffer i insektmidlet også nedbrudt hurtigere end hvis du behandler overflader, der er ligger i mørke.

Det er vigtigt at huske på, at insektmidler som spray, myredåser og myrepudder som regel kun kan mildne plagen, men ikke fjerne myre-problemet helt. 

Hvis problemet med myrer fortsætter efter bekæmpelse med insektmidler, og det er til stor gene, bør du søge hjælp hos en professionel skadedyrsbekæmper.

Dækker forsikringen skader efter myrer?

Du skal som regel tegne en tillægsforsikring på insekter for at være dækket, og typisk vil du kun være dækket for skader efter trænedbrydende insektangreb. Angreb af almindelige sorte havemyrer vil ikke være dækket af forsikringen, da de ikke beskadiger bygningen.

Derimod vil fx herkulesmyrens skader typisk dækkes. Spørg dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl.

Hvilke myrer er mest almindelige i boligen?

Den sorte havemyre er den mest almindelige myrer i haven og boligen, men også orangemyrer og  herkulesmyrer findes herhjemme og kan trænge ind i boliger. De sorte havemyre og orangemyrer bosætter sig ofte under gulvet, især i etplanshuse uden kælder. 

Havemyrer og orangemyrer forgriber sig ikke direkte på træ, men orangemyrer bygger deres bo på en måde, der kan resulterer i fugtskader. De dyrker og spiser svampe, der går i forbindelse med træet.

Herkulesmyrer kan til gengæld udrette stor skade.

Den sorte havemyre

De sorte havemyrer vil normalt blive tiltrukket af træ, som i forvejen er fugtigt. 

Det er meget sjældent, at sorte havemyrer forvolder direkte skade på boliger. Der er dog eksempler på, at myrer har etableret bo i isoleringsmaterialer, der efterfølgende er blevet så fugtige, at nærliggende træ- og gulvkonstruktioner har taget skade.

Myrerne er ikke i stand til direkte at underminere en konstruktion, men de kan godt gnave træ væk, som i forvejen er beskadiget af eksempelvis fugt og svamp.

Hvis myrerne har etableret bo under et trægulv, er det typisk, fordi gulvkonstruktionen ikke er tilstrækkeligt ventileret. Det giver varme og dermed gode betingelser for et myrebo.

Orangemyren

Orangemyren er nært beslægtet med den sorte havemyre. Den er skinnende sort, og har altså ikke fået sit navn fra dens farve, men fordi den har en karakteristisk duft af appelsin, der forstærkes, hvis du maser en orangemyre mellem fingrene.

Har dit gulv eller træværk misfarvninger, kan det skyldes orangemyrens bo. Deres gange og boer er mørke på grund af en svamp, som myrerne skaber gode betingelser for.

Ved invasioner af orangemyre skal du kontakte dit forsikringsselskab og få hjælp til effektiv bekæmpelse fra professionelle.

Herkulesmyrer

Har du Herkulesmyrer, vil du kunne se det på, at det angrebne træ udhules og ødelægges fuldstændigt. 

I modsætning til de andre myrer går herkulesmyrer oftest i sundt nåletræ, der er skjult i boligens konstruktion – fx under gulve.

De er svære at lokalisere, fordi de er nataktive. Herkulesmyren findes i Nordsjælland og Nordjylland.

Arbejdermyrerne kan blive op til 14 mm lange, dronningen helt op til 20 mm lang.

Myrerne er altædende og lever derfor både af plantesafter, men kan også spise insekter og andre smådyr. 

Når en dronning har parret sig, skal den finde et sted at lægge sine æg. Dronningen graver et hul i træet og lægger æggene. Det er begyndelsen på en koloni, der efterhånden kan nå op på 3.000 individer.

Herkulesmyrerne bygger også typisk rede under gulvet, men de tiltrækkes af tørt og sundt nåletræ. De udhuler træet, som bliver ødelagt. Et angreb af herkulesmyrer kan derfor være en alvorlig sag.

Du kan ikke forbygge et angreb af herkulesmyrer. For at bekæmpe angrebet, skal myreboene lokaliseres og der skal bores hul ind til dem. Herefter kan man behandle rederne med pudring af insektmiddel. Ved man hvor myrernes indgange til boet er, kan man behandle stedet med et insektmiddel.

Skader efter herkulesmyrer er dækket af forsikringen, hvis du har insektdækning. Spørg dit forsikringsselskab.

Hvor bor myrerne typisk?

Hvert år oplever mange boligejere en hel invasion af myrer. De ses ofte først på sommeren. Senere på sommeren foretrækker myrerne at finde deres mad udendørs.

For etplanshuse er det typisk under beton- eller trægulv, at myrerne har deres bo. Derfra trænger de ind i boligen via små revner. For boliger med høj kælder kan myrerne have etableret bo tæt på kælderydervæggen og fundamentet, hvorefter de har hurtig adgang til boligen gennem små revner i kælderydervæggen.

Hvad spiser myrer?

Myrer er rovdyr. De bruger deres kraftige kindbarker og gift (myresyre) fra deres kirtler til at dræbe deres insektbytte. Ellers spiser de honningdug fra bladlus eller rodlus, eller samler nektar og saft fra planter. Og så går de efter alt sødt i dit hjem. Har du bolcher, sukker, rester af sodavand eller lign. stående fremme, kan myrerne lugte det op til 700 meter væk.

Myrer driver kvægdrift på bladlus

Myrer og bladlus lever i symbiose med hinanden. Myrerne beskytter bladlusene, og får til gengæld lov at malke overskydende sukker – honningdug – ud af bladlusen. Bladlus er gode leverandører af sukker. Når myren stryger en bladlus over ryggen med sine antenner, udskiller lusen på denne kommando sin honningdug, som myren drikker. I myrernes iver efter mere sukker har de optimeret bladlusenes betingelser, så der bliver flere af dem. Fx beskytter myrerne bladlusekolonier mod fjender; en svirrefluelarve, der forsøger at æde lusene, vil straks blive angrebet.

Kilde: Hans Joachim Offenberg, ”Myrer”.

Kan du holde myrer ude af boligen?

Du kan ikke forebygge et indtog af myrer uanset, hvor meget du end fuger langs paneler og vinduer – de skal nok komme ind alligevel. 

Men du kan ødelægge myreboet, hvis du kan finde frem til det, og lægge gift, hvor myrerne kommer ind (på brugsanvisningerne skal der stå, at midlet er godkendt til bekæmpelse af myrer og/eller krybende og kravlende insekter) og så skal du fjerne søde sager, som myrerne kan lugte langt væk. 

Myrerne elsker høje temperaturer og kommer ind for at få mad og varme.

I haven er myrer til gavn. Det kan derfor ikke anbefales, at du bekæmper myrer i haven, hvis ikke de generer dig.

Hvilke dyr spiser myrer?

Myrers naturlige fjender er bl.a. padder og småfugle. Det er derfor en god idé at gøre haven attraktiv for fjenderne, hvis du vil holde antallet af myrer nede. Du kan fx anlægge en havedam til frøer og fodre og give vand til havens fugle.