Hvad er belægninger, og hvordan bruges de i haven?

Belægninger af fx fliser, natursten og grus bruges til stier og trapper i haven, men også til indkørsler, terrasser og andre små pladser i haven.

 • Indgangen til huset
 • Stier i haven
 • Trapper i haven
 • Terrasser, indkørsler og andre pladser i haver
 • Indkørsler

Indgangen til boligen

Havegangen fra havelågen eller indkørslen op til boligen er formentlig den sti i haven, som du bruger allermest. Samtidig er indgangen til boligen det første, dine gæster oplever, når de ankommer. Begge dele taler for, at du prioriterer belægningen i indgangen højt.

Havegangen skal både se godt ud og være funktionel. Den skal være rar og sikker at gå på og have en passende bredde, når du kommer slæbende med indkøbsposer. Det er også en fordel, hvis 2 personer kan passere hinanden uden problemer. Samtidig er det rart, især for dine gæster, hvis havegangen viser vejen til hoveddøren.

Der er stort set frit valg, når det gælder materialerne til din indgangssti. Du bør dog undgå materialer, som er glatte i regn og frostvejr, fx meget glatte sten, tegl og træ.

Det er også vigtigt, at belægningen er jævn og lagt på et stabilt underlag af grus, så sten og fliser ikke kommer til at ligge skævt, så man kan snuble over dem. Hvis der er trin op eller ned, bør de også være lette at se.

Stier i haven

Stier i haven kan have en klar funktion, nemlig at bringe dig fra A til B, fx fra hoveddøren til haveskuret eller fra køkkendøren til skraldespanden. Men havestier kan også have en helt anden funktion.

De kan bugte og sno sig gennem haven på en måde, så oplevelsen er vigtigere end det at komme hurtigst gennem haven. Til den slags stier er det oplagt at vælge en belægning, der passer til havens stil. En belægning af piksten passer fx fint i den romantiske have, mens en skovsti af flis passer godt til den lidt vilde have.

Den klassiske havegang har gennem tiderne været anlagt med grus eller perlesten. Men der er mange andre muligheder, fx chaussesten, brudfliser af natursten, betonfliser eller flis. Havestier kan også være af græs på steder, hvor der ikke er for stort slid.

Trapper i haven

En trappe er en god løsning, hvis haven skråner, og der er brug for at lave en forbindelse fra et niveau til et andet. Det er selvfølgeligt muligt blot at lade selve stien eller græsplænen skråne, men når det er vådt og glat, er det lettere og mere sikkert at gå på en trappe.

Terrasser, indkørsler og andre pladser i haver

Belægninger bruges også til terrasser, indkørsler og andre pladser i haven, fx ved tørrestativet eller foran haveskuret, hvor man kan stå og lappe cykler, plante i krukker m.m.

Til terrasser og andre pladser uden tung trafik kan du bruge stort set de samme materialer som til havens stier og trapper.

Indkørsler

Når det gælder indkørsler og parkeringspladser, som skal kunne klare vægten af en eller flere biler, er der større krav - både til belægningen og til underlaget. Gruslaget under belægningen skal være tykkere og specielt beregnet til formålet. De sten/fliser, du vælger, skal også være mere solide og tykkere (mindst 8 cm). Spørg forhandleren, om belægningen er beregnet til indkørsler. Hvilke materialer kan bruges til belægninger? Der findes rigtig mange forskellige typer belægninger, der er velegnet til stier i haven.

Hvilke materialer kan bruges til belægninger?

Der findes rigtig mange forskellige typer belægninger, der er velegnet til stier i haven. De mest almindelige er:

 • Marksten/piksten
 • Granitsten
 • Andre natursten
 • Betonsten
 • Tegl/klinker
 • Granitskærver
 • Perlesten
 • Grus
 • Flis
 • Træ

Du kan enten bruge de enkelte belægninger hver for sig, eller du kan mikse materialerne, fx kan en sti af betonsten eller perlesten med en kant af chaussesten se godt ud.

Marksten/piksten

Helt almindelige sten (også kaldet piksten) kan bruges til belægninger på stier, hvis de lægges med den fladeste side opad. Den type belægninger kendes bl.a. fra gamle gårdspladser. Pikstensbelægninger er både meget holdbare og slidstærke, og de har samtidig et meget charmerende og uhøjtideligt udtryk.

Piksten har den ulempe, at de er noget ujævne og dermed svære at gå på. Borde og stole vil ofte stå og vippe lidt. Stenene kan være lidt svære at lægge, fordi de er så uens i størrelsen.

Granitsten

Granit er et meget stabilt og holdbart materiale. Til belægninger udendørs er stenene ofte bearbejdet, så de får en ru og skridsikker overflade. Granit findes i flere forskellige naturlige farver, både lyse og mørke, røde, grå og næsten kølig blå. Den største ulempe ved belægninger af granit er prisen. Granitsten er dyre og anvendes derfor ofte sammen med betonsten. Granitsten fås som:

 • Brosten
 • Chaussesten
 • Fliser af granit

Brosten giver en meget smuk belægning, som kendes fra gamle gader. Især gamle brosten har en slidt og glat overflade med et særlig flot spil i farverne. Brosten kan være svære at lægge, da de er tunge og skal bankes godt og præcist ned i gruset.

Chaussesten er en lille udgave af en brosten, som er lettere at lægge. Den bruges især til kanter, men kan også bruges til stier. Chaussesten er billigere end brosten.

Granit findes også udhugget som fliser i forskellige størrelser.

Andre natursten

Andre typer natursten kan bruges til belægninger på havestier, fx skifer og ølandssten. Nogle natursten har fra naturens side en lagdelt struktur, så de let kan kløves og dermed får en næsten plan brudflade, som er fin til belægninger. Natursten giver en meget smuk og naturlig belægning, som passer godt i mange haver.

Ulempen er, at de fleste natursten er ret dyre. De kan også være svære at lægge, fordi de enkelte sten har forskellige former og størrelser, som må passes sammen for at få en jævn belægning.

Betonfliser

Gangstier af betonfliser/sten er billige og nemme at lægge, og de fås i mange forskellige størrelser, farver og former. De har den fordel, at de har en meget jævn og ret skridsikker overflade. Til havestier, hvor der ikke kører biler, behøver fliserne/stenene ikke at være tykkere end 5 cm.

Du kan både lægge en sti af en enkelt række store, firkantede betonfliser, fx i størrelsen 50 x 50 cm, eller du kan lægge en sammensat belægning af flere, mindre betonfliser, lagt i et mønster.

Betonsten har faktisk kun en ulempe. De kan virke lidt kedelige i forhold til natursten, fordi de er mere ensartede i form og farve og derfor ikke falder helt så naturligt ind i haven som natursten. Hvis du kombinerer betonsten med natursten, får du en belægning med mere variation i farvespillet.

Tegl/klinker

Stier kan også lægges af havetegl, der er en særligt hårdt brændt mursten, som er frostsikker. Stier af tegl kan lægges i flotte mønstre og er særligt smukke i vådt vejr, hvor farverne bliver meget klare.

Ulempen er, at teglbelægninger er lidt mere tilbøjelige til at få begroninger af mos og alger end mange andre belægninger, især når de ligger under træer eller mod nord. Nogle tegltyper bliver glatte i vådt vejr. Pas på med at vælge tegl i stærkt gule eller røde farver, da de kan virke for dominerende i haven.

Skærver og perlesten

Belægningen på havestier behøver ikke være store fliser eller sten. Små sten/skærver af fx perlesten eller granit kan fint bruges. Granitskærver findes i flere forskellige farver, fx lys og mørk grå, sort og lidt varmere nuancer. Perlesten fås i forskellige størrelser, fx 4-8 mm og 10-12 mm.

Til havestier lægges skærverne eller perlestenene normalt ud i et lag på ca. 4 cm's tykkelse. Både skærver og perlesten er gode til at dræne regnvandet væk. Denne type belægning er desuden relativt billig.

Belægningen kræver lidt vedligeholdelse. Der skal indimellem fyldes et nyt lag sten/skærver på, og der kommer med tiden en del ukrudt i belægningen, som dog relativt let kan fjernes med en ukrudtsbrænder. Perlesten kan være lidt svære at gå på, fordi man synker lidt ned, men det er til gengæld en meget skridsikker belægning.

Grus

Grus er både en velkendt og billig belægning til havestier. Du bør ikke bruge almindeligt grus til havestier, men derimod stenmel. Stenmel er knuste sten, som er skarpere end almindeligt grus. Derfor binder stenmel belægningen bedre sammen og giver en mere fast og ensartet belægning. Stenmel fås i flere farver, bl.a. blåsort, lysegrå og en varm mellemgrå, som kendes fra de klassiske petanquebaner.

Grus har den ulempe, at det let kan spredes til de bede, som ligger op til stien. Det kan undgås ved at lægge en kant af sten el.lign. langs stien, som holder gruset på plads. Der kommer med tiden som regel en del ukrudt i belægningen, men det kan relativt let fjernes med en ukrudtsbrænder.

Flis

Flis - eller dækbark - findes både som træflis, barkflis og kakaoflis (et restprodukt fra produktion af chokolade). Træflis er ret lys, mens bark- og kakaoflis er mørk og derfor ser mere diskret ud i haven. Flis er blød at gå på og minder om en skovsti, kakaoflis er dog mest velegnet til bedene, fordi det bliver meget glat at gå på. Især i starten, når den lige er lagt ud, dufter den stærkt af skovbund. Stier af flis er relativt billige og passer rigtig godt som stier i naturlige, lidt vilde haver.

Du bør lægge et lag flis på mindst 10-15 cm for at undgå, at ukrudt kan bryde igennem laget. Det er også en god idé at lægge ukrudtsdug under flisen for at begrænse ukrudt. Grav evt. lidt jord væk fra stien, og læg et lag grus under flisen.

Det giver et godt dræn, så stien ikke så let bliver våd i regnvejr, og desuden forgår flisen heller ikke så hurtigt.

Vær opmærksom på, at du indimellem skal fylde mere flis på stien. Flis er ikke så god som belægning ved husets indgang, fordi den bliver våd i regnvejr, og man let slæber skidt med ind i huset. Desuden er flisen ikke så god at gå på med fine sko.

Træ

Havestier kan også laves af træ som en slags lav bro igennem haven. Belægninger af træ anvendes ikke så ofte, men giver et blødt og rart underlag med et smukt og helt særligt udtryk.

Træ, der har kontakt med jorden, forgår ret hurtigt. Derfor bør stier af træ hæves over jorden ved at sømme eller skrue dem fast i en underliggende trækonstruktion, som hviler på et lag af sten eller stolper. Det er bedst at vælge trykimprægneret træ til den del af konstruktionen, som er i kontakt med jorden, dvs. den underliggende trækonstruktion og stolperne.

Stiens overflade af brædder bør jævnligt vedligeholdes med træolie eller anden træbeskyttelse for at forlænge holdbarheden. Stier af træ kan være glatte i vådt vejr.

Hvad koster de forskellige typer belægninger?

For at give et indtryk af, hvad det koster at anlægge havestier med forskellige materialer, kommer her nogle eksempler på, hvad de enkelte materialer koster (2016-priser). Det er sikkert muligt at finde forhandlere, der sælger materialerne både billigere og dyrere end den pris, der er angivet. Priserne er opgjort pr. kvadratmeter for at gøre det lettere at sammenligne.

Belægning Pris pr. kvadratmeter

 

Barkflis (i et 15 cm lag) ca. 150 kr.

 

Granitskærver og perlesten ca. 30-50 kr.

 

Betonfliser og herregårdssten ca. 75-125 kr.

 

Marksten/piksten ca. 400-500 kr.

 

Granitsten (chaussesten, brosten og granitfliser) ca. 500-600 kr.

 

Oven i prisen for belægningen skal du lægge udgifter til grus, levering, leje af udstyr og evt. bortkørsel af jord. Derudover kommer evt. udgiften til at få anlagt stien af en brolægger eller anlægsgartner, hvis du ikke selv kan gøre det.

Det er ikke muligt at give et bud på, hvad det koster at få anlagt en havesti - det afhænger nemlig helt af den konkrete opgave. Så her må du indhente et eller gerne flere tilbud på opgaven hos en brolægger eller anlægsgartner. Som hovedregel kan du dog regne med, at det er billigst at få anlagt en sti med store betonfliser, grus og perlesten/skærver, mens det er væsentligt dyrere at få anlagt en sti med piksten eller andre natursten med en uensartet form.