Hvornår er det en god idé at etablere trapper i haven?

En trappe er en rigtig god løsning, når haven skråner, og der er brug for at forbinde dele af haven, som ligger i forskellige niveauer. Selvom det kan være både smukt og hyggeligt med havestier, der skråner, kan den slags stier være både besværlige og glatte at gå på - især i vådt vejr og frost. Derfor er en trappe ofte at foretrække.

Hvis haven skråner jævnt igennem haven, er det bedre at samle flere trin i én trappe, end at have enkelte trin spredt ud her og der langs en sti. Den slags småtrin ser man måske ikke lige, og så er der risiko for at falde.

Hvilke materialer kan bruges til trapper i haven?

Trapper i haver er normalt udført enten af træ eller sten.

Trapper af træ

Trapper af træ bygges op omkring en trækonstruktion, som trinene bliver skruet fast til. Dybden på trappens trin bestemmes ofte af bræddernes bredde, men trinenes trædeflade bør dog være mindst 33 cm i dybden. Det er vigtigt, at trappens trækonstruktion er solid og stabil, og at den hviler på et fast fundament af enten stolper eller fliser.

Der findes mange forskellige træsorter, der kan bruges til trapper udendørs. Både udenlandske træsorter som fx teak, ipé og sibirisk lærk og danske træsorter som gran, robinie og eg kan holde længe i det danske klima, især hvis de behandles med træbeskyttelse. Til den del af konstruktionen, som har kontakt med jorden, er det bedst at bruge trykimprægneret træ af en god kvalitet.

Trapper af sten

Trapper af betonsten eller granit er meget holdbare, under forudsætning af at underlaget under trappen er lavet rigtigt. Stenene må f.eks. ikke ligge og vippe, så de knækker. Det er derfor vigtigt at være omhyggelig med anlægsarbejdet, bl.a. ved at grave ud under trappen, så der både er plads til bundsikringsgrus og stabilgrus. Der er mange muligheder for at skabe en smuk trappe ved at lege med mønstre eller andre detaljer i belægningen. Det kan fx være ved at lægge en bort af chaussesten eller mindre betonsten som kant omkring en belægning af betonfliser. Ved at mikse natursten og betonsten kan du både skabe en mere spændende belægning og samtidig økonomisere med de dyre natursten.

Andre tips om trapper i haven

  • Udendørs trapper bør være mindre stejle end indendørs trapper. Hvis trinets dybde fx er 33 cm, bør trappetrinets højde maksimalt være 15 cm.
  • Alle trappens trin bør have en lille hældning, så regnvandet kan løbe af. Ellers går det ud over trappens holdbarhed. Våde trætrapper får lettere råd og svamp, mens stentrapper kan få frostsprængninger om vinteren, hvis vandet bliver liggende på trappetrinene. Desuden er våde trapper mere glatte både i vådt vejr og frostvejr.
  • Man kan være tilbøjelig til kun at tænke på trappens trin, når man planlægger en trappe. Men der er mange andre detaljer, der har betydning for, om en trappe er vellykket, fx trappens rækværk eller beplantningen langs trappen, der er afgørende for at få et smukt resultat. Husk, at trappen også skal være køn at kigge på nedefra og fra siden.