Med Videncentret Bolius' beregner får du et overblik over, hvor meget du får udbetalt efter skat og provision ved udleje af en del af eller hele din lejlighed gennem Airbnb. Beregneren er møntet på korttidsudlejning, som typisk finder sted på dags- og ugebasis.

Beregner tager udgangspunkt i de nye regler for udlejning, som omfatter et fast bundfradrag på 29.300 kr. i 2020. Frem til og med 2020 har du alternativt muligheden for at benytte dig af de gamle regler, som omfatter et bundfradrag på 1,33 procent af ejendomsværdien for ejerboliger og to tredjedele af huslejen/boligafgiften for lejere eller andelshavere.

Hvis du ved korttidsudlejning efter 2020 fortsat ønsker af gøre brug af det høje bundfradrag på 29.300 kr., skal udlejningen finde sted gennem et bureau, som indberetter lejeindtægten til Skattestyrelsen. I modsat fald vil du kun opnå et bundfradrag på 11.500 kr. (2020).

Ønsker du at udleje et værelse ud på normale vilkår, kan du fortsat benytte de gamle regler, selvom udlejningen ikke finder sted gennem et bureau.

For ikke at falde ind under begrebet korttidsudlejning, så skal værelset eller hele boligen være udlejet til den samme person i en sammenhængende periode på mindst fire måneder.

Beregn din indtægt ved Airbnb-udlejning

Se beregnerens forudsætninger her

  • Bundfradrag udgør 28.600 kr.
  • 60 procent af den overskydende lejeindtægt beskattes som kapitalindkomst
  • Et servicegebyr på 3,1 procent bliver fratrukket lejeindtægten som Airbnb-provision