Med Videncentret Bolius' beregner får du et overblik over, hvor meget du får udbetalt efter skat og provision ved udleje af en del af eller hele din lejlighed gennem Airbnb. Beregneren er møntet på korttidsudlejning, som typisk finder sted på dags- og ugebasis.

Beregner tager udgangspunkt i skattereglerne for korttidsudlejning, som omfatter udlejning af værelser i en sammenhængende periode på under fire måneder.

Vedudlejning gennem et godkendt bureau opnår du et bundfradrag på 30.300 kr. (2022), hvorefter du betaler skat af 60 procent af beløbet over bundfradraget.

Ønsker du at udleje et værelse ud på normale vilkår, gælder der nogle andre regler. For ikke at falde ind under begrebet korttidsudlejning, så skal værelset  være udlejet til den samme person i en sammenhængende periode på mindst fire måneder.

 

Beregn din indtægt ved Airbnb-udlejning

Se beregnerens forudsætninger her

  • Bundfradrag udgør 30.300 kr.
  • 60 procent af den overskydende lejeindtægt beskattes som kapitalindkomst
  • Et servicegebyr på 3,1 procent bliver fratrukket lejeindtægten som Airbnb-provision