Lejer du et værelse eller en hel lejlighed ud gennem udlejningstjenesten Airbnb, behøver du ikke længere bekymre dig om skatten. Airbnb, hvor du kan leje en privat bolig eller selv sætte din bolig til leje i kortere tid, er efter længere tids pres fra skattemyndighedernes side blevet mør og er nu indforstået med, at indberette udlejernes indtægter til SKAT fra og med 2019.

Til gengæld får udlejerne ret til at udleje deres bolig i op til 70 dage årligt uden kommunalbestyrelsens samtykke. Som indehaver af en ejer-, andels- eller lejebolig skal du dog fortsat have grønt lys i vedtægterne eller tilladelse fra ejeren af udlejningsejendommen for at kunne leje boligen ud til andre.

Samtidig er skattefradraget ved udlejning af helårsboliger blevet forenklet til 28.600 kr. årligt. For lejeindtægter over 28.600 slipper du som udlejer med at betale skat af 60 procent af den overskydende indkomst.

Nye regler gælder kun ved automatisk indberetning

De nye regler for beskatning af lejeindtægter er indeholdt i en aftale, der har til formål at sikre beskatning af indtægter, der stammer fra de såkaldt deleøkonomiske tjenester som bl.a. Airbnb. Aftalen er vedtaget af bredt flertal i folketinget bestående af regeringspartierne, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre.

Et hovedelement i aftalen fra den 15. maj 2018 er, at indtægter fra en deleøkonomiske tjeneste som eksempelvis Airbnb opnår en lempelig beskatning, hvis udbyder af tjenesten automatisk indberetter brugernes indtægter til SKAT. 

Dermed sikrer aftalen, at skattevæsenet ikke går glip af skatteindtægter, fordi brugerne ”glemmer” at indberette deres indtægter til SKAT.

Skatteaftale med Airbnb er den første i verden

Ifølge Skatteministeriet er Danmark givetvis det første land i verden, der indgår en sådan samarbejdsaftale med Airbnb, der er den klart største spiller på det deleøkonomiske boligudlejningsmarked.

Derfor glæder det skatteminister Karsten Lauritzen (V), at Airbnb har givet tilsagn om et godt og konstruktivt samarbejde med de danske skattemyndigheder.

- Vi ønsker en blomstrende deleøkonomi i Danmark, hvor udlejere kan tjene et rimeligt skattefrit beløb på at stille deres bolig til rådighed. Og lejere nemt og enkelt kan finde en lejlighed til weekendturen i København eller et sommerhus på vestkysten. 

- Men det er en forudsætning, at der er styr på skattebetalingen. Derfor er det gode nyheder, at det er lykkedes at indgå et samarbejde med Airbnb, der betyder indberetning af alle indtægter til skattevæsenet og dermed afregning af den rigtige skat. Det er en aftale, jeg er meget stolt af, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Udlejere via Airbnb slipper billigt i skat

Med aftalen vil de fleste udlejere af et privat værelse eller en hele lejlighed gennem Airbnb kun skulle betale en relativ beskeden skat. 

Videncentret Bolius har regnet på et eksempel, hvor en boligejer/lejer udlejer sin lejlighed til 750 kr. i døgnet i de maksimale 70 dage om året. Efter udlejningsprovision på 3 procent til Airbnb giver det en indtægt på 50.925 kr.

De første 28.600 kr. er skattefri i kraft af bundfradraget. Derefter resterer der 22.325 kr. til beskatning. Imidlertid bliver kun 60 procent af den indkomst, der overstiger bundfradraget på 28.600 kr., beskattet som kapitalindkomst, hvilket i det her tilfælde udgør 13.395 kr.

Med en skattesats på 33,6 procent bliver den samlede skatteregning på 4.501 kr. svarende til 8,8 procent af indtægten fra Airbnb.

Beregn din indtægt ved Airbnb-udlejning

Se beregnerens forudsætninger her

  • Bundfradrag udgør 31.200 kr.
  • 60 procent af den overskydende lejeindtægt beskattes som kapitalindkomst
  • Et servicegebyr på 3,1 procent bliver fratrukket lejeindtægten som Airbnb-provision
  • Beregner tager ikke højde for udlejningningsindtægter højere end 50.000 over 12 måneder. I den situation skal du betale moms af lejeindtægten

Først automatisk indberetning i 2019

Den deleøkonomiske aftale er endnu ikke udmøntet i en lov. Men ifølge Skatteministeriet vil der umiddelbart efter Folketingets åbning i oktober 2018 blive fremlagt et lovforslag, der ventes vedtaget inden årsskiftet.

Aftalen gælder fra og med 2018, hvor brugerne af dele økonomiske tjenester frit kan vælge mellem at benytte sig af de eksisterende eller de nye regler. Men ifølge Skatteministeriet vil indtægter fra Airbnb dog først blive indberettet til SKAT fra og med 2019.

Overgangsordning frem til 2021

De aktuelle regler for beskatning omfatter ifølge Skatteministeriet en overgangsordning frem til 2021, hvor det eksisterende fradragsregler stadig vil være gældende. Efter de eksisterende regler har udlejer et bundfradrag på 24.000 kr. eller 1,33 procent af den senest offentlige vurdering. 

Af lejeindtægter over bundfradraget, betaler udlejer imidlertid skat af hele lejeindtægten og ikke kun de 60 procent som den nye aftale foreskriver. I langt de fleste tilfælde vil det derfor være økonomisk mest fordelagtigt at benytte sig af nye regler, hvor beskatningen er langt mere lempelig.