Spørg Bolius

Lejer værelser ud til studerende - hvad betyder de nye skatteregler for mig?

Hej Bolius

Jeg langtidsudlejer nogle værelser i mit hus, hvor jeg selv bor. Det er typisk PhD studerende, som lejer i 3, 6, 12 eller 18 måneder, ja en enkelt bor her på ubestemt tid, på en lejekontrakt. Skal det virkelig ske gennem et bureau, som ikke laver noget i den forbindelse men blot forhøjer prisen for lejeren. Og f.eks. Airbnb er slet ikke gearet til langtidsudlejning. Annonceringen foregår typisk via en boligportal.

Og hvad med allerede indgåede lejeaftaler. Skal de opsiges og ind under et bureau, for at jeg kan få det fulde fradrag?

mvh Erik K

Hej Erik K

I 2020 fortsætter du blot som hidtil og kan benytte den traditionelle metode med et bundfradrag på 1,33 procent af vurderingen eller mindst 24.000 kr.  Metoden er beskrevet i Ligningslovens § 15 P (LL § 15 P). Metoden indebærer, at du kun skal betale skat af den del af lejeindtægten, der overstiger bundfradraget. Indtægten beskattes som kapitalindkomst med en skattesats på mellem 25 og 42 procent.

Alternativt kan du benytte dig af den nye metode, som giver et bundfradrag på 29.300 kr. Metoden er beskrevet i Ligningslovens § 15 Q (LL § 15 Q). For at anvende den nye metode i 2020 er det ikke noget krav, at du benytter dig af et bureau, der indberetter lejeindtægten.

Fra 2021 bliver sagen lidt mere langhåret. Skattevæsenet opererer fortsat med to ovenfor nævnte metoder. Men fremover kan reglerne i LL § 15 P kun benyttes ved langtidsudlejning. Ifølge skattevæsenets juridiske vejledning,

”C.H.3.4.1.1.1 Opgørelse af den skattepligtige indkomst efter LL § 15” skal langtidsudleje forstås som ”udlejning eller fremleje af en del af værelserne i bolig til beboelse eller som udlejning eller fremleje af hele boligen en del af indkomståret til beboelse i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder og til den samme person/personer”.

Reglen betyder, at udlejere, der udlejer en bolig en del af året, eller som udlejer værelser i en sammenhængende periode på under 4 måneder, fra og med 2021 ikke længere kan anvende reglerne i § 15 P.

I stedet skal indtægten fra de tidsmæssigt korte lejemål beskattes efter reglerne i LL § 15 Q, hvor bundfradraget i 2020 udgør 29.300 kr. ved udlejning gennem et bureau, som indberetter af lejeindtægten til skattevæsenet. Udlejer du uden om et bureau, falder bundfradraget til 11.500 kr.

Du finder den juriske vejledning her mens ligningsloven kan hentes på Retsinformation.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert

Aktuelt på forsiden