Hårdt pressede træbriketter er et populært alternativ til almindeligt brænde, bl.a. fordi de fylder mindre og har et lavt fugtindhold på mellem 6 og 10 procent. Det betyder, at du kan fyre uden at bekymre dig om, hvorvidt dit brænde er tilstrækkeligt tørt.

Hvad er en træbriket?

En træbriket er en form for biobrændsel, der typisk fremstilles af overskydende biprodukter fra savværker og andre virksomheder i træ- og møbelindustrien, fx sav- og høvlspåner eller savsmuld. Nogle træbriketter støbes i et stykke, mens andre formes med et lufthul i midten, der gør briketterne mere brændbare i brændeovne og pejse med dårlig ventilation.

For at fremstille en træbriket udsættes savsmuldet eller høvlspånerne for ekstrem varme, hvilket får træet til at frigive en naturlig lim, der binder materialet sammen. Samtidig komprimeres træmassen, så det færdige produkt til sidst kun udgør 10 procent af den oprindelige volumen, når træbriketterne er kølet ned. Komprimeringen betyder desuden, at træbriketterne brænder længere end andre træbrændsler.

Træbriketter er miljøvenlige, fordi de ikke afgiver flere drivhusgasser end træet havde gjort, hvis det ikke var blevet omdannet til briketter. Briketterne fremstilles desuden af affald, som ellers var blevet smidt ud.

Er der kvalitetsforskel på træbriketter?

Hvis træbriketter skal varme optimalt, skal de være af god kvalitet.

Og der kan være stor kvalitetsforskel på briketter. Nogle briketter brænder dårligt, og det giver en dårligere varmeøkonomi. Andre briketter lugter kemisk ved afbrænding eller smuldrer let, hvilket kan medføre ekstra rengøringsarbejde i stuen.

Hvad består en god træbriket af?

Ideelt består en god træbriket af rent, tørt aske- eller løvtræ, der brænder præcist som et stykke brænde af samme træsort.

Det kan være en fordel at vælge en træbriket, der kan brækkes i flere stykker, hvis du vil være sikker på, at briketterne kan være indeni lige netop din pejs eller brændeovn.

Hvad kendetegner en dårlig træbriket?

Svulmer, smuldrer og giver meget aske. Hvis det anvendte træmateriale er for finkornet, og fugtmængden i træet for høj, bliver briketten ikke presset godt nok. Det betyder, at briketten svulmer og derfor smuldrer let, ligesom briketterne brænder hurtigt og efterlader mere aske

Dårligt materiale. Nogle af de billigste træbriketter fremstilles i de tidligere østbloklande, hvor de ikke alle steder går op i, hvor det anvendte træmateriale stammer fra. Hvis træspånerne fx stammer fra en møbelfabrik, hvor man ukritisk fejer revl og krat op fra gulvet og smider det i pressen, kan der fx være melaminrester og MDF i briketten

Er det farligt at fyre med dårlige træbriketter?

Der kan dannes giftige forbindelser i form af røgpartikler ved afbrænding, hvis der er for mange urene materialer i træbriketten. De kan slippe ud i dit hjem, hvis der kommer røg ud under optænding, eller når du åbner ovnen for at lægge ekstra brændsel på.

Røgpartiklerne trænger ned i lungerne, hvor de kan sætte sig fast eller ryge tilbage op i svælget og ud i blodet via mavesækken.

Ifølge Miljøstyrelsen er der fundet sammenhæng mellem høje koncentrationer af partikler i lungerne og øget forekomst af hjertekarsygdomme og luftvejslidelser, primært blandt ældre og personer, der i forvejen lider af luftvejs- eller hjertekarsygdomme.

Hvordan kan du undgå dårlige træbriketter?

En god træbriket skal føles robust og ikke lugte dårligt, men vær opmærksom på, at du som regel ikke se eller lugte, om du står med en god eller dårlig træbriket mellem hænderne, før du har pakket den ud.

Hvis der en beskrivelse af træbriketterne, bør du vælge briketter, der er fremstillet af rent, relativt groft savsmuld, høvlspåner eller knust træ, der sættes under en trykkraft på op til 2 tons pr. kvadratcentimeter.

Følg ellers disse råd:

  • Pas på billige briketter. Vær særlig på vagt over for de billigste træbriketter. Køber du alligevel et parti billige træbriketter, så nøjes med at købe en mindre mængde, så du kan se, hvordan briketterne brænder i din pejs eller brændeovn.
  • Brug din lugtesans. Hvis der breder sig en lugt af brændt lim og lak, når du tænder op, er det tegn på, at briketten ikke består af rent træ. Smuldrer briketten, giver den også dårligere forbrænding.