Se billeder af MiniCO2-huset ude og inde

MiniCO2 Typehuset er ét af seks huse i Realdania By & Bygs udviklingsprojekt, "MiniCO2 Husene".

Projektet omfatter i alt seks parcelhuse, som hver især illustrerer forskellige aspekter af, hvordan man kan reducere CO2-udledning. MiniCO2 Typehuset er det sidst byggede i rækken, som samler erfaringer, resultater og konkrete CO2-reducerende tiltag fra de fem første huse.

Huset er bygget i 2014 og strækker sig over 157 m2 i ét plan med central entre/gang, soveværelse med walk in-closet, spisestue, opholdsstue, åbent køkken, to bad/toiletter og tre værelser.

MiniCO2 Husene

 • Det Foranderlige Hus
  Dette hus skal vise betydningen af ’fleksibilitet og foranderlighed’, dvs. hvor meget CO2, der kan spares, hvis et hus på forhånd er designet og indrettet til, med et minimalt materialeforbrug, at kunne håndtere de skiftende behov og krav, som en familie typisk stiller til et hjem gennem livet. Læs mere her
 • Upcycle House
  Dette hus skal vise betydningen af ’genbrug og upcycling’, dvs. hvor meget CO2, der kan spares, når der primært anvendes genbrugsmaterialer og upcyclede materialer til opførelsen. Læs mere her
 • De to Vedligeholdelsesfri Huse
  Disse huse skal vise betydningen af ’vedligehold og levetid’, dvs. hvor meget CO2, der kan spares ved ikke at skulle vedligeholde et hus i de første 50 år. De to huse opføres til en levetid på 150 år, hvilket svarer til 2-3 gange levetiden for et almindeligt enfamiliehus. Det ene hus opføres af traditionelle materialer, som har været afprøvet gennem århundreder. Det andet hus bygges af dagens og morgendagens materialer. Læs mere her
 • Kvotehuset
  Dette hus skal vise betydningen af ’beboeradfærd og forbrugsmønstre’, dvs. hvor meget CO2, der kan spares, når beboernes adfærd støttes og hjælpes af gennemtænkt design, teknologi og ikke mindst af en kvote - en slags budgetkonto - der ved hjælp af monitorering og feedback sætter et klart, reduceret mål for den mængde af CO2, som beboerne udleder pr. måned. Læs mere her

MiniCO2 Typehuset

Bygherre: Realdania Byg A/S

Beliggenhed: Nyborg, Danmark

Arkitekt: Luplau Poulsen 

Bygherrerådgiver: Kuben Management

Entreprenør: Benée Huse

Videnspartnere: Statens Byggeforskningsinstitut – AAU, Ytong, Inventilate.

Realdania By & Byg

 • Ejendomsselskabet Realdania By & Byg A/S er et datterselskab af Realdania - ligesom Videncentret Bolius.
 • Dets formål er at opbygge og formidle en samling af gode eksempler på byggestil og arkitektur fra forskellige tidsperioder og forskellige egne i Danmark.
 • Realdania By & Byg fungerer således som Realdanias kompetencecenter inden for området "udvikling og bevaring af ejendomme".

Læs mere om Realdania By & Byg her