Spørg Bolius

Branddør mod integreret carport

Mit hus er bygget i 2010 ud fra reglerne i BR-S 98. 2 indgangsdøre er placeret så de vender mod integreret carport. Jeg har hørt at dette ikke er godt nok i forhold til nuværende byggevejledning, hvor der er krav om at det skal være branddøre. Var dette også et krav i 2010 ud fra daværende bygningsreglement? Hvis det var ok i 2010, vil det så give en anmærkning i en tilstandsrapport i dag?

På forhånd tak

Der var i denne byggeperiode umiddelbart ikke så meget fokus på problematikken med brandkrav for døre/vinduer vendende mod integrerede carporte.

Det er sandsynligt at du vil få en anmærkning i tilstandsrapporten, da denne kigger på risici, ex for personskade, og ikke nødvendigvis på ulovligheder iht et specifikt reglement.

Bilag 5 - Brandeksempler i enfamiliehuse (BR2008) beskriver således: 

For garager, udhuse eller teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester, som sammenbygges eller ligger nærmere end 1,0 m fra enfamiliehuset, anses funktionskravet opfyldt, når bygningerne adskilles fra enfamiliehuset med bygningsdele udført mindst som bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30]. Bygningsdelen bør føres op i tæt forbindelse med den yderste tagdækning. Eventuel dør bør udføres mindst som dør klasse EI2 30-C [BD-dør 30].

I BRS98 er angivet i 4.3.1 Eksempler på enfamiliehuse, hvor kommunalbestyrelsen kan stille yderligere krav, er enfamiliehuse med integreret garage, carport, udhus m.v.,

Og i 11.4.2 Er ovennævnte en garage el­ler et udhus, som sammenbygges eller ligger nærmere end 1,0 m fra enfamiliehuset, skal byg­nin­gerne dog adskilles fra enfamiliehuset med bygningsdele udført mindst som bygningsdel klasse EI 30 [BD-byg­ningsdel 30]. Bygningsdelen skal føres op i tæt forbindelse med den yder­ste tag­dækning. Eventu­el dør skal ud­føres min­dst som dør klasse EI2 30-C [BD-dør 30].

Begge reglementer angiver kravet, hvorfor det må være en forseelse da bygningen blev opført/tilladelsen givet. Medmindre der er anvendt BD30 døre med brandglas. 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Christina Schjervig, fagekspert

Aktuelt på forsiden