Hvilke byggematerialer passer til ældre huse?

Udvalget af byggematerialer er eksploderet siden 1960, hvilket betyder, at du bør være lidt varsom i valget af byggematerialer, når du skal ombygge eller renovere et ældre hus.

Vi er vant til at tro, at hvad der er nyt, er godt. Men sådan er det ikke altid i forhold til byggematerialer. Nye byggematerialer kan være direkte ødelæggende for et gammelt hus.

Grunden til dette er at de nye materialer ikke nødvendigvis kan arbejde sammen med husets oprindelige materialer.

Byggematerialer reagerer på både kulde, varme og fugt. Mange nutidige produkter af plastik kan ikke optage og afgive fugt, ligesom fugt ikke kan transporteres gennem dem. Det kan være katastrofalt for et hus, hvis alle materialer ikke arbejder sammen.
 

Overvejelser, når du vælger materialer til ældre huse

Hvis du er ejer af et ældre hus (fra før 1930), som trænger til istandsættelse eller ombygning, er det en god idé at prøve at se på dit hus på samme måde, som en arkitekt eller anden rådgiver ville gøre det.

  • Hvordan er husets arkitektur?
  • Hvad er huset lavet af?
  • Hvilke materialer vil kunne passe til mit hus?

Langt hen ad vejen kan du sagtens bygge videre, renovere og bygge om uden problemer, da mange af de materialer, huset er bygget af, stadig findes.

Center for Bygningsbevaring har igennem mange års praktiske erfaringer og forskningsprojekter oparbejdet en specialiseret viden om ældre byggeteknik, traditionelle byggematerialer og håndværksmetoder.

Du kan finde anvisninger for udførelse på centrets hjemmeside, ligesom du kan læse om materialer og deres særlige egenskaber.

Anvisningerne er skrevet af arkitekt Søren Vadstrup, der også er forfatter til bogen "Huse med sjæl". Ifølge Søren Vadstrup er der fem hovedprincipper for nænsom bygningsbevaring, dvs. ombygning og renovering af ældre huse:

  1. Den arkitektoniske helhed
  2. Reparation frem for udskiftning
  3. At bevare slid og patina
  4. At bruge traditionelle materialer, konstruktioner og håndværksmetoder
  5. Kvalitet frem for kortsigtet økonomi

Søren Vadstrup mener, at det første punkt, den arkitektoniske helhed, er det vigtigste.

Vadstrups anvisninger er med i Kulturarvsstyrelsens "Information om Bygningsbevaring", som du kan finde på kulturstyrelsens hjemmeside www.kulturarv.dk.

Her kan du også finde en database med beskrivelser af 135.000 bevaringsværdige og fredede bygninger i Danmark samt basisoplysninger for næsten alle danske bygninger.

I databasen kan du, hvis dit hus er med, se, om der er foretaget en vurdering af din boligs bevaringsværdighed (SAVE-karakter), og måske få informationer om, hvordan sagkyndige har vurderet bygningens arkitektoniske og kulturmiljømæssige værdi, originalitet, nuværende tilstand m.m.

"Et ældre hus har fra starten udgjort en gennemtænkt arkitektonisk og byggeteknisk helhed. Inden man går i gang med at renovere, bør man have en overordnet idé, der harmonerer med husets alder, arkitektur og kulturhistorie, så vedligeholdelse ikke bliver noget misk-mask."

Kilde: Søren Vadstrup

Der er jf. Kulturstyrelsen omkring 355.000 bevaringsværdige huse og 9.000 fredede huse i Danmark, og hvis din bolig er en af dem, kan du i visse tilfælde få tilskud til istandsættelse. Det afhænger af, om din kommune har valgt at deltage i en ordning for istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.

I den forbindelse har Socialministeriet udgivet en gratis håndbog om ombygning og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.

Den hedder "Bevaringsværdige bygninger - Sikring af bevaringsværdier", og den kan være nyttig læsning for alle, der vil istandsætte et ældre hus - også selvom den pågældende bygning ikke er udpeget som bevaringsværdig.

Du kan finde den som PDF-fil her

Hvis du stadig er i tvivl om valget af byggematerialer, vil det være klogt at alliere dig med en bygningsteknisk rådgiver og/eller en arkitekt. Der findes lister på hjemmesiden bygningsbevaring.dk over rådgivere (arkitekter, ingeniører mv.), som har erfaring med bygningsbevaring.

Hvilke love og regler er der for materialer til ældre huse?

Inden du går i gang med at ændre på dit ældre hus, skal du sikre dig, at du overhovedet må gøre det, du gerne vil.

Hvis dit hus er i kategorien fredet eller bevaringsværdigt, eller hvis huset er omfattet af en bevarende lokalplan, kan der være visse regler for, hvordan og med hvilke materialer du må sætte det i stand.

Det kan blive dyrt at skulle lave tingene om, hvis du fx har fået nyt tag i nye materialer, og det så viser sig, at lokalplanen kræver, at alle huse skal have røde vingeteglsten på taget.

Din kommune kan fortælle dig, om der er særlige lokalplaner for dit boligkvarter.

Skal du altid vælge traditionelle materialer til et ældre hus?

Hvis du er i tvivl, bør du som ejer af et ældre hus altid vælge traditionelle materialer til dine renoveringer og ombygninger frem for nye typer materialer.

Dermed ikke sagt, at du ikke kan bruge nye moderne materialer. Du skal bare vide, hvad du gør.

Drejer det sig om indretning, møbler og andet inventar, er der ikke noget til hinder for at bruge nye og moderne produkter, da disse elementer ikke har nogen indflydelse på husets konstruktion og bygningsteknik. Du kan fx godt sætte en bordplade af corian (et meget hårdt plastprodukt) op i dit køkken eller bad, for det er en ting, der kan skiftes ud, og som ikke har nogen konstruktiv, bygningsteknisk indvirkning på huset.

Overordnet kan man sige, at hvis det drejer sig om renovering af huset, bør du holde dig til traditionelle byggematerialer.

Hvis du overvejer at bruge nye materialer, bør du alliere dig med en rådgiver, hvis du vil sikre dig, at det ikke gør mere skade end gavn på dit hus.

Hvad risikerer du ved at vælge forkerte materialer?

I værste fald kan du risikere at ødelægge hele eller dele af dit hus. Hele huset forstået på den måde, at det, du har fået lavet på huset, kan komme til at koste dig dyrt, hvis du efterfølgende skal fjerne det "forkerte" og derefter forsøge at reetablere, hvad der var engang.

Dele af huset forstået på den måde, at fx en forkert opbygning af tagkonstruktionen i forbindelse med et nyt tag og en efterisolering kan ende med, at dele af tagkonstruktionen rådner eller udvikler svamp på grund af fx manglende udluftning, som konstruktionen ellers kræver.

Derfor er det i det lange løb ofte dyrere at spare ved at bruge billigere moderne løsninger end ved at bruge traditionelle velkendte. Derudover er det ikke besværet værd at spare på materialerne og vælge de billige løsninger, når de oprindelige materialer, rigtigt brugt, holder meget længere. Det er altid vigtigt, at arbejdet bliver udført håndværksmæssigt korrekt.