Passer huset til dig, eller skal det bygges om? 

Mange ældre huse er indrettet på en helt anden måde end det, der i dag er behovet hos mange boligejere. I dag vil de fleste gerne have store, lyse rum, en god sammenhæng mellem rummene, stort køkken-alrum og gerne flere badeværelser. 

Den slags krav har mange ældre huse svært ved at leve op til, hvis de ikke allerede har været igennem en modernisering. Oprindeligt er de fleste ældre huse indrettet med små rum, som blev opvarmet med kakkelovn placeret centralt i huset, et mindre køkken, hvor der kun var plads til én husmor eller husholderske, og ét lille badeværelse langt under moderne standard. 

Byg om 

Hvis drømmehusets indretning ikke umiddelbart passer til dine behov, kan du vælge at bygge det om. En arkitekt kan vurdere de konkrete muligheder - både byggeteknisk og funktionelt - og på basis af det hjælpe dig med at finde frem til den bedste løsning og give dig et overslag over, hvad ombygningen vil koste. 

Lev med huset, som det er 

Du kan selvfølgelig også vælge at købe huset, selvom det ikke lige passer til forestillingen om moderne livsstil med køkken-alrum og spabadeværelse. Måske har huset andre kvaliteter, som du sætter højere. 

Det kan af være hensigtsmæssigt at lære huset at kende, fx ved at bo der et år, og finde ud af hvordan man bruger huset gennem de forskellige årstider, for på den måde at sikre, at den ombygning du foretager tager højde for de kvaliteter ved huset og indretningen som man måske ikke opdager med det samme.

Må du bygge et gammelt hus om efter dine ønsker?

Inden du køber et ældre hus, som du har tænkt dig at bygge om, skal du undersøge, om der er begrænsninger for, hvad du må lave om ved huset. Huset kan være fredet eller bevaringsværdigt. Eller kommunen kan have vedtaget en lokalplan for området, der sætter begrænsninger for, hvad der må bygges til og ændres ved huset, og fx hvilke materialer og farver, du må bruge i den forbindelse. Der vil ofte være en lokalplan, hvis huset ligger i et område med gamle bevaringsværdige eller fredede huse. På Kulturarvsstyrelsens hjemmeside om fredede og bevaringsværdige bygninger kan du se, om det hus, du har i kikkerten, er blandt de ca. 135.000 bevaringsværdige og fredede bygninger i Danmark. 

Hvis huset er fredet

Hvis det hus, du påtænker at købe, er fredet, vil der være meget strenge krav til, hvordan du skal istandsætte og vedligeholde det.  En fredet bygning må ikke ændres eller bygges om,  uden at der er givet særlig tilladelse fra fredningsmyndigheden. 

Hvis huset er bevaringsværdigt

Hvis huset er bevaringsværdigt, vil der normalt være krav til den udvendige vedligeholdelse, så huset bevarer udseendet og stilen fra den periode, hvor det er bygget. Hvor strenge kravene til bevaringsværdige huse er, varierer fra kommune til kommune. Men det betyder, at kommunen har mulighed for at vurdere ansøgninger om selv små ændringer, som du ellers normalt frit kan bygge om og ændre ved huset, hvis det ikke er bevaringsværdigt. 

Hvilke fordele og ulemper er der ved at eje et ældre hus?

Ældre huse er bygget i en anden tidsalder og af andre materialer end nye huse. Det har både fordele og ulemper:

  • Gamle huse kan have en charme og atmosfære og en fornemmelse af historiens vingesus over sig, som kan være en værdi i sig selv, hvis du drømmer om at eje et ældre hus.
  • Fordi ældre huse ikke er så tætte og velisolerede, koster det tit meget at varme dem op om vinteren. Der kan være mange penge at spare ved at efterisolere. Men husk, at når du efterisolerer et ældre hus, skal det gøres byggeteknisk korrekt, da der ellers er risiko for kondens og fugtskader. - Nogle af materialerne i ældre huse har en længere holdbarhed end tilsvarende nutidige materialer, hvis de løbende vedligeholdes. Det gælder bl.a. gamle trævinduer og tagsten.
  • Ældre huse har nogle typiske problemer, som hænger sammen med byggeteknikken på den tid, de er opført og de materialer der fandtes, da de blev bygget. Problemerne kan også skyldes, at man brugte nogle rum huset på en anden måde end de som regel bliver brugt på i dag. Fx blev kældre bygget til opbevaring af kul og koks og ikke til ophold, så i forhold til nutidig brug af huset kan fugtige kældre være et typisk problem i ældre huse.

Når du er ude at kigge på et ældre hus, som du overvejer at købe, skal du være ekstra opmærksom på de generelle problemer, der beskrives som ”OBS Punkter” i hustypebeskrivelsen, der er et bilag til Tilstandsrapporten.

Holder et ældre hus sin værdi i fremtiden?

Om et ældre hus bevarer sin værdi i fremtiden afhænger af udviklingen og tidens mode. Men det afhænger også af, hvordan huset bliver behandlet. Huset skal selvfølgelig passes godt, så det ikke forfalder. Når du renoverer eller bygger et gammelt hus om, er det vigtigt, at du respekterer de metoder og materialer, der er brugt i det oprindelige hus. På den måde kan du bevare mest muligt af husets karakter og arkitektoniske værdi, når du sætter det i stand eller laver en til- eller ombygning.