Spørg Bolius

Byggeretspris.

På min ejendomsvurdering optræder udtrykket byggeretspris, og tilhørende beløb er sat til 80.000 kr.

Der er tale om et fritidshus, beliggende på en grund bestående af to sammenhængende matr. nr. Den ene matrikel rummer fritidshuset, så den er bebygget. Den anden matrikel ligger hovedsagelig i landzone, så den kan næppe bebygges. Har myndighederne lavet en fejl, eller har jeg misforstået nudtrykket byggeretspris?

Gorm K.

Hej Gorm K.

Det kan jeg ikke sige dig konkret - du skal henvende dig til kommunen på borgerservice hvis du mener ejendomsvurderingen er foretage på basis af forkerte oplysninger.
En byggeretspris er retten til at bygge på grunden, så hvis det ikke er muligt at bygge på grunden fordi den ligger i landzone vil jeg umiddelbart ikke mene at grunden har den øgede værdi som en byggeret giver.

Skat skriver om byggeret: "For at få et rimeligt prisforhold mellem små og store grunde, anvender SKAT begrebet byggeret. Byggeretten tager højde for, at det er penge værd, at man kan bygge på en grund. Den er uafhængig af grundens størrelse. Er grunden så stor, at den kan udstykkes, bliver grundværdien normalt forhøjet med to eller flere byggeretter. Hvis husets placering den 1. januar 2002 hindrer en udstykning til to beboelsesparceller, bliver der dog ikke tillagt en ekstra byggeret."

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden